Nieuws

Onderhoud met minister Ducarme over Veviba-schandaal

12 maart 2018

Het nieuwe vleesschandaal brengt diverse zaken aan het licht: de gebrekkige traceerbaarheid van producten, de beperkingen van zelfcontrole, de late communicatie van het FAVV ... Maandag 12 maart hebben we deze punten aangekaart bij minister Ducarme.

Vorige week hebben supermarktketens Delhaize en Colruyt honderden producten afkomstig van slachthuisgroep Verbist uit de rekken gehaald. Het betreft voornamelijk rundvlees. Dit gebeurde naar aanleiding van het feit dat Veviba, een slachthuis in Bastenaken dat deel uitmaakt van de groep Verbist, twee erkenningen heeft verloren (voor gekoelde opslag en voor bewerkt vlees). Er werden inbreuken op gebied van voedselveiligheid vastgesteld. Veviba vervalste invriesdata en er werden onveilige vleesproducten aangetroffen.

Consument in het ongewisse

Het FAVV heeft intussen wel twee specifieke productcategorieën geïdentificeerd waarbij een potentieel risico voor de volksgezondheid bestaat: gehakt en ossenstaart. Over de maatregelen van Delhaize en Colruyt zegt het FAVV dat ze kaderen in een terugname uit voorzorg. Het agentschap onderlijnt dat vers vlees in België, met uitzondering van een deel van het gehakt afkomstig van Veviba, niet getroffen wordt door het huidige probleem. Maar de consument heeft nog steeds geen duidelijk beeld van de situatie.

Pijnpunten

In afwachting van het rapport van het FAVV (verwacht voor donderdag 15 maart) hadden we op maandag 12 maart een ontmoeting met minister van Landbouw Denis Ducarme. Wij bespraken met hem de volgende pijnpunten.

  1. Traceerbaarheid. Vandaag is elke schakel van de keten enkel verantwoordelijk voor wat net “voor hem” en net “na hem” gebeurt. Er is geen sprake van een globaal en uniform overzicht van het traject dat een product aflegt. Een godsgeschenk voor fraudeurs.
  2. De beperkingen van zelfcontrole.  Zelfcontrole is een Europese verplichting, maar mag controles door onafhankelijke instellingen niet vervangen.  Daarom moet het FAVV voldoende middelen krijgen. Het totaalbudget van het FAVV is tussen 2011 en 2016 echter gedaald met niet minder dan 11 % en de regeringsdotatie met 18 %. Nog erger is dat dit heeft geleid tot een daling van de FAVV-controles: - 8,5 % tussen 2014 en 2016.
  3. Timing. Tussen een klacht wegens vervalste etiketten bij Veviba (eind 2016) en de vaststelling van een gezondheidsprobleem bij die firma is bijna anderhalf jaar verstreken. Als een onderneming fraudeert met etiketten, mag men zich ernstig afvragen of er ook wordt gefraudeerd op andere vlakken. Worden de gerichte controles door het FAVV wel snel genoeg uitgevoerd?
  4. Communicatie door het FAVV. Het agentschap mag zich niet vrij uitdrukken terwijl er een juridisch onderzoek loopt. We vinden echter dat een gezamenlijke communicatie door het parket en het FAVV noodzakelijk is in dossiers waar mogelijk de volksgezondheid in het gedrang komt. Zo niet, leidt dit bij de consument alleen maar tot verwarring en wantrouwen.

De minister nodigde Test Aankoop uit deel te nemen aan een rondetafelgesprek dat hij zal organiseren met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in deze zaak.