Dossier

Kilometerverzekering: 5 belangrijke vragen

24 juni 2021
Kilometerverzekering

Een kilometerverzekering is een autoverzekering waarbij de premie gekoppeld is aan het aantal kilometers dat je per jaar aflegt. Hoe werkt zo’n verzekering? Voor wie is ze interessant? Ontdek het antwoord op je vragen over de kilometerverzekering.

1. Hoe werkt een kilometerverzekering?

  • Bij aanvang van een "echte" kilometerverzekering geef je een schatting van het aantal kilometers dat je per jaar denkt af te leggen. Op basis daarvan berekent je verzekeraar je voorlopige premie. Die bestaat uit een vast deel en een variabel deel dat gebaseerd is op je geschatte kilometers.
  • Kort voor de vervaldag van je contract vraagt je verzekeraar de werkelijke kilometerstand van je wagen op. Die zal je uiteindelijke premie bepalen.

In België biedt alleen Corona Direct zo'n "echte" kilometerverzekering aan. De andere verzekeraars werken met een premiekorting voor wie in een jaar niet meer dan een vooraf vastgelegd aantal kilometers aflegt.

2. Voor wie is een kilometerverzekering interessant?

Vooral bestuurders die minder dan 15 000 km per jaar afleggen, kunnen winnen met een kilometerverzekering.

Maar alles hangt af van het maximumaantal kilometers dat je mag rijden en van de premie die je uiteindelijk moet betalen. 

De mogelijke kilometergrenzen verschillen naargelang van de verzekeraar. Die gaan van 2 500 tot 25 000 km per jaar. 

Let op als je de prijzen vergelijkt: het is de uiteindelijke premie die telt, niet de hoogte van de korting. Het is immers perfect mogelijk dat een klassieke verzekering bij de ene verzekeraar goedkoper is dan een kilometerverzekering van dezelfde kwaliteit bij een andere verzekeraar. In dat geval is er geen enkele reden om voor die laatste te kiezen.

Ben je nogal nonchalant of vergeetachtig? Dan neem je misschien beter geen formule met maximale kilometrage, want als je die overschrijdt, kan er een sanctie volgen. 

3. Voor welke dekkingen krijg je korting?

De premiekorting is in het beste geval van toepassing op de verplichte BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) en op de full omnium of de mini-omnium. Ze geldt nooit voor pechverhelping, bestuurdersdekking of rechtsbijstand.

Bij de omniumverzekering passen sommige verzekeraars de korting toe op de volledige premie en andere slechts op een deel ervan. De reden is dat het aantal afgelegde kilometers voor bijvoorbeeld het diefstalrisico of hagelschade nog minder belang heeft dan voor het risico op ongevalsschade aan je auto. 

Bepaalde maatschappijen leggen voorwaarden op om een kilometerverzekering te kunnen sluiten. Soms moet je bijvoorbeeld ten minste 26 jaar oud zijn en al meerdere jaren rijden zonder schadegevallen in fout.

4. Vanaf wanneer kun je op een kilometerverzekering overstappen?

Je kunt dat wanneer je van verzekeraar verandert. Daarbij moet je uiteraard een opzeggingstermijn naleven. In principe is dat drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Maar als je bij dezelfde verzekeraar blijft, kan dat meestal sneller. Gewoonlijk wordt het contract aangepast zodra je dat vraagt (als je de jaarlijkse premie al hebt betaald, krijg je een deel terug). Toch zijn er ook maatschappijen waar je zult moeten wachten tot de eerstvolgende vervaldag of tot je van auto verandert.

5. Wat als je meer kilometers aflegt dan het overeengekomen maximum?

Als je het contract niet hebt laten aanpassen en de verzekeraar ontdekt na een schadegeval (ongeval, diefstal, glasbreuk, schade door hagel …) dat je te veel hebt gereden, hangt het ervan af of je bewust dingen voor hem hebt verzwegen die de kans op een ongeval sterk en blijvend hebben verhoogd:

  • Als dat het geval is, bestaat de kans dat hij geen dekking zal bieden en bovendien alles van jou zal terugvorderen wat hij aan de slachtoffers heeft betaald. 
  • Maar als je onopzettelijk hebt nagelaten om je contract te laten aanpassen aan het intensievere gebruik van je auto, zijn de sancties veel milder. De meeste verzekeraars passen dan een franchise van € 250 toe, bij sommige gaat die tot € 500. 

Buiten de context van een schadegeval loop je weinig risico omdat er bijna niet wordt gecontroleerd. Als de verzekeraar het toch ontdekt en blijkt dat je onopzettelijk hebt nagelaten om je contract te laten aanpassen, zal hij je premie optrekken, meestal zonder eerst je toestemming te vragen. In de meeste contracten wordt de premieverhoging berekend vanaf de dag waarop de verzekeraar de overschrijding heeft vastgesteld.  

Vergelijk en vind je autoverzekering 

Vergelijk en vind je autoverzekering