Persbericht

Testaankoop wil een nieuw soort spaarrekening met eengemaakte minimumrente

19 september 2023

Met deze hoge inflatie is het belangrijk om de beste spaarrekening te kiezen voor het spaargeld dat je opzij zet voor onvoorziene situaties. Maar welke spaarrekening is het meest aantrekkelijk? Dat is een strikvraag! De rente die als de hoogste op de markt wordt voorgesteld, is niet altijd de beste. Banken maken die tarieven bewust ingewikkeld om te begrijpen, met premies en voorwaarden die ze meestal alleen zelf begrijpen. Testaankoop pleit voor de invoering van een nieuwe soort spaarrekening, met een unieke rentevoet die afhankelijk is van de rente waartegen de banken zelf geld kunnen lenen aan de ECB. Testaankoop heeft de betrokken ministers daarover aangeschreven en zal nu woensdag gehoord worden in de Kamer.

Oneerlijke tarieven

Terwijl banken hun geld nu tegen 4% kunnen storten bij de Europese Centrale Bank, was de gemiddelde rente op spaarrekeningen in juli slechts 0,49%. Dit is een oneerlijke en onaanvaardbare situatie volgens Testaankoop. De organisatie heeft dit dan ook sterk veroordeeld door een petitie te lanceren die al meer dan 12.000 handtekeningen heeft opgeleverd.

Maar vooral misleidend

Hoewel verschillende banken hun rente op hun spaarrekeningen hebben verhoogd, merkt Testaankoop op dat dat vooral de getrouwheidspremie was. De nieuwe, hogere rente wordt daarmee slechts geleidelijk toegepast op het spaargeld op die rekeningen en is bovendien onderworpen aan voorwaarden. Ze wordt pas na 12 maanden toegekend. Als spaarders hun geld voordien opnemen, verliezen ze het recht op de hogere premie. "De getrouwheidspremie stelt banken in staat om een hoge rente te promoten in de wetenschap dat ze in realiteit minder zullen moeten uitkeren. Toen de rente op spaarrekeningen bijvoorbeeld niet hoger was dan de wettelijke minimumrente (0,11%), bleek uit de statistieken van de Nationale Bank dat de effectieve rente niet meer dan 0,09% bedroeg, dat wil zeggen bijna 20% minder dan verwacht. Dat is nu nog altijd de situatie," betreurt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

Een nieuwe, vereenvoudigde rekening

Daarom stelt Testaankoop - dat op 20 september door de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden gehoord - voor om een nieuwe gereglementeerde spaarrekening te creëren ter vervanging van de huidige formule. Deze zou voorzien in een enkel rentetarief, zonder getrouwheidspremie, voor een maximumbedrag dat door de wetgever wordt bepaald. De minimumrente zou worden vastgesteld op basis van de rente waartegen de banken zelf geld kunnen lenen aan de ECB verminderd met 1%, om de huidige situatie van een wanverhouding tussen de rente waarvan de banken profiteren en de rente die ze doorrekenen aan de spaarders te vermijden.

De consumentenorganisatie heeft haar aanbevelingen naar de betrokken ministers gestuurd en verzocht om een bijeenkomst om concrete oplossingen te bespreken.