Nieuws

98 aanbevelingen na doorlichting Voedselagentschap

13 december 2018

Naar aanleiding van de recente voedselschandalen werden de organisatie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en diens controleprocessen in de vleessector doorgelicht. En hoewel het agentschap goed genoeg georganiseerd blijkt, werden er toch bijna 100 aanbevelingen geformuleerd voor een betere werking.

Naar aanleiding van recente voedselschandalen zoals de Fipronilcrisis en de Vevibafraude liet minister van Landbouw Ducarme zowel de organisatie van het Voedselagentschap als diens controleprocessen in de vleessector doorlichten. 

Aanbevelingen na twee audits

Hoewel het agentschap over het algemeen voldoende georganiseerd is om haar doelstellingen te realiseren, werden er op basis van de twee audits toch bijna 100 aanbevelingen opgesteld. Het FAVV legt de lat voor zichzelf immers erg hoog, waardoor het aantal en de inhoud van de activiteiten de kwaliteit ervan bedreigen.

Kritiek is geen verrassing

De belangrijkste aanbevelingen zijn voor ons geen verrassing. Meer nog, het zijn zaken die wij zelf al meerdere keren hebben aangekaart en zo snel mogelijk aangepakt willen zien. Minister Ducarme kondigde aan dat er een stuurgroep zal worden opgericht die de implementering van de aanbevelingen door het FAVV van nabij zal opvolgen. En ook wij houden natuurlijk een oogje in het zeil.

Liever onder minister van Volksgezondheid

Sinds enkele jaren is niet langer de minister van Volksgezondheid, maar die van Landbouw bevoegd voor het FAVV. De aanbeveling suggereert dat de vroegere regeling beter was, gezien “de perceptie van onafhankelijkheid”, waar wij het volmondig mee eens zijn.

De voornaamste missie van het FAVV is immers voedselveiligheid, kortom, van volksgezondheid. Dat het FAVV bovendien instaat voor exportcertificeringen, waarmee landbouwers hun producten mogen uitvoeren, vergroot het risico dat de basismissie “voedselveiligheid” ondergeschikt wordt aan economische motieven. Het risico dat de balans overslaat, is groter onder de minister van Landbouw.

Meer budget nodig

Het is duidelijk dat het FAVV momenteel niet genoeg middelen heeft om optimaal te werken. Door de recente besparingen (de dotatie daalde sinds 2014 met meer dan 20 miljoen) daalde het aantal controles met 11 % en is het agentschap ook onderbemand (huidige personeelsbezetting van 94 %).

Hoewel minister Ducarme de dotatie in 2018 optrok met 2 miljoen en nog eens 2 miljoen extra heeft beloofd voor 2019, vult dat de put van de eerdere besparingen niet.

Meer aandacht voor fraude
“Met de huidige personeelsomkadering en werkingsmiddelen lijkt de realisatie van de vooropgestelde missie en strategie inzake fraudebestrijding niet haalbaar”, lezen we in het rapport. Toch is er meer aandacht nodig voor voedselfraude.
Onafhankelijkere en efficiëntere inspecties

In principe gebeuren alle inspecties van het FAVV onaangekondigd, en dat moet ook worden gehandhaafd. Zo stellen de auditeurs voor om de rotatie van de inspecteurs te verhogen, zodat er geen vertrouwensrelatie ontstaat met de gecontroleerde partijen, en om inspectiemissies te laten uitvoeren door wisselende teams van twee inspecteurs. 

Wij vinden dat het FAVV voor fraudegevoelige sectoren zoals de vleessector zelfs nog een stapje verder mag gaan, naar het voorbeeld van controles op sociale fraude in de bouwsector. Dat betekent dat bedrijven worden gecontroleerd met een gespecialiseerd team van controleurs, eventueel met hulp van de politie.

Momenteel worden grote vleesbedrijven en slachterijen slechts door één controleur bezocht, die onmogelijk op zijn eentje het hele bedrijf doeltreffend kan doorlichten.

Controle op autocontrole
Wij zijn sowieso geen fan van systemen waarbij de actoren zichzelf controleren. Autocontrole kan enkel werken als er voldoende en onaangekondigd wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties, lezen we ook in de rapporten van de audits.
Samenwerking met Justitie
Momenteel bestaan er helaas geen samenwerkingsovereenkomsten met het departement Justitie, terwijl dat wel de veiligheid van de FAVV-controleurs zou kunnen verhogen én een betere opvolging van de uitgeschreven boetes zou kunnen bewerkstelligen.
Betere communicatie
Tot slot moet er duidelijker en vollediger worden gecommuniceerd naar het grote publiek, een pijnlijk knelpunt in het verleden. Eerlijkheidshalve moeten we wel toegeven dat er sinds de Veviba-crisis enige verbetering is. Bij de salmonellavergiftiging eind mei in scholen in Oost- en West-Vlaanderen was de communicatie van het FAVV bijvoorbeeld snel, duidelijk, continu en volledig.

Steun Test Aankoop in de verdediging van de consumenten

Meer dan 300 000 personen net als jij helpen ons dagelijks de belangen te verdedigen van ALLE consumenten. Om deze missie in alle onafhankelijkheid te volbrengen, rekent Test Aankoop, dat niet gefinancierd wordt door ondernemingen of de overheid, op de steun van zijn abonnees.

 

Elk jaar voeren we meer dan 5 000 testen uit van producten en diensten in onafhankelijke laboratoria, nemen we exclusieve enquêtes af, geven we praktische en juridische adviezen op maat, ondersteunen wij leden bij geschillen met een bedrijf of een organisatie, bemiddelen we bij de openbare en internationale instanties en voeren we campagnes met als bedoeling om jouw stem, de stem van de consument, te laten horen!

 

Door abonnee te worden van Test Aankoop help je ons om verder de rechten te verdedigen in een voortdurend veranderende consumptiemaatschappij.

 Word abonnee

Al geabonneerd? Meld je aan