Persbericht

Test Aankoop vraagt meer transparantie over rampzalig hoge phishing cijfers

24 maart 2021
fishing

Test Aankoop heeft nota genomen van de vandaag door Febelfin gepubliceerde cijfers over phishinggevallen, cijfers die ronduit rampzalig zijn.

Test Aankoop heeft nota genomen van de vandaag door Febelfin gepubliceerde cijfers over phishinggevallen, cijfers die ronduit rampzalig zijn.

Het eerste dat opvalt, is dat Febelfin tot vorig jaar zeer precieze cijfers gaf over het aantal fraudegevallen en de bedragen die hiermee gemoeid waren (voor 2019: 12.432 gevallen en 7.504.979 euro). Dit jaar is er van deze precisie geen sprake meer, maar wordt er afgerond op tienduizenden wat betreft het aantal gevallen (67.000) en op het miljoen voor de bijhorende bedragen (34 miljoen euro).  Ondanks dit gebrek aan precisie is de vaststelling zonder meer duidelijk: het aantal fraudegevallen is tussen 2019 en 2020 meer dan vervijfvoudigd!

In een poging om deze explosie van fraudegevallen te minimaliseren, beweert Febelfin dat deze cijfers niet kunnen worden vergeleken met die van vorig jaar omdat de telling anders zou zijn. Voor Test Aankoop is dit gebrek aan transparantie onaanvaardbaar. Hoe valt het te verklaren dat Febelfin elke maand precieze cijfers kan geven over het aantal contactloze betalingen, maar geen transparante informatie kan verstrekken over gevallen van phishing? "Wij vragen al lang en zeker vandaag nog meer transparantie inzake phishingcijfers, met nuttige opsplitsingen van gebruikte fraudemethoden (smartphone, telefoon, e-mail, enz.), de terugbetaling aan de slachtoffers, enz. Het is gewoon van essentieel belang om een volledige inventaris op te maken die het mogelijk maakt de evolutie te meten en de nodige gerichte maatregelen te nemen. Bovendien moeten deze cijfers ter validering worden voorgelegd aan een onafhankelijke instantie, zoals de NBB. Wij kunnen niet tevreden zijn met cijfers van een beroepsfederatie als het een kwestie van algemeen belang betreft", reageert Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Helaas verbazen deze cijfers de consumentenorganisatie niet, gezien ook zij de laatste maanden een explosie van gemelde fraudegevallen heeft vastgesteld. Hoewel Febelfin stelt dat phishing eenvoudig kan worden vermeden “door voldoende waakzaamheid en voorzichtigheid aan de dag te leggen”, meent Test Aankoop dat dit niet langer het geval is. De gevallen die bij de organisatie worden gemeld, zijn immers minder en minder vaak te verklaren door goedgelovigheid van de consumenten. Fraudetechnieken worden steeds geraffineerder en moeilijker op te sporen, zelfs voor een redelijk voorzichtige consument.

De consumentenorganisatie, die onlangs nog een petitie tegen gedwongen digitalisering en hogere bankkosten indiende bij minister van Economische Zaken Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenrechten Eva De Bleeker, richt zich nu opnieuw tot hen en herinnert hen eraan dat banken hun klanten steeds meer pushen om al hun transacties digitaal uit te voeren, zonder dat ze hen daarvoor een voldoende veilige omgeving lijken te kunnen bieden. Test Aankoop wil niet dat klanten de dupe worden. Dit lijkt echter wel te gebeuren bij bepaalde banken, die weigeren de consument die het slachtoffer is van fraude schadeloos te stellen, zelfs in geval van een positief advies van Ombudsfin.

Test Aankoop, dat een aanzet heeft gegeven om te komen tot een platform voor reflectie over deze kwesties onder auspiciën van de Nationale Bank (het National Retail Payment Committee), zal nauw blijven samenwerken rond deze vragen en zal in de komende weken bijkomende eisen formuleren.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.