Persbericht

Test Aankoop overhandigt petitie tegen bancaire digidwang aan de regering

01 maart 2021

Wie geld wil afhalen, rekeninguittreksels wil afprinten of nog een papieren overschrijving wenst te doen, moet daar steeds vaker en steeds meer voor betalen. Banken dwingen de consument steeds meer om bankzaken digitaal te doen en tevens af te zien van cash-betalingen. Voor Test Aankoop gaat deze evolutie veel te snel en talrijke mensen zijn niet  mee met deze evolutie. Twee jaar geleden startte de consumentenorganisatie daarom een petitie om enerzijds de bevriezing van de banktarieven te vragen en anderzijds een uitbreiding van de basis bankdienst te verzoeken. Om zijn eisen kracht bij te zetten, overhandigde Test Aankoop dit pamflet met een kleine 28 000 handtekeningen vandaag aan minister Dermagne en staatssecretaris De Bleeker.

Alsmaar duurder, alsmaar meer kosten… 

Parallel aan de vermindering van het aantal filialen en bankautomaten, is er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaan in verband met de digitalisering van de bankdiensten: alle middelen worden gebruikt om klanten ervan te weerhouden zogenaamde manuele handelingen uit te voeren of te laten uitvoeren. Zo wordt het afdrukken van rekeningafschriften bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt, wordt een prijsverhoging toegepast om ze te versturen naar de klant thuis, worden geldopnames duurder gemaakt, worden papieren overschrijvingen steeds duurder. “Hoewel de digitalisering voor heel wat mensen zeker nuttig kan zijn, is ze dat voor anderen helemaal niet. Bepaalde groepen in onze samenleving worden door de digidwang voorbijgelopen. Het kan niet dat de banken met hen geen rekening houdt. Vooral degenen die minder ervaring hebben met computer- of mobiel bankieren of zij die niet over de nodige apparatuur beschikken, en dat zijn er heel wat, worden geraakt door deze evolutie. Voor hen lijken de banken slechts één missie te hebben: het opleggen van ongebreidelde en steeds hogere kosten”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

Petitie anti-bankkosten

Twee jaar geleden, in februari 2019, lanceerde Test Aankoop een petitie om deze evolutie aan te klagen. Dit pamflet werd ondertussen ondertekend door een kleine 28000 mensen die hun ontevredenheid hebben geuit over de gang van zaken. De petitie van de consumentenorganisatie schoof zes eisen naar voor:

  • Bevriezing van de bankkosten tot een nieuwe universele bankdienst wordt aangeboden
  • Gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken.
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen.
  • Het 10 jaar bijhouden van rekeningafschriften bij elke bank (wettelijke verjaringstermijn).
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening.
  • En vooral de aanpassing en uitbreiding van de universele bankdienstverlening om de eenzijdige en te abrupte evolutie van de digitalisering op te vangen.

Overhandiging aan de regering

Om zijn eisen kracht bij te zetten overhandigde Test Aankoop zijn petitie aan staatssecretaris De Bleeker, bevoegd voor Consumentenzaken en aan minister Dermagne, bevoegd voor Economie. Voor de consumentenorganisatie is het prioritair dat er een moratorium wordt gezet op verdere kostenstijgingen van de bancaire diensten tot er een basis bankdienst op poten is gezet die voor iedereen die het wenst toegankelijk is en het mogelijk maakt zijn of haar bankzaken te blijven doen.

 

“Ik heb met veel aandacht geluisterd naar de bezorgdheden van Test Aankoop. Het dossier van de bankkosten staat hoog op mijn prioriteitenlijst en wordt nu al aan gewerkt. Één van de problemen is dat veel mensen in een bankpakket zitten dat niet afgestemd is op hun noden. Dat resulteert vaak in hoge kosten. Naast structureel overleg met de sector, maak ik daarom ook werk van een allesomvattende vergelijkingstool tussen bank- en verzekeringsproducten. Op die manier weten consumenten beter welke dienst bij hen past en wordt het veranderen van bank of bankdienst eenvoudiger. Dat gebeurt vandaag helaas nog te weinig”, zegt staatsecretaris Eva De Bleeker.

 

“De invoering van een universele bankdienst garandeert dat banken enkele verplichte diensten moeten aanbieden, wanneer ze niet enkel online bestaan.  Dat moet er in de eerste plaats voor zorgen dat klanten hun zichtrekening volledig kunnen beheren via andere kanalen dan het internet. En bovendien tegen een redelijke prijs. Kwetsbare consumenten willen we zo beschermen tegen elke vorm van uitsluiting!”, verklaart minister Pierre-Yves Dermagne.