Nieuws

In samenwerking met TEJO in de strijd tegen zelfdoding

01 juli 2022
twee jongeren zitten bij therapeut naar aanleiding van zelfmoordpreventie

De cijfers rondom zelfdodingen in België zijn schrikwekkend. TEJO is een vereniging die therapeutische hulp biedt aan jongeren. Door de organisatie financieel en logistiek te ondersteunen hopen wij het tij te keren. 
Als consumentenorganisatie zijn wij al langer bezig met de problematiek rond mentale gezondheid, vooral met ons magazine Test Gezond. Het is voor ons dan ook meer dan logisch om TEJO, een vereniging die therapeutische hulp biedt aan jongeren, te ondersteunen. Dat zal zowel financieel als logistiek zijn, door bijvoorbeeld mee te zoeken naar vrijwilligers. 

Ondersteuning van vrijwilligerswerk en opzetten van communicatiecampagne

TEJO werkt met professionele therapeuten die de jongeren bijstaan in hun hulpvraag, onthaalmedewerkers die de jongeren opvangen en andere vrijwilligers die vanuit hun eigen expertise mee willen helpen. Wij zullen TEJO ondersteunen in de zoektocht naar die professionele therapeuten. Opdat zij de juiste hulp kunnen bieden aan jongeren, organiseert TEJO voor haar vrijwilligers specifieke opleidingen, rond onder meer suïcidepreventie. Wij zullen dit mee financieel ondersteunen.

Het is daarnaast belangrijk om hulpinitiatieven zoals TEJO bekender te maken bij het brede publiek. Op die manier kan de vereniging ook meer middelen verzamelen om haar werking uit te breiden. Test Aankoop wil TEJO daarin logistiek en financieel helpen, door mee een communicatiecampagne op te zetten. 


Schrikwekkende cijfers

België is een van de slechtste landen in Europa als het gaat over zelfdoding. Ons land staat in de top 5 van landen met de meeste zelfmoorden. In 2018 ontnamen 1.782 Belgen zich van het leven, dat zijn ongeveer 5 mensen per dag. Maar wat nog meer zorgen baart: in de leeftijdsgroep van 15-24-jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak.

Hulp nodig?

Ben je of ken je iemand tussen 10 en 20 jaar die het even niet meer ziet zitten? Dan kun je terecht bij TEJO.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be


Lees meer over geestelijke gezondheidszorg