Nieuws

Voedselagentschap voert controles op

31 mei 2018

In maart werd bekend dat het voedselagentschap FAVV jaarlijks 2 miljoen euro extra aan werkingsmiddelen krijgt. Ondertussen heeft het FAVV laten weten dat dit bedrag zal worden besteed aan het aanwerven van twintig controleurs.

Minister van Landbouw Ducarme kondigde in maart aan dat het budget van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) jaarlijks met 2 miljoen euro wordt verhoogd. Het FAVV, dat zo’n 1270 mensen tewerkstelt, laat nu weten dat het deze fondsen gaat gebruiken om twintig extra controleurs aan te werven. Omdat het agentschap de nieuwe aanwervingen dit jaar niet allemaal rond krijgt, gaat het in de tussentijd zijn externe controleurs vaker inschakelen.

Parallel met de aanwervingen werkt het FAVV aan een specifieke procedure om versterkte controles in de vleessector te organiseren. Vooral slachthuizen, koelhuizen en uitsnijderijen worden geviseerd.

We zijn er nog niet

Twee miljoen euro extra is goed nieuws, maar enige nuance is op zijn plaats. Dat bedrag vertegenwoordigt nauwelijks 10 % van de besparingen die in de voorbije jaren werden doorgevoerd bij het Voedselagentschap. De regering verminderde het budget in die mate dat er in 2016 ongeveer 11 000 minder controles dan in 2014 werd verricht.

Na de fipronilaffaire vorig jaar waarschuwden we al dat dergelijke besparingen het risico op bijkomende voedselcrisissen zouden vergroten. En we kregen gelijk: in maart kwam het FAVV in zwaar weer terecht door malversaties bij slachthuis Veviba in Bastenaken. We zijn daarom blij dat onze raad wordt gevolgd en het budget wordt verhoogd. We hopen dat de maatregelen zullen bijdragen tot minder fraude en meer veiligheid.