Persbericht

Test Aankoop verwacht van de banken geen woorden maar daden bij phishingdossiers

15 november 2021
fishing

Test Aankoop verwelkomt en steunt het verzoek van de staatssecretaris voor Consumentenbescherming om een snellere reactie te vragen van de banksector bij phishingdossiers. 

Begin juni van dit jaar heeft Test Aankoop reeds een dertigtal banken over dit onderwerp bevraagd. De consumentenorganisatie stuurde hen een formulier met een aantal vragen over het phishingbeleid van de bank.  Een van die vragen betrof de maatregelen waarover klanten beschikken wanneer ze niet-goedgekeurde overschrijvingen via hun rekening vaststellen of überhaupt vrezen dat deze plaatsgevonden hebben . Kunnen zij de rekening zelf blokkeren om verdere transacties te voorkomen?  Kunnen ze vragen om deze te blokkeren? Zijn deze procedures 7/7 en 24/24 beschikbaar? Worden transacties onmiddellijk onmogelijk gemaakt?

Helaas hebben de banken nooit op deze vragenlijst geantwoord en verschuilen zij zich allemaal achter Febelfin. De federatie van de banksector had beloofd te reageren. Tot op heden wacht de consumentenorganisatie echter nog steeds op een antwoord.

Ondertussen zijn de door Febelfin gepubliceerde cijfers rond phising geëxplodeerd. Uit een enquête van Test Aankoop bij 1.300 consumenten blijkt dat niet minder dan 80% van de bevolking reeds met deze frauduleuze praktijk is geconfronteerd. Het leeuwendeel van deze oplichting betreft phishing via e-mail (52,7%), gevolgd door sms-fraude (47,6%). Telefonische oplichting vervolledigt de onaantrekkelijke lijst met 26,8%, gevolgd door toepassingen zoals Messenger of WhatsApp met 18,4%.

"In deze zorgwekkende context is het dringend nodig dat de verschillende actoren in de banksector, politici en consumentenvertegenwoordigers samenwerken om de consument tegen deze frauduleuze praktijken te beschermen", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.