Nieuws

Farmabedrijf Aspen: Europa start onderzoek naar extreme prijsverhogingen

17 mei 2017
aspen  onderzoek europa prijs

De Europese commissie opent, op vraag van de Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC, een onderzoek naar de extreme prijsverhogingen die de firma Aspen doorvoerde voor een aantal geneesmiddelen om kanker te bestrijden. Wij stelden de praktijken van Aspen vorig jaar al aan de kaak.

Aspen is een Italiaans bedrijf dat meerdere geneesmiddelen produceert die een gevestigde waarde zijn bij de behandeling van bepaalde kankers van het bloed. Nadat onze collega’s van Altroconsumo aankloegen dat het bedrijf extreme prijsverhogingen had doorgevoerd, tot maar liefst 1500 %, veroordeelde de mededingingsautoriteit in Italië hen vorig jaar tot een boete van 5 miljoen euro. De overheid had de prijsverhogingen aanvaard omdat Aspen ermee had gedreigd de medicijnen in kwestie niet langer op de markt te brengen.

In ons land voerde het bedrijf eenzelfde prijzenpolitiek en vroeg het prijsverhogingen aan tot 1600 %, afhankelijk van het geneesmiddel. Voor het middel Leukeran steeg de prijs bijvoorbeeld van bijna € 10 tot € 118 voor een doosje. De firma haalde ook bij ons grotendeels haar slag thuis, onder het niet mis te verstane dreigement dat de gevraagde prijs noodzakelijk was om “de bevoorrading van de Belgische patiënten niet in het gedrang te brengen”.

Europa onderzoekt

Op vraag van de Europese consumentenkoepelorganisatie BEUC is nu ook de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de prijzenpolitiek van Aspen. De firma profiteerde van het feit dat ze de enige producent is van waardevolle medicijnen tegen bepaalde kankers om onredelijke prijsverhogingen door te drukken. In Spanje brengt de firma de geneesmiddelen niet meer op de markt; wellicht wilde de overheid er de gevraagde prijzen niet betalen. De mededingingsautoriteit onderzoekt daar ook sinds enkele maanden de zaak.

Roept België Aspen tot de orde?

De chantage van Aspen kosten de Belgische sociale zekerheid naar schatting 2,8 miljoen euro extra per jaar, d.i. 960 % meer dan wat oorspronkelijk werd gebudgetteerd. Wij schreven daarom vorig jaar de bevoegde ministers Kris Peeters en Maggie De Block aan om te onderhandelen over nieuwe, redelijke prijsafspraken met de producent.

Voorlopig bleef dit zonder gevolg. Ook onze vraag naar een onderzoek door de Belgische mededingingsautoriteit werd blijkbaar niet gehoord.

Wij stellen ons ernstige vragen bij een dergelijke houding, temeer in de context van de huidige besparingen in de gezondheidszorg op de kap van patiënten.