Dossier

Helpt het nieuwe geneesmiddel Wegovy echt om af te vallen?

08 september 2023

Het nieuwe geneesmiddel Wegovy zou effectief zijn voor gewichtsverlies. Maar wat moet je denken van die bewering? Is de behandeling van Novo Nordisk effectief en veilig voor patiënten? Er zijn nog veel dingen niet volledig uitgeklaard over de meerwaarde van deze behandeling.

Wat is Wegovy?

Wegovy is de naam van een geneesmiddel ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk. Het werd ontwikkeld voor de behandeling van mensen met obesitas (BMI gelijk aan of hoger dan 30) of overgewicht (BMI tussen 27 en 30) die minstens één andere aandoening hebben (hypertensie, slaapapneu, diabetes, abnormale lipidenniveaus in het bloed, enz.) Het wordt voorgesteld als een manier om gewicht te verliezen en dit verlies op lange termijn te behouden.

In 2022 keurde het Europees Geneesmiddelenbureau het geneesmiddel goed. Het wordt momenteel echter niet verkocht in België.

Hoe werkt Wegovy?

Het werkzame bestanddeel in Wegovy is semaglutide. Eenmaal geïnjecteerd, werkt het in het lichaam op dezelfde manier als het darmhormoon GLP-1, ook wel glucagon-likepeptide-1 genoemd.

GLP-1 beïnvloedt de bloedsuikerspiegel en geeft je sneller en langer een vol gevoel, waardoor je minder honger hebt. Het heeft andere effecten op het lichaam, waaronder het vertragen van de maaglediging.

Zijn Wegovy en Ozempic identiek?

Het werkzame bestanddeel in Wegovy is precies hetzelfde als dat in Ozempic, een ander product dat ook is ontwikkeld door Novo Nordisk.

Er is echter één opmerkelijk verschil: Wegovy is geclassificeerd als een geneesmiddel voor gewichtsverlies, wat niet het geval is met Ozempic. Ozempic is ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met diabetes type 2. Het is niet toegestaan voor de behandeling van obesitas en overgewicht, hoewel sommige artsen het onofficieel voorschrijven aan bepaalde patiënten.

De aanbevolen dosering is ook verschillend. Bij Ozempic moet de dosis geleidelijk worden verhoogd tot 1 mg semaglutide per week, terwijl dit bij Wegovy moet worden verhoogd tot 2,4 mg per week.

 

Wie kan Wegovy gebruiken?

Wegovy is bedoeld voor volwassenen met overgewicht die ook aan één van deze aandoeningen lijden: diabetes, hypertensie, slaapapneu, hart- en vaatziekten, etc en volwassenen die te kampen hebben met obesitas. Wanneer het op de markt komt, zal het alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn.

Het is ook geschikt voor zwaarlijvige tieners die ouder zijn dan 12 jaar en meer dan 60 kg wegen.

De behandeling mag echter niet beperkt blijven tot injecties met Wegovy. Het geneesmiddel maakt deel uit van een breder kader dat een aangepast dieet, meer lichaamsbeweging en een gezondere levensstijl omvat.

Wat is de prijs van Wegovy?

Het geneesmiddel is nog niet te koop in België, maar de fabrikant heeft al wel afspraken gemaakt met de bevoegde instanties over de prijs, meer bepaald €226,52 voor een behandeling van één maand.

Het RIZIV liet ons ook weten dat de fabrikant in juli 2023 contact opnam met de mededeling dat ze een aanvraagdossier voor Wegovy voorbereidt. Tot op heden is er echter nog geen aanvraag voor vergoeding van Wegovy binnengebracht, aldus het RIZIV.

Helpt Wegovy echt om af te vallen?

Novo Nordisk, de fabrikant van het geneesmiddel, heeft verschillende onderzoeken naar semaglutide voor gewichtsverlies gesponsord. De studies die over dit onderwerp werden uitgevoerd, tonen een zekere doeltreffendheid. Wegovy stelde een significant percentage patiënten (tussen 70% en 90%) in staat om een gewichtsverlies van minstens 5% te bereiken.

Er moet echter aan worden herinnerd dat de patiënten werden begeleid door een gezondheidsdeskundige en dat de behandeling, zoals aanbevolen door het Europees Geneesmiddelenbureau, gepaard ging met veranderingen in dieet en lichaamsbeweging.

In de bovengenoemde onderzoeken namen de patiënten een dosis van 2,4 mg semaglutide. In 68 weken (ongeveer 1 jaar en 3 maanden) verloren ze gemiddeld tussen 10% (voor patiënten met diabetes) en 16% van hun lichaamsgewicht. Bij patiënten die een placebo namen, lag dit percentage tussen 2% en 6% en slechts 30% tot 50% van de patiënten verloor minstens 5% van hun gewicht.

Wat gebeurt er als ik besluit te stoppen met de behandeling?

Het effect van Wegovy is relatief snel. In de uitgevoerde onderzoeken verloren patiënten ongeveer 10% van hun lichaamsgewicht in de eerste 20 weken.

Toen de behandeling werd gestopt en de proefpersonen overschakelden op een placebo, kwam het grootste deel van het verloren gewicht echter weer terug.

Is Wegovy effectief op de lange termijn?

We hebben nog niet genoeg gegevens om deze vraag te kunnen beantwoorden. Het langste onderzoek naar semaglutide volgde patiënten twee jaar lang. Het blijkt dat het medicijn na een jaar een plateau bereikt. Met andere woorden, het stelde patiënten niet langer in staat om gewicht te verliezen, maar ze kwamen ook niet opnieuw aan.

Vermindert het medicijn het risico op hart- en vaatziekten?

Ook hier is het te vroeg om deze vraag te beantwoorden. Op korte termijn resulteerde gewichtsverlies in een beperkte verlaging van de bloeddruk en het lipidenprofiel (met name cholesterol) van patiënten. Deze resultaten waren dus niet indrukwekkend.

Wat de lange termijn betreft, bracht Novo Nodisk eerder dit jaar een persbericht uit. Het bedrijf beweert dat semaglutide-injecties het risico op een cardiovasculair accident met 20% verminderen. Ter ondersteuning van deze bewering haalt het bedrijf een grootschalig onderzoek aan waaraan 17.604 mensen deelnamen over een periode van vijf jaar.

De waarheidsgetrouwheid van deze informatie is op dit moment niet te controleren. Novo Nordisk heeft namelijk besloten het persbericht te publiceren voordat alle gegevens beschikbaar werden gemaakt in een openbaar register voor klinische studies, zoals ClinicalTrials.gov. Een aanpak die het bedrijf niet vreemd is. We hebben dus slechts een deel van de resultaten. Cruciale gegevens, zoals het aantal mensen dat de behandeling stopzette vanwege bijwerkingen, worden niet vermeld. Meer informatie zou deze herfst beschikbaar moeten zijn.

Wat zijn de bijwerkingen van Wegovy?

Wegovy kan een reeks ongewenste effecten veroorzaken. Het geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor alle patiënten.

Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van Wegovy zijn misselijkheid, braken, diarree, verstopping, buikpijn en hoofdpijn.

Ernstigere bijwerkingen kunnen niet worden uitgesloten. Deze omvatten tumoren van de schildklier (inclusief kanker), pancreatitis, nierproblemen, oogproblemen, depressie, suïcidale gedachten of allergische reacties.

Contra-indicatie: Wegovy niet aanbevolen voor bepaalde patiënten

Wegovy is mogelijk ook gecontra-indiceerd voor :

  • mensen die lijden of hebben geleden aan pancreatitis ;
  • mensen met diabetes type 2 of "diabetische retinopathie" (aantasting van de bloedvaten van het netvlies) moeten zeer voorzichtig zijn bij het gebruik van semaglutide;
  • mensen met diabetes type 1, ernstige nierinsufficiëntie of andere medische aandoeningen. De veiligheid van het geneesmiddel is niet goed onderzocht bij deze patiënten en wordt daarom afgeraden;
  • zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er zijn onvoldoende gegevens over de effecten op kinderen en het wordt daarom afgeraden;
  • mensen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen.

Er kunnen ook andere aanbevelingen van toepassing zijn. We raden je aan om elke behandeling altijd met je arts te bespreken.

De mening van onze experts over Wegovy

Voorzichtigheid blijft geboden bij deze behandeling. Er zijn nog een aantal onbekenden, onder andere de verkoopprijs en de mogelijke terugbetaling door de ziekteverzekering. Er zijn verschillende meningen over de voordelen van het vergoeden van een dergelijk medicijn.

In het Verenigd Koninkrijk is het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) bijvoorbeeld voorstander van vergoeding voor mensen die lijden aan ernstige en mogelijk fatale obesitas (BMI gelijk aan of hoger dan 35), als onderdeel van een bredere behandeling van de aandoening. In Frankrijk benadrukten onafhankelijke experts het belang van het verkrijgen van resultaten op grotere schaal over de werkzaamheid van het medicijn voordat er een beslissing wordt genomen.

In België zal de beslissing moeten worden genomen door de Commissie voor de terugbetaling van geneesmiddelen (CRM), het orgaan dat de minister van Volksgezondheid adviseert over deze zaken. Zeker is dat semaglutide verre van goedkoop is. Voor een patiënt die de behandeling voor de rest van zijn of haar leven zou moeten nemen, zal de investering al snel die van een gastric bypass overtreffen (kosten: ongeveer €5.000 voor het bedrijf). Maar in tegenstelling tot de bypass is het voordeel van Wegovy voor de maatschappij in termen van lagere medische kosten en een betere kwaliteit van leven voor patiënten op dit moment nog onduidelijk.