Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Geschillen en verhaal

Verhoging van de griffierechten: Wil de regering de toegang tot justitie helemaal beknotten?

12 mrt 2015
Verhoging van de griffierechten : Wil de regering de groepsvordering graag in de kiem smoren ? Wil de regering de toegang tot justitie helemaal beknotten? Of wil ze eindelijk werk maken van een betere rechtstoegang ? 

De toegang tot justitie is in ons land al ruim onvoldoende, ondanks de inspanningen van verschillende spelers op het terrein en ondanks het bestaan van bepaalde alternatieven om kleine, of minder kleine, geschillen op te lossen.

Test-Aankoop verzet zich vandaag dan ook tegen de verhoging van de griffierechten die de regering momenteel versneld door het parlement wil laten goedkeuren. Niet alleen gaan de bedragen omhoog, de rolrechten moeten voortaan ook per persoon worden betaald in plaats van per zaak. In bepaalde gevallen gaat het om een vervijfvoudiging ! Wij willen geen maatregel die de groepsvordering onderuit haalt. Test-Aankoop wil daarentegen wel graag ieder plan ondersteunen die de toegang tot justitie verbetert. En daar zijn verschillende voorstellen toe…

U bent op zoek naar bijkomende budgettaire middelen en u wilt het systeem van de griffierechten hervormen door deze op een onevenwichtige en buitensporige manier te verhogen. Hiermee beperkt u opnieuw de toegang tot justitie. Of beter gezegd, u dient de genadeslag toe aangezien deze toegang nu al problematisch is. 

We hoeven u er niet op te wijzen dat de rolrechten bij wijze van spreken kunnen worden beschouwd als het entreegeld voor een juridische procedure. Door de toegang tot het gerecht te beperken en de heffing te verhogen, wordt een hele groep consumenten gestraft. Zo blijkt bijvoorbeeld uit volgende gevallen :

  • In huurzaken heeft de wetgever geopteerd voor een verzoekschriftprocedure. Op die manier wordt de duurdere tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vermeden. Laat ons het geval nemen van een koppel dat samen eigenaar is van een woning en geconfronteerd wordt met een huurder die nog € 2.600 achterstallige huurgelden moet betalen. Vandaag betaalt dit koppel € 40 om een procedure op te starten. Als het ontwerp van de regering wordt goedgekeurd, zal dit rolrecht € 160 bedragen, of vier keer zoveel. Wanneer het koppel door een erfenis medeëigenaar is van de woning samen met enkele broers en zussen, wordt dit nog duurder (€ 80 per peroon).
  • Stel dat er zich 1.000 gedupeerden verenigd hebben en een collectieve vordering instellen, dan zal er  voortaan minstens € 100.000 rolrecht moeten worden betaald (in plaats van € 100 vandaag). Wanneer ze in beroep gaan komt daar nog eens € 210.000 bovenop, bij cassatie kost hen dat nog eens € 370.000…

Ieder jaar beslissen duizenden consumenten, burgers, rechthebbenden, om hun rechten niet te laten gelden omwille van de hoge kosten. Vooral voor de grote groep die geen rechtsbijstand geniet, is de drempel al erg hoog. Dit komt onder meer door het systeem van de rechtsplegingsvergoeding (verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van de  advocaat), de invoering van de btw voor advocaten (21 %), en de verhoging van de rolrechten met 15% in de vorige legislatuur. Daar komen nog eens de kosten voor de dagvaarding, en soms ook die van een expertise bij. Veel consumenten maken vooraf de rekening en beslissen niets te ondernemen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om deze miskenning van justitie nog te versterken !

In plaats van te kiezen voor budgettaire maatregelen die de fundamentele rechten van burgers miskennen, vragen we aan de regering om met een echt plan te komen die de toegang tot justitie verbetert. De verschillende voorstellen uit het memorandum van Test-Aankoop kunnen hiervoor als inspiratie dienen.

Om de moeilijke toegang tot het gerecht te verbeteren, heeft de vorige regering, op vraag van Test-Aankoop, gezorgd voor een specifieke procedure die groepsvorderingen mogelijk maakt. Deze procedure dreigt echter in de kiem te worden gesmoord aangezien voortaan iedere gedupeerde van de groep wordt verplicht het ontradende rolrecht te betalen. Wij kunnen enkel hopen dat deze regering geen verdoken agenda heeft om de groepsvordering onwerkbaar te maken.

Daarom herhalen wij nog eens openlijk en officieel onze afwijzing van deze hervorming van de griffierechten waardoor het nog moeilijker wordt de rechten van duizenden burgers en consumenten te verdedigen. Test-Aankoop zal alle middelen die ze heeft aanwenden om zich te verzetten tegen deze puur budgettaire maatregel met desastreuze gevolgen voor alle consumenten, voor onze 350.000 leden, voor de 150.000 dossiers die wij jaarlijks behandelen, voor de 45.000 ondertekenaars van onze petitie waarin een groepsvordering werd gevraagd, hetgeen er vandaag eindelijk is.

Wij vragen u dan ook om uw wetsontwerp terug te trekken.