Nieuws

Belg wil vechten tegen voedselverspilling

28 september 2020

Doorheen de volledige voedingsketen gaat er in België heel wat voeding verloren: dagelijks bijna 1 kilo per persoon. 80 % van de Belgen maakt zich evenwel zorgen over voedselverspilling én is bereid hier iets aan te doen.

Heel wat mensen maken zich zorgen over voedselverspilling en nemen maatregelen om dit in eigen huis te beperken. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek in januari en februari 2020 waaraan zo’n 7 000 consumenten uit Italië, Portugal, Spanje en België meewerkten. Zo zegt bijna 75 % van de Belgische ondervraagden thuis inspanningen te leveren tegen voedselverspilling.

De lockdown als hefboom

Vóór de gezondheidscrisis van COVID-19 gaf 72 % van de respondenten aan minstens een kleine hoeveelheid voedsel thuis weg te gooien. Deze trend zien we sinds het uitbreken van deze crisis sterk dalen: 65 % gooide tijdens de lockdown bijna nooit voeding weg, en dit dankzij een betere planning van de maaltijden en boodschappen, en het feit dat ze vaker thuis eten.

Voedingsindustrie aan zet

Volgens 70 % van de consumenten dragen de voedselindustrie en -distributie een grote verantwoordelijkheid voor de voedselverspilling. Deze sectoren zouden meer praktische oplossingen moeten uitwerken om de verspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld aan de hand van duidelijkere etiketten, meer losse (onverpakte) producten, kleinere verpakkingen of beter aangepaste porties in restaurants.

Ruim de helft staat er trouwens voor open om meer digitale tools te gebruiken (zoals apps en websites) om voedselverspilling tegen te gaan en om goedkopere voeding te kopen.

Ook op restaurant

Het idee van de "doggybag", waarmee je de overschot van de restaurantmaaltijd meeneemt naar huis, zaait verdeling onder de respondenten. 30 % vraagt nooit om restjes mee te nemen naar huis. Ze verwijzen daarbij bijvoorbeeld naar de praktische beslommeringen om het eten te vervoeren of naar de schaamte die zo’n vraag met zich meebrengt. Toch zou dat sinds de lancering van het Restorestje in verschillende grote Belgische steden geen reden tot schaamte mogen zijn, maar juist een goede reflex.

Hoe je voedselverspilling beperkt, lees je in ons dossier.

Naar ons dossier voedselverspilling