Dossier

Astma

03 maart 2015
astma

Sommigen hebben een lichte vorm van astma, anderen snakken voortdurend naar adem, de puffer angstvallig bij de hand. Gelukkig bestaat er medicatie om de symptomen onder controle te houden.

Aandoening

Een astma-aanval is een samenloop van verschillende gebeurtenissen: de luchtwegen worden geprikkeld en gaan samentrekken en vernauwen, de wand van de ontstoken luchtwegen wordt dikker en de slijmvliezen produceren meer en dikker slijm. Daardoor raakt zuurstofrijke lucht moeilijk tot in de longen, terwijl zuurstofarme lucht er moeilijk wegraakt. Dat veroorzaakt de typische ademhalingsmoeilijkheden.

Vaak is astma het gevolg van een combinatie van factoren. Wie nogal wat voorgangers met astma in de familie heeft, heeft ook zelf meer kans. Er bestaan ook verschillende “triggers” of uitlokkende factoren. De meest voorkomende is een infectie van de luchtwegen, bijvoorbeeld een verkoudheid. Vaak is het een allergie die een aanval opwekt, meestal een reactie op "pollen", huisstofmijt, schimmel of dieren.

Ook een fikse lichamelijke inspanning kan een astma-aanval veroorzaken. Doordat we dan sneller ademen door de mond, geraakt de lucht onvoldoende opgewarmd en vochtig door de neus en de bovenste luchtwegen. Die koude en droge lucht prikkelt de luchtwegen. Joggen bij koud weer is dus af te raden als u aan astma lijdt. Zwemmen, waarbij u vochtigere lucht inademt, is meestal een betere keuze. Voor sommigen is sportbeoefening de enige trigger (inspanningsastma).

 

Rook en luchtvervuiling kunnen eveneens een astma-aanval uitlokken, maar de ziekte zelf is er niet aan toe te schrijven. Ook parfum, chemische gassen, verf, pesticiden, insecticiden en andere producten kunnen op de adem inwerken. En ook sterke emoties, zoals angst, stress of paniek, kunnen de aanleiding zijn voor een aanval.

Zelfs medicijnen kunnen leiden tot een aanval door een allergische reactie of door de werking zelf. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld overgevoelig voor aspirine (acetylsalicylzuur). Zij nemen ook beter pijnstillers op basis van paracetamol in plaats van niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID's), omdat die laatste hetzelfde effect kunnen hebben als aspirine. Bètablokkers zijn eveneens af te raden, omdat ze de luchtwegen kunnen dichtknijpen en kunnen interageren met astmamedicatie.

Bekijk de patiëntenfolder “Astma... en wat nu” die we in opdracht van het RIZIV hebben gemaakt hieronder.

Folder "Astma... En wat nu?"