Nieuws

Wat riskeer ik als ik mijn belastingaangifte niet tijdig indien?

05 juli 2022
belastingaangifte deadline uitstel

Uiterlijk op 30 juni moet de papieren aangifte zijn ingediend, en op 15 juli de elektronische via Tax-on-web. Je kunt maar beter tijdig je aangifte insturen, anders riskeer je een boete of een belastingverhoging.

Als je de belastingaangifte niet tijdig inlevert, stuurt de fiscus een herinnering. Toch loop je het risico op administratieve sancties. Is het de eerste keer dat je de termijn niet naleeft, dan kun je een boete van € 50 krijgen. Hardleerse laatkomers kunnen een rekening van € 1 250 krijgen.

Daarbovenop kun je een belastingverhoging van 10 % à 200 % krijgen, ook weer afhankelijk van de frequentie waarmee je de aangifte te laat indient.

Je kunt alleen aan de boetes ontsnappen als je kunt aantonen dat de vertraging werd veroorzaakt door overmacht: ernstige ziekte, lang verblijf in het buitenland, verlies van het document (bv. door een brand) …

Wat als je weet dat je niet op tijd kunt indienen?

Als je een geldige reden hebt, vraag de controleur dan zo snel mogelijk - en zeker vóór de uiterste datum - om uitstel.

Heb je geen uitstel gevraagd, dien de aangifte dan toch zo snel mogelijk in. Met een beetje geluk ontsnap je aan de boetes.

Eventueel schakel je een boekhouder in. Die hoeft de aangifte van zijn klanten pas eind september in te leveren. Verlies geen tijd, want je moet de boekhouder een mandaat geven om je aangifte in te vullen.

Wat als je helemaal geen aangifte indient?

Behalve de boetes waarvan sprake hierboven, kun je dan een aanslag van ambtswege krijgen. De belastingadministratie kijkt naar de inkomsten en uitgaven waarover ze gegevens bezit en vestigt een belastingaanslag op basis daarvan. Aan jou om te bewijzen dat de aanslag fout of onvolledig is.

Wat je in dat geval precies moet doen, lees je in ons dossier “Overhoop met de fiscus”.

naar het dossier

Tools om je belastingen te optimaliseren

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van onze jaarlijkse Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2022 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 0800 50 450.

Bel 0800 50 450