Dossier

Welke documenten moet je in je auto hebben?

Keuringsbewijs

Je keuringsbewijs toont dat je auto technisch in orde is. Je moet dat document altijd in je wagen hebben.

Keuringsbewijs

Waar krijg je je keuringsbewijs?

In het keuringscentrum ontvang je je keuringsbewijs. Zodra je auto 4 jaar oud wordt, moet je naar de keuring. Je zult een uitnodiging ontvangen thuis. 

Wat staat er op je keuringsbewijs?

De vermeldingen verschillen volgens het soort keuringsbewijs dat je hebt gekregen:

 • Groen bewijs: je auto voldoet aan het technisch reglement en vertoont geen enkel technisch defect dat de veiligheid van de bestuurder, inzittenden of andere weggebruikers in gevaar zou kunnen brengen. Toch kunnen er op je bewijs verschillende codes staan:
  • normale geldigheid zonder opmerkingen (geen code)
  • normale geldigheid voor gebreken die nauwlettend in het oog te houden zijn (code 4)
  • normale geldigheid voor gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring (code 5)
  • beperkte geldigheid van 3 maanden voor gebreken die aanleiding geven tot herkeuring (code 3)
 • Rood bewijs: je auto vertoont technische gebreken die de veiligheid van de bestuurder, inzittenden of andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen. In dat geval zijn er 2 codes mogelijk:
  • verbod tot het verkeer (code 1)
  • beperkte geldigheid van 14 dagen voor gebreken die aanleiding geven tot herkeuring (code 2)

Wanneer moet je je keuringsbewijs tonen?

Je moet je keuringsbewijs voorleggen aan de politie bij een controle of bij een ongeval. Als je naar de keuring gaat, moet je ook het vorige keuringsbewijs voorleggen.

Wat als je keuringsbewijs gestolen of verloren is?

Vraag een duplicaat aan in een keuringscentrum.

Op zoek naar een goede autoverzekering?

Test Aankoop Verzekeringen helpt je op 2 manieren:

 • Doe een prijsaanvraag: je ontvangt prijsvoorstellen op maat en kunt intekenen als je dat wenst.
 • Maak een simulatie: je ontdekt de geschatte prijzen van de autoverzekeringen voor jouw profiel. 

In beide gevallen krijg je ook zicht op de kwaliteit van de autoverzekeringen.