Dossier

Samen vechten tegen voedselverspilling

27 september 2021

Een derde van de wereldwijde voedselproductie gaat verloren. Dat gebeurt bij de producenten en de winkels, maar ook wij als consumenten dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Ontdek in dit dossier wat je eraan kunt doen.

De voedselverspilling

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN gaat niet minder dan een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren. Dat staat gelijk met een verlies van 1,3 miljard euro per jaar. Ook de milieukosten zijn enorm. Voeding produceren, verwerken, verpakken en vervoeren kost grondstoffen en energie. Door een steak van 200 gram weg te gooien, verspil je 3 200 liter water. En de verspilling neemt nog jaar na jaar toe.

In totaal gaat er in België jaarlijks ongeveer 345 kilo voedsel verloren per persoon. Een groot deel daarvan is voedsel dat gewoon niet tot bij ons geraakt. Daar zijn verschillende oorzaken voor: kwaliteitsvoorschriften zoals vaste afmetingen waaraan producten moeten beantwoorden, voedingsmiddelen die beschadigd raken tijdens het transport of in de winkel enz.