Nieuws

Test Gezond wint de “Zesde vijs”

23 oktober 2019

De inspanningen van het Test Gezond-team werden gisteren bekroond met de “Zesde vijs”, een prijs uitgereikt door SKEPP. Deze studiekring looft onder meer de kritische blik waarmee we het afgelopen jaar thema’s zoals homeopathie, maagverkleiningen en zelftests behandelden.

SKEPP, voluit Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, is een studiekring die op zoek gaat harde bewijzen en/of logische verklaringen om tegenwind te bieden aan allerhande ongecontroleerde verhaaltjes die de ronde doen.

Zesde vijs

Jaarlijks reikt SKEPP twee prijzen uit. Eén ervan is de “Zesde Vijs”. Deze prijs wordt toegekend aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale. Van mensen met gezond verstand wordt gezegd dat ze ze "alle vijf" hebben, naar de vijf zintuigen. Paranormalen beweren dikwijls nog over een extra zintuig meer te beschikken. De “Zesde Vijs” wordt uitgereikt aan mensen die bewezen hebben over een extra portie gezond verstand te beschikken, door in de media op te vallen door een genuanceerde kritische kijk op de zaken of door een grondig gedocumenteerd betoog.

Test Gezond bekroond

Dit jaar mag Test Gezond de “Zesde vijs” in ontvangst nemen. Het brengen van wetenschappelijk onderbouwde adviezen rond gezondheid en voeding behoort al jaar en dag tot onze missie. Het is dan ook erg fijn dat we hierin worden bekroond.

SKEPP refereerde naar enkele artikels van de afgelopen jaren. Zo waren ze onder meer blij verrast met onze kritische kijk op zelftests. Ook het artikel omtrent vermageringsoperaties viel in de smaak. Daarin gaven we de lezers een duidelijke uitleg over wat zo’n ingreep precies inhoudt, over de resultaten die men kan verwachten, over de risico’s die eraan verbonden zijn en over de prijs.

Verder werden ook onze artikels omtrent ziekenhuisverzekeringen, waarbij we het gebrek aan transparantie aanklaagden, en dat over de patiëntenrechten geloofd. In dat laatste artikel gaven we de lezer correcte informatie op het recht op inzage in het medisch dossier en het bestaan van een gratis ombudsdienst.

SKEPP waardeerde ook het feit dat we op de barricade stonden in de strijd tegen de implantaten, waar nog altijd meer controle en informatie nodig is. En ook onze kritische blik in het artikel over homeopathie werd erg op prijs gesteld.

Wij zijn alvast erg verheugd met deze prijs. Het is voor het ganse team een stimulans in de toekomst op hetzelfde élan verder te gaan.