Nieuws

Mijn vaccin balans voor iedereen: “Schat voordelen en risico’s in van een coronaprik”

02 juni 2021

Schat de persoonlijke voordelen en risico’s van een corona-prik beter in met ‘Mijn Vaccin Balans’, een tool gebaseerd op actuele wetenschappelijke informatie.

Met ‘Mijn Vaccin Balans’ kunnen onze leden sinds twee weken zelf zien wat de persoonlijke voordelen zijn van een coronaprik en de risico’s die er aan verbonden zijn. Dat gebeurt op basis van actuele wetenschappelijke data. Onze leden hebben de tool als positief geëvalueerd en zouden hem aanraden. Daarom maakt Test Aankoop ‘Mijn Vaccin Balans’ nu voor iedereen toegankelijk want we vinden het belangrijk dat mensen correcte en laagdrempelige informatie krijgen die hen helpt een beslissing te nemen.

Voordelen en risico’s inschatten

Op Mijn Vaccin Balans kan je inschatten wat de persoonlijke voordelen en gezondheidsrisico’s van een coronaprik zijn, op basis van leeftijd, de kracht van de pandemie en de vaccins die worden aangeboden aan de bevolking: OxfordUniversity/AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer en Moderna. Je ziet hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames, evenals gevallen van langdurige COVID-19 je voorkomt met een vaccin, maar ook hoeveel kans je hebt op ernstige bijwerkingen als je je laat vaccineren. Die afweging kan je helpen om een positieve keuze te maken. Maar even goed om dat niet te doen. Belangrijk om weten is dat vaccinatie ook maatschappelijke voordelen heeft, zoals de bescherming van anderen (groepsimmuniteit) en de afname van druk op het zorgpersoneel. Maar omdat deze waarden veel moeilijker meetbaar zijn, hebben we ze niet verwerkt in onze tool.

Veranderen van gedacht

Bij ‘Mijn Vaccin Balans’ zit ook een bevraging en intussen namen daar 500 leden van Test Aankoop aan deel. De belangrijkste conclusie daaruit is dat de cijfers over voordelen en risico’s voor specifieke leeftijdscategorieën en het type vaccin mensen van gedacht doen veranderen. Zowel van negatief naar minder negatief, als omgekeerd van positief naar negatief. Dat er grote verschillen zijn tussen Vlaams en Franstalig België als het over de coronaprik gaat, was al bekend en dat wordt in deze bevraging bij onze leden bevestigd. De bereidheid om zich te vaccineren is in Vlaanderen duidelijk groter dan in Franstalig België. Ook bij de leden die aan deze bevraging deelnamen. Opmerkelijk: bij de Vlamingen die nog niet gevaccineerd zijn levert het resultaat van ‘Mijn Vaccin Balans’ een positievere mening op. Aan Franstalige zijde gebeurt bij de niet-gevaccineerden net het omgekeerde. 

 

Lees ook wat onze leden vinden van de tool: hoe die hen aan het nadenken heeft gezet en waarom ze wel of niet kiezen voor een coronaprik.