Nieuws

Wij vragen banken om strijd tegen phishing concreet te maken

15 november 2021

De staatssecretaris voor Consumentenbescherming heeft de banksector om een snellere reactie gevraagd in phishingdossiers. In een context waar het aantal pogingen tot phishing alleen maar toeneemt, is dat een verzoek dat wij steunen.

Begin juni van dit jaar hebben we reeds een dertigtal banken bevraagd over phishing. We stuurden elke bank een formulier met een aantal vragen over haar phishingbeleid. Een van die vragen betrof de maatregelen waarover klanten beschikken wanneer ze niet-goedgekeurde overschrijvingen via hun rekening vaststellen of überhaupt vrezen dat deze plaatsgevonden hebben. Kunnen zij de rekening zelf blokkeren om verdere transacties te voorkomen? Kunnen ze vragen om deze te blokkeren? Zijn deze procedures 7/7 en 24/24 beschikbaar? Worden transacties onmiddellijk onmogelijk gemaakt?

Helaas hebben de banken nooit op deze vragenlijst geantwoord en verschuilen zij zich allemaal achter Febelfin. De federatie van de banksector had beloofd te reageren. Tot op heden wachten we echter nog steeds op een antwoord.

Wij hebben de banken onlangs ook gevraagd om in het kader van een overschrijving systematisch het IBAN-nummer te controleren.

Phishingcijfers exploderen

Ondertussen zijn volgens Febelfin de cijfers rond phishing geëxplodeerd. Bovendien blijkt uit onze enquête bij 1 300 consumenten  dat niet minder dan 80% van de bevolking reeds met deze frauduleuze praktijk is geconfronteerd. Het leeuwendeel betreft phishing via e-mail (52,7%), gevolgd door sms-fraude (47,6%), oplichterij via de telefoon (26,8%) en via apps zoals Messenger of WhatsApp (18,4%).

In deze zorgwekkende context is het dringend nodig dat de verschillende actoren in de banksector, politici en consumentenvertegenwoordigers samenwerken om de consument tegen deze frauduleuze praktijken te beschermen. De strijd tegen phishing moet een prioriteit voor iedereen zijn.