Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA

Eindelijk meer middelen voor het FAVV?

29 maart 2018

Normaal gezien keurt de regering morgen het voorstel van minister van Landbouw Ducarme goed om het jaarbudget van het voedselagentschap FAVV met 2 miljoen euro te verhogen. Wij pleiten al jaren voor meer middelen voor voedselcontroles.

Eindelijk lijkt de regering Michel naar onze waarschuwing te luisteren dat de drastische besparingen voor het FAVV niet zonder gevolg zouden blijven. De controlecapaciteit van het agentschap en dus ook de voedselveiligheid lijden onder de inkrimping van de middelen. Morgen wordt er gestemd over de verhoging van de jaarlijkse dotatie voor het FAVV.

Een voorzichtige kentering?

Naar verwachting zou het FAVV in 2018 opnieuw een bijkomende besparing moeten slikken, maar de vleescrisis bij Veviba heeft de regering eindelijk tot inzicht gebracht dat zulke besparingen niet onbestraft blijven. De bevoegde minister Ducarme legt daarom een voorstel op tafel om de dotatie aan het FAVV te verhogen met 2 miljoen euro. 

Daarmee wordt nauwelijks 10 procent van de besparingen goedgemaakt, maar wij hopen dat het FAVV dit geld zo efficiënt en zinvol mogelijk kan inzetten, met een hogere voedselveiligheid en minder fraude tot gevolg. Het gaat slechts om een voorzichtige maatregel, maar desalniettemin kunnen we spreken van een trendbreuk, wat wij enkel kunnen aanmoedigen.

Wij waarschuwden al na de Fipronilcrisis

Toen in de zomer van 2017 de Fipronilcrisis uitbrak, wezen wij al met de beschuldigende vinger naar de besparingen die de regering Michel het FAVV oplegde. De dotatie ging met bijna 20 procent, goed voor meer dan 20 miljoen euro, naar omlaag, wat een direct effect had op het aantal controles. In 2016 voerde het FAVV maar liefst 11 000 controles minder uit dan in 2014.

In 2017 werd er nóg meer bespaard, wat resulteerde in een verdere daling van het aantal uitgevoerde controles. Wij waarschuwden toen al dat deze besparingspolitiek zou uitdraaien op meer voedselschandalen en -crisissen, met mogelijk een belangrijke impact op de voedselveiligheid en grote kosten voor de betrokken sectoren. Jammer genoeg kregen wij gelijk.