Dossier

Aanrijdingsformulier invullen: dat doe je zo!

17 mei 2021
Aanrijdingsformulier

Je aanrijdingsformulier goed invullen als je een ongeval hebt, is heel belangrijk. Enkel zo kan het schadegeval snel en vlot afgehandeld worden bij je verzekeraar. Met onze tips en aandachtspunten ben je zeker dat je niets vergeet.

Wat is een aanrijdingsformulier?

Een aanrijdingsformulier is een formulier dat de precieze omstandigheden van een ongeval beschrijft. Vandaag heb je de keuze uit 2 mogelijkheden.

 • Je vult het papieren aanrijdingsformulier in. De voorkant bestaat uit een deel voor jou en een deel voor de tegenpartij. In de centrale kolom moeten er kruisjes gezet worden en onderaan is er een vakje voor een schets van het ongeval. De achterkant kun je verder thuis invullen voor je het aan je verzekeraar bezorgt.
 • Je doet digitaal aangifte van de aanrijding via de app Crashform die je downloadt op je smartphone. Ook de tegenpartij kan dat doen op zijn of haar eigen smartphone. Als er op je verzekeringsbewijs een QR-code staat, kun je trouwens vooraf de code scannen en worden je gegevens automatisch ingevuld in de app. Daarna vink je de omstandigheden aan, geef je de schade aan de voertuigen aan en voeg je foto’s toe. Zodra je de aangifte ondertekend hebt, ontvang je een exemplaar van je aangifte in je mailbox. Weet wel dat een regeling in der minne, buiten de verzekeraars om, dan niet meer kan.

Heel wat gebruikers vinden dat het papieren formulier invullen sneller gaat dan de aangifte doen via de app. 

Waarom een aanrijdingsformulier invullen?

Je verzekeraar gebruikt het aanrijdingsformulier om te bepalen welke partij aansprakelijk is voor het ongeval. Is het niet juist of onvolledig ingevuld? Dan kan dit aanleiding geven tot geschillen.

Het schadegeval zal ook sneller afgehandeld worden als je een ingevuld aanrijdingsformulier hebt. Zelfs als de politie een proces-verbaal heeft opgesteld. Slachtoffers worden sneller uitbetaald als alles meteen duidelijk is voor de verzekeraars.

Een aanrijdingsformulier is altijd in je voordeel, zelfs bij een regeling in der minne. Als het toch mis gaat tussen jou en de tegenpartij, kun je het document dan later nog doorsturen naar je verzekeraar. Goed om te weten: zelfs als er geen andere partij betrokken is, is het interessant om een aanrijdingsformulier in te vullen en aan je schadeaangifte toe te voegen.

Van wie krijg je je papieren aanrijdingsformulier?

Je verzekeraar bezorgt je het formulier op het moment dat je je autoverzekering afsluit. Daarna ontvang je telkens een nieuw exemplaar als je aangifte doet van een schadegeval.

Hoe het aanrijdingsformulier correct invullen? 5 tips

 1. Noteer zo snel mogelijk alle gegevens van de getuigen, dus naam, voornaam en het volledige adres (rubriek 5). Alleen naam en telefoonnummer volstaan niet! Voor de verzekeraar tellen bovendien enkel onafhankelijke getuigen, dus geen passagiers, familieleden, partners, personeelsleden enz.
 2. Noteer alle details van het ongeval en maak een situatieschets (zie tekening). Teken eerst een kladversie, bijvoorbeeld op het mapje van het formulier. Dat vergemakkelijkt het overleg met de tegenpartij en vermijdt onduidelijk gekrabbel. Teken voertuig A (linkerkant van het formulier) en voertuig B (rechterkant) en duid met een driehoekje aan wat de voorkant is van elke wagen is. Teken een pijl op de schets om de rijrichting aan te geven. Duid ook verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen van een kruispunt enz. aan.
 3. Laat de tegenpartij zijn gegevens invullen en kijk alles goed na. Vooral de nummerplaat, de gegevens op de identiteitskaart, rijbewijs en verzekeringsgegevens op het verzekeringsbewijs (groene kaart) zijn belangrijk. Kloppen de gegevens niet? Dan haal je er het best de politie bij. Is alles in orde? Dan kunnen beide partijen hun handtekening zetten.
 4. Maak foto’s van de schade om bij het aanrijdingsformulier te voegen. Weet dat foto’s nuttig kunnen zijn als extra informatiebron, maar dat verzekeraars altijd voorrang geven aan de tekening.
 5. Zorg dat elke partij een exemplaar heeft van het aanrijdingsformulier. Bezorg het formulier binnen de 8 dagen aan je verzekeraar.

Goed om te weten: bij een kettingbotsing moet je zowel met je voorligger als met je achterligger een aanrijdingsformulier invullen. Zorg dus altijd dat je minstens 2 formulieren bij hebt.

Waarop letten als je het aanrijdingsformulier invult?

 • Vermijd extra stress en zorg dat je verzekeringsgegevens en persoonlijke gegevens vooraf ingevuld zijn op het formulier of in Crashform. Dat maakt het een pak makkelijker als je een ongeval hebt.
 • Druk hard genoeg op je pen zodat het tweede exemplaar leesbaar is. Vermijd een potlood of uitwisbare inkt. Je schrijft ook best op een vaste ondergrond en in hoofdletters.
 • Noteer de locatie van het ongeval zo precies mogelijk (rubriek 2). Vermeld naast de gemeente ook de straatnaam en het huisnummer van het dichtst gelegen gebouw, of het nummer van de weg (bv. E40) en eventueel de kilometerpaal.
 • Maak indien nodig een onderscheid tussen bestuurder (rubriek 6) en eigenaar (rubriek 9) van de auto. Gebruik de gegevens op het rijbewijs (voor de bestuurder) en op de groene kaart (voor de eigenaar).
 • Noteer als contractnummer (onder rubriek 8) de volledige code uit vakje 4 van de groene kaart.
 • Kruis in rubriek 12 Toedracht enkel een vakje aan wanneer het volledig overeenstemt met de situatie. Duid bij voorkeur 1 of helemaal geen vakje aan. Vergeet onderaan niet te vermelden hoeveel vakjes je hebt aangekruist. Opties 2, 4, 14 en 17b (“lette niet op het rode licht”) zullen bijna altijd aanleiding geven tot (minstens gedeeltelijke) aansprakelijkheid, zelfs als de schets of je opmerkingen in je voordeel spreken. Denk dus goed na over welke opties je aanduidt.
 • Onderteken niet wanneer je het oneens bent met de toedracht (rubriek 12) of de schets (rubriek 13). Laat in zo’n geval de politie komen als je zelf schade hebt. Zij zullen dan bemiddelen om het formulier in te vullen of het voor jou doen. De bestuurder die de verkeersovertreding beging en het ongeval veroorzaakte, riskeert dan wel een bijkomende boete als er een proces-verbaal van komt.
 • Lees eventuele opmerkingen van de tegenpartij na en spreek ze tegen indien nodig (rubriek 14). Doe je dat niet, dan zullen de verzekeraars veronderstellen dat je akkoord gaat. 
 • Vertrek nooit zonder eigen exemplaar, ook als de andere partij je belooft er achteraf één te bezorgen. Je loopt anders het risico dat de tegenpartij nog ongewenste wijzigingen doet voor hij of zij het document indient bij de verzekeraar.

Geldt het aanrijdingsformulier ook als je in het buitenland een ongeval hebt?

Het aanrijdingsformulier is identiek in alle landen van de Europese Unie en heet daarom ook het Europees aanrijdingsformulier (EAF). Zowel de rubrieken als de volgorde zijn dezelfde. Je kunt het dus ook invullen als je de taal niet spreekt. Goed om te weten: in sommige landen (bijvoorbeeld Frankrijk) stelt de politie alleen een proces-verbaal op als er gewonden zijn. Zelfs als ze ter plaatse komen (bijvoorbeeld om het verkeer te regelen bij hinder na een ongeval), kan dat dus zonder pv. Daarom is het altijd belangrijk dat je een ingevuld aanrijdingsformulier hebt. 

Op zoek naar een goede autoverzekering?

Vergelijk met Test Aankoop Verzekeringen