Nieuws

Bundelverkopen bij woonleningen: nieuw wetsvoorstel op tafel

21 februari 2023
wetgeving over hypothecaire lening voor een woning

Als je al eens een hypothecair krediet afsloot bij een bank heb je het zeker al meegemaakt: de bank schotelt je een extra gunstige intrestvoet voor op voorwaarde dat je nog een ander product zoals een schuldsaldoverzekering of een woningverzekering bij hen neemt. Er is mogelijk een nieuwe wet op komst die deze vorm van bundelverkoop beter reglementeert. Wij zijn alvast voorstander.

Wat is een bundelverkoop bij hypothecaire leningen?

Bundelverkopen waarbij je wordt verplicht om een nevenproduct te nemen zoals een zichtrekening, een schuldsaldoverzekering of een woonverzekering bij dezelfde bank waar je een hypothecaire lening neemt, komen vaak voor.

Waarom aanvaarden consumenten nevenproducten wanneer ze een hypothecaire lening sluiten?

Zo krijgen ze een extra korting op de intrestvoet. We lichten toe met een voorbeeld:

Een koppel 35-jarigen dat een lening van 200 000 euro voor een afbetaaltermijn van 20 jaar afsluit bij Hello Bank – de online kredietgever van BNP Paribas Fortis – krijgt een extra korting van 0,10 % aangeboden op de intrest van de lening. De intrestvoet bedraagt daardoor 4,19 % in plaats van 4,29 %. De voorwaarde is dat het koppel ook zijn schuldsaldoverzekering bij dezelfde bank neemt in het kader van een bundelverkoop. Het koppel gaat akkoord, want het gaat om een mooie geste, toch?

Is een bundelverkoop echt voordelig?

In werkelijkheid is kiezen voor een bundel niet altijd voordelig. We hebben voor het koppel uit ons voorbeeld uitgerekend dat ze dankzij de extra korting van 0,10 % in totaal 2 453 euro minder intresten zullen moeten afbetalen. Helaas wordt dat voordeel helemaal tenietgedaan door de dure kost van de schuldsaldoverzekering die ze er verplicht bij moeten nemen.

Met onze Beste Koop van de schuldsaldoverzekeringen zou het koppel slechts 5 200 euro hebben betaald in tegenstelling tot de 9 907 euro die de verplichte schuldsaldoverzekering bij Hello Bank hen kost. Ze betalen daar dus 4 707 euro méér voor. Ondanks de extra korting op de intrestvoet betaalt het koppel omwille van de bundel met de schuldsaldoverzekering toch 2 254 euro meer dan ze zouden hebben gedaan met onze Beste Koop schuldsaldoverzekering.

Zijn bundelverkopen bij een hypothecaire lening wel legaal?

Dergelijke bundelverkopen zijn legaal, maar je kunt daar als consument heel moeilijk onderuit omdat de bank je kan straffen met een hogere intrestvoet als je na enkele jaren alsnog elders je verzekering of zichtrekening wilt nemen. Die verhoging kan sterk oplopen, stellen onze experts vast. Als een hypotheeklening met een aanvankelijke intrestvoet van 1 % wordt opgetrokken naar 1,75 % bij het switchen van verzekeraar, dan komt dat neer op een tariefverhoging van 75 %. In euro’s uitgedrukt kan dit neerkomen op meer dan 10 000 euro.

Wat houdt het wetsvoorstel in om bundelverkopen bij hypothecaire leningen beter te regelen?

Het voorontwerp van wet dat is opgesteld voorziet dat consumenten die akkoord zijn gegaan met een dergelijke bundelverkoop na twee jaar van verzekeraar of van zichtrekening kunnen veranderen zonder dat de intrestvoet wordt opgetrokken.

Waarom steunt Testaankoop het wetsvoorstel?

We steunen het wetsvoorstel dus omdat het consumenten beter zou beschermen bij een bundelverkoop. Wij vinden dat een hypothecaire kredietgever de consument niet zou mogen bestraffen bij een verandering van schuldsaldo- of woningverzekeraar. 

Zullen lage intrestvoeten verdwijnen als de wet wordt goedgekeurd? 

Neen! Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, beweert dat door de nieuwe wet de kortingen op de intrestvoet en dus de lage intrestvoeten zullen verdwijnen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet zal gebeuren omdat we vandaag bij een bank als Keytrade zien dat je via bundelverkoop korting kunt krijgen op de intrestvoet, maar dat je die korting niet verliest als je uiteindelijk beslist om voor het nevenproduct over te stappen naar een concurrent. Een vijftal jaar geleden was dat bij BNP Paribas Fortis – de marktleider voor hypothecaire kredieten – ook het geval. Dat is precies wat het voorontwerp inhoudt.

Daarnaast was het in een verder verleden ook zo dat de meeste banken kortingen op de intrestvoet gaven als je ook een zichtrekening en verzekering nam bij hen, maar klanten verloren die korting meestal niet als ze van nevenproduct veranderden door over te stappen naar een concurrent. Er is dus geen enkele reden of precedent om aan te nemen dat de wet zal leiden tot het verdwijnen van kortingen op intrestvoeten of lage intrestvoeten tout court. Integendeel. Wij zijn dan ook heel tevreden met dit wetsvoorstel en geven het onze volledige steun.

Op zoek naar een hypotheeklening?

Ben je nog op zoek naar een goede hypotheeklening? Dankzij onze vergelijker hypotheekleningen vind je een lening op jouw maat.

Ga naar onze vergelijker hypotheekleningen