Dossier

Welke schadevergoeding betaalt je burgerlijke aansprakelijkheid auto?

01 maart 2021
Welke schadevergoeding betaalt je autoverzekering BA?

Je burgerlijke aansprakelijkheid auto (BA auto) betaalt de schade aan derden als je bij een ongeval in fout bent. En vaak ook jouw autoschade als je duidelijk in je recht bent. In specifieke gevallen kan je verzekeraar weigeren om tussen te komen en de schade op jou verhalen.

Alle schade van de tegenpartij vergoed door je BA auto

De andere partij wordt volledig vergoed door je burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering als jij aansprakelijk bent bij een ongeval:

 • De materiële schade aan de auto van de tegenpartij wordt in de praktijk meestal vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij. Daarna zal die het zelf verder regelen met jouw verzekeraar. Dat snelle systeem wordt RDR (Règlement Direct - Directe Regeling) genoemd en kan alleen toegepast worden als de aansprakelijkheden duidelijk zijn. Andersom word jij ook snel vergoed door je eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto, voor zover je in je recht was. Je hebt er daarom alle belang bij om het aanrijdingsformulier correct in te vullen, zeker als je meent dat de andere bestuurder in de fout is gegaan.
 • Als herstelling mogelijk is, worden de herstellingskosten terugbetaald. Is dat niet mogelijk of is dat duurder? Dan ontvangt het slachtoffer het bedrag dat nodig is om dezelfde auto te kopen.
 • De tegenpartij kan ook een schadevergoeding krijgen voor bijvoorbeeld opslagkosten, takelkosten, het moeten missen van de auto/het zonder auto zitten of kosten om een vervangwagen te huren tot zijn of haar auto hersteld is.
 • De lichamelijke schade van de tegenpartij wordt ook vergoed als die gewond is geraakt. De verzekeraar zal dan een medische expert inschakelen voor de inschatting van medische kosten, inkomensverlies, morele schade en tijdelijke of blijvende invaliditeit.
  Voor de schadevergoeding gelden er strikte termijnen. De autoverzekeraar moet binnen 3 maanden reageren op het verzoek tot schadevergoeding. Als het slachtoffer die reactie niet binnen die termijn krijgt én de verzekeraar er schriftelijk (liefst aangetekend) aan heeft herinnerd dat de wettelijke termijn verstreken is, is de verzekeraar hem of haar € 250 per dag verschuldigd vanaf de herinnering tot wanneer het slachtoffer een voorstel voor vergoeding krijgt of een gemotiveerd antwoord. Goed om te weten: bij zware lichamelijke schade worden er ook voorschotten betaald.

Speciale regeling voor zwakke weggebruikers

Voetgangers, fietsers of passagiers worden wettelijk beschouwd als zwakke weggebruikers. Dat betekent dat ze automatisch vergoed worden als ze een ongeval hebben waarbij er een motorvoertuig betrokken is. Zelfs als de bestuurder ervan niet in fout is. De verzekeraar moet dan de lichamelijke schade en schade aan kledij, bril enz. betalen van de zwakke weggebruiker.

Wat als de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is? Dan moet die de tegenpartij vergoeden. Een familiale verzekering blijft onmisbaar.

Verhaalrecht mogelijk in beperkt aantal gevallen

De verzekeraar kan beslissen om verhaalrecht of regres uit te oefenen als jij niet in orde bent:

 • Je hebt je autopremie veel te laat betaald.
 • Je hebt gelogen, bijvoorbeeld over de identiteit van de voornaamste bestuurder. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je 21-jarige zoon eigenlijk de hoofdbestuurder is en niet jij (omdat de premie dan lager is).
 • Het ongeval is gebeurd doordat je in staat van dronkenschap reed.
 • Je rijbewijs blijkt ongeldig te zijn.
 • Het ongeval is het gevolg van een defect aan je auto, waarvoor je geen geldig keuringsbewijs had.
 • Je had te veel passagiers in je auto en dat heeft het ongeluk veroorzaakt.

Om te voorkomen dat het slachtoffer in de kou blijft staan, keert de verzekeraar de vergoeding dan wel uit. Daarna zal die het geld (of een deel ervan) van jou terugeisen.

Op zoek naar een goede autoverzekering?

Wat de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid minstens moet dekken, is wettelijk vastgelegd. Dat betekent dat de verschillen niet zo groot zijn. Er is namelijk een minimale dekking waar de verzekeraars niet onder mogen gaan en dat minimum is kwalitatief hoogstaand. Naast de premie zit het verschil vooral in wat je als bijkomende dekkingen krijgt en hoe de premie evolueert in de tijd

Maak de juiste keuze met de koopwijzer autoverzekeringen