Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Voedselverspilling

29 oktober 2013
Voedselverspilling

29 oktober 2013

Een derde van de wereldwijde voedselproductie gaat verloren. Dat gebeurt bij de producenten en de winkels, maar ook wij als consumenten dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid.

Inleiding

Volgens de Voedsel-en Landbouworganisatie van de VN gaat niet minder dan een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren. Dat staat gelijk met een verlies van 555 miljard euro per jaar. Ook de milieukosten zijn enorm. De verspilling neemt nog jaar na jaar toe. Als er niets gebeurt, schat men dat ze nog met 40% zal stijgen tussen nu en 2020.

In totaal gaat er in België jaarlijks ongeveer 180 kilo voedsel verloren per persoon. Een groot deel daarvan is voedsel dat gewoon niet tot bij u geraakt. Daar zijn verschillende oorzaken voor: reglementering die voorschrijft dat voedsel aan bepaalde afmetingen moet beantwoorden, voeding die bederft tijdens het transport of beschadigd geraakt bij het verplaatsen, vis die terug in zee wordt geworpen enz.