Persbericht

Test Aankoop interpelleert banken over phishing

14 juni 2021
fishing

Test Aankoop heeft kennisgenomen van twee vonnissen die in eerste aanleg zijn uitgesproken en KBC Bank hebben veroordeeld tot een terugbetaling aan klanten die het slachtoffer werden van phishing. Deze vonnissen, die in hoger beroep moeten worden bevestigd, kunnen hieromtrent een belangrijk precedent scheppen. En deze jurisprudentie is des te belangrijker omdat het aantal phishingzaken tussen 2019 en 2020 explosief is gestegen, o.a. door de lockdown en de vele online aankopen die deze met zich meebracht.

Hoewel banken vooral de boodschap brengen dat phishing nog steeds kan worden vermeden, is Test Aankoop van mening dat dit niet langer correct is. De gevallen die bij de organisatie worden gemeld, zijn immers steeds minder te verklaren door de goedgelovigheid van de consument. Fraudetechnieken worden steeds geraffineerder en moeilijker op te sporen, zelfs voor een redelijk voorzichtige consument.

"Banken dringen er bij hun klanten steeds meer op aan om al hun transacties digitaal uit te voeren, zonder dat ze hen daarvoor een voldoende veilige omgeving lijken te kunnen bieden", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "We willen niet dat klanten hiervan de dupe worden. Dit is echter wat er lijkt te gebeuren bij sommige banken, die weigeren de consument die het slachtoffer is van fraude schadeloos te stellen, zelfs in het geval van een positief advies van de Ombudsfin.”

De fraudegevallen die aan Test Aankoop worden gemeld, zijn de laatste maanden explosief toegenomen, wat de consumentenorganisatie ertoe heeft aangezet dit probleem aan te pakken. Zo werd aan een dertigtal banken een vragenlijst toegezonden om een beter inzicht te krijgen van de phishing incidenten waarmee zij worden geconfronteerd en wat zij doen om deze te verhelpen.

Op basis van de antwoorden zal de organisatie verschillende aanbevelingen uitwerken en aanbrengen die het aantal fraudegevallen kunnen helpen verminderen.

Test Aankoop raadt de consumenten aan haar dossier te raadplegen met tips om te vermijden dat ze het slachtoffer worden van phishing.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.