Nieuws

Rybelsus: werkt deze pil met semaglutide even goed als een spuit met Ozempic om te vermageren?

29 september 2023
Rybelsus

Als we sommige berichten in de pers mogen geloven, lijkt een pil met semaglutide even doeltreffend te zijn als een spuit Ozempic of Wegovy om af te vallen. Klopt dat? En wil dat zeggen dat Rybelsus een goede keuze is om te vermageren? Een antwoord op jouw vragen.

Helpt Rybelsus om af te vallen?

Het is al langer bekend dat mensen met diabetes type 2 dikwijls enkele kilo’s afvallen wanneer ze alle dagen Rybelsus innemen. Dat zijn pillen met semaglutide (dezelfde werkzame stof als in de spuiten van Ozempic). 

Vallen zwaarlijvige mensen zonder diabetes er óók van af? Dat is met de huidige Rybelsuspillen, die je momenteel enkel op dokstersvoorschrift in de apotheek kunt kopen, bij ons weten nooit aangetoond. 

Wat dan met de berichten in de pers over pillen met semaglutide die bij mensen zonder diabetes even goed werken als een spuit Ozempic of Wegovy om af te vallen? Die gaan over een studie (de zogenaamde OASIS-1 studie) waarin proefpersonen (vooral blanke vrouwen) pillen met 50 mg semaglutide te slikken kregen. Dit waren geen “gewone” Rybelsus-pillen. 

 • Ten eerste, er zat veel meer semaglutide in. Gewone Rybelsus-pillen bevatten momenteel maximaal 14 mg semaglutide per tablet.
 • Ten tweede, de onderzoekers hadden de samenstelling van de pillen aangepast om de “biobeschikbaarheid” van de semaglutide te verbeteren (zodat meer van de werkzame stof in de bloedbaan terechtkomt). 
 

 

Zijn pillen met semaglutide even doeltreffend als Ozempic?

 

Hoeveel kun je afvallen met pillen met semaglutide?

In bovenvermeld onderzoek kregen 667 deelnemers dagelijks een pil met 50 mg semaglutide of een placebo.
 
Zij die de pillen met semaglutide te slikken kregen vielen op 68 weken tijd gemiddeld 15% van hun lichaamsgewicht af. Bij de proefpersonen die een neppil kregen, was dat maar 2,4 %.
 
Een mooi resultaat, maar er horen toch enkele kanttekeningen bij:

 

 • Dit is een inschatting op basis van één studie. Er is meer onderzoek nodig om dit resultaat te bevestigen.
 • Dit cijfer biedt enkel een inschatting voor de populatie die is onderzocht. De deelnemers waren allemaal mensen met ernstig overgewicht of obesitas (gemiddeld 105 kg). De meesten waren vrouw (73 %) en blank (74 %). Ze moesten aan een aantal criteria voldoen om mee te mogen doen aan dit onderzoek (bv. geen diabetes en geen grote gewichtsschommelingen de afgelopen maanden).
 • Alle deelnemers kregen naast een pil ook coaching om een vermageringsdieet te volgen én om 150 minuten per week te bewegen. Wat het effect is van een semaglutide-pil of placebo zonder zulke coaching, is niet onderzocht.

Zijn semaglutide-pillen even doeltreffend als spuiten met Ozempic of Wegovy?

In tegenstelling tot wat sommige nieuwsberichten suggereren, weten we dat nog niet zeker.

In bovenvermeld onderzoek vergeleken de onderzoekers het effect van semaglutide-pillen met dat van een placebo. De grootte van het effect is vergelijkbaar met wat eerder naar voor kwam in studies waarin proefpersonen wekelijkse injecties met 2,4 mg semaglutide kregen 

Maar er zijn bij ons weten nog geen klinische studies beschikbaar waarbij pillen en injecties met semaglutide (actieve stof in Ozempic en Wegovy) rechtstreeks met elkaar werden vergeleken.

 

Lees meer over Ozempic om te vermageren.

 

Werken pillen met semaglutide bij iedereen?

Neen. In bovenvermeld onderzoek slaagde bijna de helft (46%) van de proefpersonen die semaglutide kregen er niét in om minstens 15 % van hun lichaamsgewicht kwijt te raken.

Bij ongeveer één op de drie (31%) lukte het niet om minstens 10 % van hun gewicht af te vallen. En bijna één op de zeven (15 %) raakte nog geen 5 % van zijn gewicht kwijt.

Zo’n 5 à 10 % gewichtsverlies is wat wetenschappers over het algemeen beschouwen als een “klinisch relevant” resultaat.

Wat is Rybelsus?

Rybelsus is de merknaam van een medicijn op voorschrift dat in 2020 door het Europese geneesmiddelenagentschap werd goedgekeurd voor de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat dus hetzelfde werkzame bestanddeel als Ozempic (tegen suikerziekte) en Wegovy (tegen obesitas, nog niet op de markt in België), namelijk semaglutide. Niet-diabetici gebruiken ze soms om te vermageren, maar daar zijn ze eigenlijk niet voor bedoeld.

Rybelsus bevat dezelfde werkzame stof als Ozempic: semaglutide

Wat doet Rybelsus met je lichaam?

Semaglutide bootst in je lichaam de werking na van het darmhormoon GLP-1, of glucagon-like peptide-1. Dit hormoon beïnvloedt je bloedsuikerspiegel en regelt je eetlust. Het vertraagt de maaglediging en zorgt ervoor dat je sneller en langer verzadigd bent.

Wat is het verschil tussen Ozempic en Rybelsus?

Ozempic is een geneesmiddel dat je wekelijks moet injecteren in je buik, dij of bovenarm. Rybelsus daarentegen zijn tabletten om in te slikken. Dat maakt dit medicijn interessant voor mensen die angst hebben van naalden.

Hoe gebruik je Rybelsus?

Rybelsus is verkrijgbaar in verschillende doses: met 3, 7 en 14 mg semaglutide. De begindosis is 3 mg eenmaal daags. Na een maand moet je de dosis verhogen tot 7 mg eenmaal daags. Voor de behandeling van diabetes kan de dosis, indien nodig, na een maand verder worden verhoogd tot maximaal 14 mg eenmaal daags.

Ter informatie: in bovenvermeld onderzoek naar het effect van semaglutide om te vermageren, kregen de proefpersonen een nog hogere dosis. De dosis werd elke vier weken opgedreven tot 50 mg per dag. 

Tabletten met semaglutide hoor je elke dag in te nemen op een lege maag. Je mag vervolgens een halfuur niets eten of drinken, anders vermindert het effect. Dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen.

 

Wat zijn de gekende bijwerkingen van Rybelsus?

Volgens de productinformatie van het Europese geneesmiddelenagentschap (gebaseerd op studies met diabeten en doses tot 14 mg semaglutide per dag) kun je last krijgen van onder meer de volgende nevenwerkingen.

 • Zeer vaak (bij minstens 1 op de 10 patiënten)
  Misselijkheid en diarree

 • Vaak (bij minstens 1 op de 100)
  Braken, buikpijn, maagontsteking, winderigheid

 • Soms (bij minstens 1 op de 1000)
  Verhoogde hartslag, huiduitslag, galstenen, verstoorde smaak

 • Zelden (bij minstens 1 op de 10 000)
  Acute pancreatitis, erntige allergische reactie,

 

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb meldde onlangs dat je last kunt krijgen van misselijkheid en buikpijn wanneer je overstapt van Ozempic naar Rybelsus. 

 

Hogere dosis = meer kans op bijwerkingen

In de OASIS-1-studie slikten de proefpersonen dagelijks tot 50 mg semaglutide per dag. Zo'n hoge dosis verhoogt de kans op bijwerkingen.

In die studie kreeg 80 % van de proefpersonen die semaglutide slikten last van maag- en darmklachten, ten opzichte van 46 % in de placebogroep. Het ging vooral om voorbijgaande klachten die voornamelijk optraden wanneer de dosis werd opgedreven.  

Wat opgevolgd dient te worden: in de semaglutide-groep verscheen bij 9 % van de deelnemers in de loop van de studie ergens een (voornamelijk goedaardig) gezwel in het lichaam. In de placebo-groep kwam dat slechts voor bij 4 % van de deelnemers. 

De deelnemers in de semaglutide-groep kregen ook iets vaker te kampen met galstenen (4 % versus 1%) en een veranderd huidgevoel (13 % versus 1 %). 

 

Aanvullende monitoring

Weet dat Rybelsus momenteel nog onder “aanvullende monitoring” staat omdat dit ook voor de behandeling van diabetes een nieuw medicijn is. Het veiligheidsprofiel ervan is nog niet goed gekend. Vandaar dat er een zwarte driehoek op de verpakking staat. Minder frequente en zeldzame bijwerkingen zullen mogelijk pas na verloop van tijd aan het licht komen.

Na meldingen van patiënten, onderzoekt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) momenteel of er een verband is tussen het gebruik van semaglutide en gedachten aan zelfdoding.

Veroorzaakt Ozempic zelfmoordgedachten?

Wie moet extra opletten met Rybelsus?

 • Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, gebruik je dit geneesmiddel beter niet. Men weet nog niet of semaglutide overgaat in de moedermelk.
 • De doeltreffendheid en veiligheid voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is nog niet onderzocht.
 • Er zijn ook geen onderzoeksgegevens over het effect bij mensen die een maagverkleining hebben ondergaan.
 • Extra voorzichtigheid is ook vereist bij onder andere mensen met een voorgeschiedenis van pancreatitis (pancreasontsteking) en bij mensen die insuline gebruiken, wegens een verhoogd risico op hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)
 • Houd er ook rekening mee dat semaglutide de maaglediging vertraagt. Dat kan een invloed hebben op de werking van andere orale geneesmiddelen. Er zijn reeds interacties vastgesteld met levothyroxine, wat wordt gebruikt bij schildklieraandoeningen

Wat kost een behandeling met Rybelsus?

Een verpakking met 30 tabletten, zij het met 3, 7 of 14 mg semaglutide, kost ongeveer € 100. Daar kom je in het kader van een diabetesbehandeling (dus maximaal 14 mg per dag) een maand mee toe. Voor mensen met type 2 diabetes wordt het geneesmiddel onder bepaalde voorwaarden volledig terugbetaald.