Standpunt

Hoorzitting "Invloed van de digitalisering in de banksector"

16 oktober 2019

In de laatste jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de relatie tussen banken en hun klanten.
Een duidelijke trend tekent zich af: aan de klanten wordt gevraagd om meer en meer zelf en digitaal te doen.
Bijna elke week wordt er in de pers bericht over een of andere omwenteling op dit gebied.
Laten we er geen doekjes om winden: het gaat zo snel dat een heel aantal mensen totaal machteloos achterblijft. De afgelopen maanden heeft onze ledenafdeling talloze telefoontjes ontvangen met de vraag om te reageren zodat de banksector rekening zou houden met hun behoeften.

 
 
 

Ons standpunt kan u downloaden door het brondocument aan te klikken.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.