Persbericht

Na BNP Paribas Fortis, nu Belfius om kosten te verhogen.

05 februari 2020

Test Aankoop wil een bevriezing van de banktarieven en een uitbreiding van een basis bankdienst.

Sinds februari 2019 bericht Test Aankoop in de publieke opinie en interpelleert ze de autoriteiten over de problematiek van een "cashless" maatschappij, de digitalisering van de bankdiensten en de verhoging van de tarieven, vooral voor de zogenaamde "manuele" verrichtingen.

Parallel aan de vermindering van het aantal filialen en bankautomaten, is er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaan in verband met de digitalisering van de bankdiensten. Alle middelen worden gebruikt om klanten ervan te weerhouden zogenaamde manuele handelingen uit te voeren of te laten uitvoeren. Zo wordt het afdrukken van rekeningafschriften bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt, wordt een prijsverhoging toegepast om ze te versturen naar de klant thuis, worden geldopnames duurder gemaakt, worden papieren overschrijvingen worden steeds duurder, enz. Deze situatie stelt klanten voor een voldongen feit, vooral degenen die minder ervaring hebben met computer- of mobiel bankieren of die niet over de nodige apparatuur beschikken. Er zijn er een groot aantal. Voor hen lijken de banken slechts één project te hebben: het opleggen van ongebreidelde en steeds hogere kosten.

Daarom is TA tegen deze praktijken ten strijde getrokken. In februari 2019 lanceerde TA een petitie ( www.testaankoop.be/stopbankkosten  ) die al bijna 23.000 mensen heeft verzameld die ontevreden zijn over de neiging om bepaalde klanten te ontmoedigen of zelfs uit te sluiten.

De problematiek is al geruime tijd aan de gang en nu recent kondigt Belfius op 1 april een duidelijke verhoging aan van de kosten van de meeste van zijn rekeningen en de geldopnames met geldautomaten (bijna al zijn klanten, al dan niet digitaal, zullen worden getroffen), evenals van de prijs van papieren overschrijvingen, die zal stijgen van 1,25 tot 2 euro. Voor Test Aankoop is dit des te schokkender omdat de bank een publiek profiel heeft en aanzienlijke dividenden blijft uitkeren aan haar hoofdaandeelhouder, de Belgische Staat. Test Aankoop vraagt aan minister Muylle het nodige te  doen de maatregel in te trekken.

Meer in het algemeen kan Test Aankoop, gezien de omstandigheden en de omvang van het verschijnsel, niet aanvaarden dat deze ontwikkeling zich ten nadele van de consument op agressieve wijze voltrekt door middel van maatregelen die eenzijdig door de banksector worden opgelegd. Daarom wil de consumentenorganisatie :

- Intrekking van de verdere geplande verhoging bij Belfius en een bevriezing van de bankkosten tot een nieuwe basisbankdienst wordt aangepast (zie hieronder).

- Gratis opnames bij geldautomaten in het eigen netwerk en 5 gratis opnames per maand bij geldautomaten in de netwerken van concurrerende banken.

- Een gratis rekening bij elke bank, beschikbaar voor klanten die alles zelf willen doen op het internet.

- Beschikbaarheid van rekeningafschriften bij elke bank gedurende 10 jaar (wettelijke verjaringstermijn).

- De oprichting van een bezinningsplatform onder auspiciën van de Nationale Bank waar de consument en de sector kunnen nadenken over de toekomst van de bankdienst.

- En vooral de aanpassing en uitbreiding van de basisbankdienstverlening om de eenzijdige en te abrupte evolutie van de digitalisering op te vangen.

Test Aankoop vraagt vandaag aan minister Muylle om aan deze eisen tegemoet te komen en onverwijld aan de slag te gaan, aangezien de praktijken van de banken in een stroomversnelling raken en al veel schade hebben aangericht.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.