Persbericht

Testaankoop betreurt renteverlaging op e-DEPO-rekening

25 april 2023

De rente op de e-DEPO-spaarrekening zou normaal gezien in mei stijgen van 3,10% naar 3,20% bruto. Maar de regering heeft op het laatste moment besloten een plafond te zetten van 2,50% bruto (1,75% netto). Dit is onaanvaardbaar voor Testaankoop, de consumentenorganisatie betreurt dat er geen rekening wordt gehouden met de spaarders in deze tijden van hoge inflatie.

Wat is een e-DEPO-rekening?

De e-DEPO-rekening is een spaarrekening van de Deposito- en Consignatiekas die sinds enkele maanden een veel aantrekkelijkere rente biedt dan de traditionele spaarrekeningen van banken. In mei zou de rente van de e-DEPO-rekening moeten stijgen tot 3,20% bruto.

Tegen alle verwachtingen in heeft de regering zopas een last-minute wijziging van het koninklijk besluit over de e-DEPO-rekening gepubliceerd. Daarin wordt de rentevoet beperkt tot 2,50% bruto, d.w.z. 1,75% netto, veel lager dan wat normaal voorzien was. Om haar beslissing te rechtvaardigen, stelt de regering dat een te hoge rente nadelig zou kunnen zijn voor het goed beheer van de overheidsschuld. Lees: de staat vreest te veel geld van spaarders te ontvangen, meer dan ze eigenlijk nodig heeft om de overheidsschuld te financieren. En het Koninklijk Besluit gaat zelfs verder: de regering staat zichzelf toe om nieuwe stortingen op de e-DEPO-rekening in de toekomst te beperken of zelfs op te schorten. Voorlopig is dit wel nog niet gebruikt.

Een betreurenswaardig besluit

Testaankoop vindt de motivering voor dit besluit op zijn minst verrassend. "Natuurlijk is een goed schuldbeheer een delicate oefening, maar tegelijk biedt de e-DEPO-rekening de Staat een zeer voordelige manier van financiering. Ze heft namelijk roerende voorheffing op de betaalde rente, en recupereert dus een deel ervan. De financiering is met andere woorden 30% goedkoper. En vooral: op deze manier wordt geen rekening gehouden met de spaarder, net op een moment dat de inflatie hoog blijft", betreurt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. "Dat gezegd zijnde, ook al is de rente nu geplafonneerd op 1,75% netto, de e-DEPO-rekening blijft iets aantrekkelijker dan wat andere spaarrekeningen bieden. Alleen de Vision Plus-rekening van de online bank Santander Consumer Bank biedt een gelijkaardige rentevoet (0,65% basisrente + 1,10% getrouwheidspremie)", besluit ze.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.