Nieuws

Betalen voor mijn eigen geld? 28000 keer "nee"!

01 maart 2021
petitie banken overhandigd

Jullie waren met bijna 28 000 om de petitie te tekenen waarin wij vroegen om de banktarieven te bevriezen en de basisbankdienst uit te breiden. We hebben de petitie nu aan de regering overhandigd.

Wie geld wil afhalen, rekeninguittreksels wil printen of een papieren overschrijving wil doen, moet daar steeds vaker en steeds meer voor betalen. Banken dwingen de consument alsmaar meer om bankzaken digitaal te doen en tevens af te zien van cash betalingen.

Alsmaar duurder, alsmaar meer kosten

De banken gebruiken alle middelen om klanten ervan te weerhouden om verrichtingen manueel uit te voeren of te laten uitvoeren. Ze bemoeilijken het afdrukken van rekeninguittreksels of maken het zelfs onmogelijk, trekken de prijs op om de uittreksels naar je thuis te sturen, en maken geldafhalingen en papieren overschrijvingen steeds duurder.

Het staat als een paal boven water dat de digitalisering voor de meerderheid van de mensen veel voordelen heeft. Maar het is niet aanvaardbaar dat men geen rekening houdt met de honderdduizenden die hun verrichtingen niet digitaal willen of kunnen uitvoeren. Niet iedereen is vertrouwd met pc-banking of met mobiel bankieren. Sommige mensen beschikken niet eens over de nodige apparatuur.

28 000 handtekeningen

Daarom startten wij in februari 2019 een petitie om deze evolutie aan te klagen. Ons pamflet werd ondertussen ondertekend door een kleine 28 000 consumenten die zich achter onze bekommernissen schaarden.

Dit is wat we vroegen: 

  • Bevriezing van de bankkosten tot een universele bankdienst wordt aangeboden.
  • Gratis afhaling van cash aan de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand aan de automaten van concurrerende banken.
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen.
  • Het 10 jaar bijhouden van rekeninguittreksels bij elke bank (wettelijke verjaringstermijn).
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van de financiële dienstverlening.
  • Bovenal de aanpassing en uitbreiding van de basisbankdienstverlening tot een universele bankdienst om de eenzijdige en te abrupte evolutie van de digitalisering op te vangen.

De petitie is nu in handen van de regering

Op 25/2/2021 hebben wij de petitie met de bijna 28 000 handtekeningen overhandigd aan staatssecretaris De Bleeker, bevoegd voor Consumentenzaken, en aan minister Dermagne, bevoegd voor Economie. 

Het is voor ons prioritair dat de verdere stijging van de kosten voor bankdiensten wordt gestopt tot er een universele bankdienst op poten is gezet waar iedereen die het wenst gebruik van kan maken om zijn bankzaken op een waardige wijze autonoom te blijven doen.