Dossier

Welke schadevergoeding betaalt je autoverzekering BA?

12 december 2019
Welke schadevergoeding betaalt je autoverzekering BA?

Je autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) betaalt de schade aan derden als je bij een ongeval in fout bent. De schadevergoeding dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade.

Schadevergoeding voor schade aan de auto

De materiële schade aan de auto van de tegenpartij wordt meestal vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij. Daarna zal die de schadevergoeding terugvragen aan de verzekeraar van de bestuurder die aansprakelijk is. Dat snelle systeem wordt RDR (Règlement Direct - Directe Regeling) genoemd. Vul altijd het aanrijdingsformulier correct in als je een ongeval hebt. Als de aansprakelijkheden niet duidelijk zijn, kan het RDR-systeem niet toegepast worden. 

Hoeveel bedraagt de schadevergoeding? Dat hangt ervan af of je auto hersteld kan worden of niet:

  • Het slachtoffer krijgt het bedrag van de herstellingskosten als herstelling mogelijk is.
  • Het slachtoffer ontvangt het bedrag dat nodig is om dezelfde auto te kopen als herstelling onmogelijk is of meer kost.

Schadevergoeding voor extra kosten

De tegenpartij kan ook een schadevergoeding krijgen voor bijvoorbeeld opslagkosten, takelkosten of kosten om een vervangwagen te huren tot zijn of haar auto hersteld is.

Schadevergoeding voor lichamelijke schade

Als de tegenpartij gewond is, zal de verzekeraar een medische expert inschakelen voor de inschatting van:

  • medische kosten
  • inkomensverlies
  • morele schade
  • tijdelijke of blijvende invaliditeit

Voor de schadevergoeding gelden er strikte termijnen. Die worden jammer genoeg zelden nageleefd door de verzekeraars. Nochtans bestaan er wettelijke regels over hoe de autoverzekeraar moet reageren op een verzoek van het slachtoffer en welke sanctie hij riskeert als hij zich daar niet aan houdt. Zo moet de autoverzekeraar binnen 3 maanden reageren op het verzoek tot schadevergoeding.

Als het slachtoffer die reactie niet binnen die termijn krijgt én de verzekeraar er schriftelijk (liefst aangetekend) aan heeft herinnerd dat de wettelijke termijn verstreken is, is de verzekeraar hem of haar € 250 per dag verschuldigd vanaf de herinnering tot wanneer het slachtoffer een voorstel voor vergoeding krijgt of een gemotiveerd antwoord.

Goed om te weten: bij zware lichamelijke schade worden er ook voorschotten betaald. 

Speciale regeling voor zwakke weggebruikers

Voetgangers, fietsers of passagiers worden wettelijk beschouwd als zwakke weggebruikers. Dat betekent dat ze automatisch vergoed worden als ze een ongeval hebben waarbij er een voertuig betrokken is. Zelfs zonder dat duidelijk is welke partij aansprakelijk is. De verzekeraar moet dan de lichamelijke schade en schade aan kledij, bril enz. betalen van de zwakke weggebruiker. 

Wat als de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is? Dan is het mogelijk dat die de tegenpartij moet vergoeden. Een familiale verzekering kan dan de oplossing zijn.

Op zoek naar een goede autoverzekering?

De inhoud van de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is wettelijk vastgelegd. Dat betekent dat de verschillen niet zo groot zijn. Er is namelijk een minimale dekking waar de verzekeraars niet onder mogen gaan en dat minimum is kwalitatief hoogstaand. Het verschil zit vooral in wat je als bijkomende dekkingen krijgt en hoe de premie evolueert in de tijd.

Maak de juiste keuze met de koopwijzer autoverzekeringen