sparen

Hoe kies je de beste spaarrekening?

Een spaarrekening is soepel en veilig. Soepel omdat je op elk moment geld kunt bijstorten of opnemen. Veilig omdat je kapitaal gewaarborgd is. Zelfs als de financiële instelling in de problemen zou komen, want dan is er het depositogarantiesysteem, dat per persoon en per bank tot € 100 000 waarborgt. 

Stap-voor-stap gids

Wat brengt een spaarrekening op?

De vergoeding van een gewone (“gereglementeerde”) spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Het is niet zo makkelijk om het reële rendement van een spaarrekening te berekenen. Je mag immers niet gewoon de basisrente en de getrouwheidspremie bij elkaar optellen, aangezien je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om die premie te verwerven. Met onze koopwijzer spaarrekeningen hebben wij daarom een vergelijkingsmodule ontwikkeld die, al naargelang het bedrag dat je wenst te sparen, de tijdshorizon die je voor ogen hebt en je leeftijd, je naar de rekeningen leidt die het meest opbrengen in jouw situatie. 

Basisrente

De basisrente wordt toegekend vanaf de eerste dag dat je een storting uitvoert tot en met de dag vóór je het geld opneemt. Ze is niet gewaarborgd en kan dus op elk moment wijzigen. 

Getrouwheidspremie 

De getrouwheidspremie is verworven indien je geld 12 maanden onafgebroken op de rekening blijft. Tijdens die periode kan de premie niet stijgen of dalen. Na 12 maanden gaat een nieuwe periode in en wordt de getrouwheidspremie toegepast die op dat moment geldt. Om die te verwerven moeten je centen opnieuw 12 maanden blijven staan. 

Als je de premie hebt verworven, wordt ze niet meteen op de rekening gestort. Doorgaans gebeurt dat pas bij het begin van het volgende kwartaal. 

Indien je meerdere stortingen hebt uitgevoerd op je spaarrekening, ben je dan ook verschillende getrouwheidspremies aan het verwerven. 

Wanneer je geld opneemt, zal men eerst afnemen van de stortingen waarvoor de verwerving van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is. 

Gezien de complexiteit van de berekening van de getrouwheidspremie is het niet makkelijk om het exacte moment te kennen waarop je je geld kunt opnemen zonder het risico te lopen dat je de premie verliest. Daardoor is het vaak bijna onmogelijk om geld op te nemen zonder een deel van de getrouwheidspremie te verliezen.

Slechts één rentevoet

Sommige banken bieden spaarrekeningen aan die slechts met één rentevoet werken in plaats van met een basisrente en een getrouwheidspremie.

Die zijn zeker niet minder veilig. Aangezien je je nooit moet afvragen of je geen in opbouw zijnde getrouwheidspremie verliest op het moment dat je geld wilt opnemen, zijn ze zelfs veel transparanter dan de klassieke spaarrekeningen.

De intresten van dit type spaarrekening zijn wel onderworpen aan roerende voorheffing (30 %).

In de huidige omstandigheden zijn dergelijke spaarrekeningen niet interessant.

Terug naar boven

Hoeveel erop te plaatsen?

Hoeveel geld houd je het best beschikbaar op een spaarrekening alvorens je aan andere beleggingsproducten gaat denken? Is het verstandig om er erg grote bedragen op te parkeren? En wat zijn de eventuele alternatieven?

Veiligheidsspaarpotje eerst

De spaarrekening is een ideaal instrument om wat geld opzij te zetten voor onvoorziene uitgaven (bv. je auto of verwarmingsketel begeeft het plots en moet worden vervangen). Het geld op een spaarrekening blijft immers op elk moment beschikbaar. Je kunt geld opnemen of bijstorten wanneer je maar wilt, en je weet zeker dat je ten minste je begininleg recupereert, vermeerderd met de intussen verworven intresten. 

Doorgaans wordt aanbevolen om drie tot zes keer de maandinkomsten van je gezin als veiligheidsbuffer opzij te zetten op een spaarrekening.

Daarna uw projecten op middellange termijn

Een spaarrekening is ook het ideale en risicoloze instrument voor bedragen die je wilt gebruiken voor projecten die je op middellange termijn wilt realiseren (tot maximaal 8 jaar). Je plant bv. grote verbouwingswerken aan je woning, je wilt wat geld opzijzetten voor de studies van de kinderen ..., dus zaken waarvoor je liever op zeker speelt. 

Parkeer ook niet te veel geld op je spaarrekening

Het heeft wel geen zin om je centen eindeloos lang op een spaarrekening geparkeerd te laten staan. Als je wilt sparen of beleggen op langere termijn (ten minste 8 jaar), zijn er andere producten die je een hoger rendement zullen opleveren. Je staat daar echt beter bij stil want vandaag de dag wordt de inflatie niet eens gecompenseerd met wat een spaarrekening opbrengt. Anders gezegd, het geld dat op een spaarrekening geparkeerd staat, verliest elk jaar wat aan koopkracht.

De simpelste oplossing bestaat erin om op de beurs te beleggen via een gemengd beleggingsfonds. Dan wordt je geld via een bank rechtstreeks gestort in een fonds dat door professionelen wordt beheerd. Zij beleggen al het geld dat binnenkomt, wereldwijd in aandelen en obligaties. Voor jou is dat zeer comfortabel: al wat je moet doen, is af en toe checken hoe het fonds evolueert, dat zal niet méér dan vijf minuten per maand vergen. Het gaat natuurlijk wel om een beursbelegging, wat betekent dat je geen garantie hebt noch om je inleg terug te zien noch om een hoog rendement te krijgen. Maar de kans op verlies is op lange termijn klein. Voor concreet advies verwijzen we naar de website van onze financiële collega's Testaankoop invest

Laat je tegen deze adviezen in toch liever al je geld op een spaarrekening staan, waak er dan ten minste over dat je tegoeden bij een en dezelfde bank niet uitstijgen boven de € 100 000 per persoon. Dat is immers het plafond dat wordt beschermd door het depositogarantiefonds indien je bank failliet zou gaan. 

Terug naar boven

Onze tips voor de beste spaarrentes

Met onze drie tips kun je spaarrekeningen vinden die je op jaarbasis een paar tientallen tot zelfs een paar honderd euro intrest méér zullen opbrengen.

Kies voor een internetbank

Vergeet de grootbanken voor geld dat je op een spaarrekening wilt plaatsen. 

Bij kleinere spelers, veelal onlinespelers, zullen je spaarcenten méér opbrengen. Dankzij hun lage kosten (geen kantoren, weinig personeel) kunnen zij hogere rendementen bieden. Ze zijn soms minder goed gekend bij het grote publiek, maar ze zijn even veilig als de grote banken. Als ze failliet zouden gaan, zijn uw spaartegoeden eveneens beschermd tot € 100 000 per persoon via het depositogarantiesysteem.

Kies voor een rekening die past bij je profiel als spaarder

Er zijn verschillende types spaarrekeningen. Sommige zijn bij uitstek geschikt voor centen die je hooguit een paar maanden kunt missen, andere voor geld dat je ten minste enkele jaren kunt laten staan. Daarnaast zijn er rekeningen om periodiek te sparen (met een maximumbedrag per maand). En tot slot zijn bepaalde spaarrekeningen uitsluitend toegankelijk voor kinderen of jongeren. 

Maak gebruik van onze koopwijzer spaarrekeningen om de beste spaarvoorwaarden op de markt te vinden. Afhankelijk van het bedrag dat je wilt plaatsen en de periode dat je je centen denkt te kunnen missen, tonen we je de rekeningen die voor jou het interessantst zijn.

Voeg de daad bij het woord en open een nieuwe spaarrekening

Als je eenmaal hebt beslist waar je het best spaart, volstaat het om naar de website van die bank te surfen. Je zult er een formulier vinden waarmee je klant kunt worden en een rekening kunt openen. Bij sommige banken moet je het afdrukken en samen met een kopie van je identiteitskaart terugsturen via de post, bij andere banken verloopt de procedure volledig online.

Het feit dat je bij een andere bank (een deel van) je spaargeld onderbrengt, betekent niet dat je de relatie met je huidige (groot)bank volledig moet beëindigen. Als je er bv. een woonkrediet hebt lopen, kun je er probleemloos klant blijven. En je kunt er ook je zichtrekening en je betaalkaarten houden. Maar er is niets dat je belet om een spaarrekening te openen bij een andere bank.

 
Terug naar boven

Veiligheid en kosten

Een spaarrekening is een erg veilig instrument, waarop je doorgaans geen of weinig kosten hoeft te betalen.   

Veiligheid

Een spaarrekening biedt je de zekerheid dat je je tegoeden en de opgebouwde intresten op elk moment kunt recupereren. Het is de bank die je in principe waarborgt dat ze je je centen op elk moment zal terugbetalen indien je daarom vraagt. 

Je loopt dus alleen een risico als je bank failliet zou gaan. Maar dat risico wordt grotendeels afgedekt door het depositogarantiesysteem, dat waarborg biedt in geval van een faillissement van een financiële instelling. Je kunt dan namelijk tot € 100 000 per persoon terugkrijgen van al wat je aan deposito’s had bij die bank (dus op zicht-, spaar-, termijnrekeningen en in kasbons). 

Kosten

Doorgaans zijn er weinig kosten verbonden aan een spaarrekening. Het openen en afsluiten van een rekening is gratis. Meestal zijn er ook geen beheerkosten. En bij de weinige banken die er wel aanrekenen, zijn die in de regel beperkt tot een tiental euro per jaar. 

Er worden wel vaak port- of zegelkosten aangerekend, vooral voor het toesturen van rekeninguittreksels. Maar die kosten kun je makkelijk vermijden door zelf voor de minst dure oplossing te kiezen (uittreksels opvragen aan een automaat, aan het loket, zelf afdrukken thuis enz.).

 
Terug naar boven