Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

DE TEST-AANKOOP WERELD

Persberichten

Concurrentie op de telecommarkt

Voortaan verander je makkelijker van telecomoperator met Easy Switch

29 jun 2017

Vanaf maandag 3 juli kun je als consument veel makkelijker en sneller van vaste telecomoperator veranderen voor internet, vaste telefonie en digitale televisie. De nieuwe operator zal de verandering van je abonnement regelen. Consumenten makkelijker laten overstappen naar de goedkoopste operator, moet de concurrentie op de telecommarkt aanscherpen.

 

                                                                    

Test-Aankoop uit kritiek op Consumentenakkoord Energie van minister Kris Peeters

28 jun 2017

Hoewel eerder geconsulteerd te zijn geweest over de eerste ‘draft’ versie van het consumentenakkoord energie, werd Test-Aankoop niet meer betrokken bij de finale afwikkeling van het document. Het zijn nochtans die finale onderhandelingen met de sector die hebben geleid tot ingrijpende wijzigingen aan de aanvankelijke tekst.  De forfaitaire aanrekening in geval van opzeg van een contract blijft behouden, wat de slapende contracten alleen maar ten goede komt, vergelijken blijft moeilijk en de omkadering van deur-aan-deur verkopen blijft onvoltooid.  Een gemiste kans!

Duurzame levensmiddelenproductie

Duurzame voeding: de consument heeft een rol te vervullen

27 jun 2017

Het is niet altijd gemakkelijk voor de consument die “duurzaam” wil kopen om het bos door de bomen te zien.  Er moet dan ook rekening worden gehouden met heel wat criteria: dierenwelzijn, voedselkilometers, minder verspilling, eerlijke arbeidsomstandigheden, het gebruik van pesticiden, de beperking van verpakkingsmateriaal,…  Op ál deze criteria tegelijk goed scoren met één product, is vrijwel onmogelijk.  Duurzaamheid is echter een optelsom van onze individuele keuzes.  Om de consument te helpen bij het maken van een duurzame keuze zonder dat daarbij dieper in de buidel dient te worden getast, heeft Test-Aankoop, in samenwerking met minister Schauvliege, een kalender opgesteld van seizoengroenten en -fruit. 

Rechten van de energieafnemers

Test-Aankoop start manifest voor een betaalbare elektriciteitsfactuur

22 jun 2017

In de nasleep van de beslissing van het Grondwettelijk Hof om de Turteltaks nietig te verklaren, start Test-Aankoop een manifest om te ijveren voor betaalbare elektriciteit. De consumentenorganisatie wil met de steun van de burgers opnieuw bij de beleidsmakers aankloppen voor een verlaging van de stroomfactuur en komaf maken met de elektriciteitsfactuur die een pure belastingsbrief is geworden. Mensen kunnen hun stem laten horen via www.test-aankoop.be/betaalbareenergie.

Rechten van de energieafnemers

Test-Aankoop laat ‘Turteltaks’ vernietigen !

22 jun 2017

Het Grondwettelijk Hof heeft zopas het omstreden decreet van 2015 dat de Vlaamse energieheffing invoerde, beter bekend als de ‘Turteltaks’, vernietigd.  Vlaamse consumenten kregen hierdoor sinds 1 maart 2016 gemiddeld zo’n 100 euro extra aangerekend op hun elektriciteitsfactuur. Test-Aankoop had in april vorig jaar een verzoek tot vernietiging bij het Hof ingediend op grond van discriminatie en bevoegdheidsoverschrijding. De consumentenorganisatie haalt nu haar slag thuis en spreekt van een overwinning voor de consument.

Veilige digitale omgeving

De geïntegreerde politie versterkt de campagne Cybersimple.be van Test-Aankoop en Google

21 jun 2017

In maart lanceerden Test-Aankoop en Google, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Consumentrechten, de website www.cybersimpel.be om de Belgische consument te helpen bij het verbeteren van zijn online veiligheid. Nu heeft ook de geïntegreerde politie beslist in het project te stappen en al zijn expertise ter beschikking te stellen. 65% van de Belgen geeft immers aan weinig of niets af te weten van online beveiliging. Deze samenwerking wordt meteen concreet: met de vakantie in aantocht, publiceren de experts van Test-Aankoop en de geïntegreerde politie een hele reeks reistips. 

FIRST-rekening: uitstappen uit voorzorg

20 jun 2017

Noch Ethias, noch de FSMA, noch de Nationale Bank, noch minister Peeters konden de nodige waarborgen bieden omtrent het feit dat de buitenlandse overnemer van de FIRST-rekeningen een gelijkwaardig veiligheidsniveau zal bieden als in ons land. Ze laten de spaarders dus in de kou staan. De raad van Test-Aankoop is dan ook duidelijk: als de veiligheid van uw tegoeden bovenaan uw prioriteitenlijst staat, dan hebt u geen andere keuze dan in te gaan op het afkoopbod van Ethias en de uitstappremie van 25% op zak te steken.

Digitale omgeving

Big data, big deal voor consumenten

16 jun 2017

De Data-economie heeft de potentie om positieve resultaten voort te brengen voor consumenten. Zij moeten daartoe echter de geboden kansen kunnen grijpen en een eerlijk aandeel ontvangen van de gerealiseerde meerwaarde.  Consumenten moeten  een centrale plaats en rol toebedeeld krijgen in deze moderne economie van big data.  Vandaag, als onderdeel van een intern seminarie, hebben Test-Aankoop en haar zusterorganisaties, samen met bedrijfsleiders en hooggeplaatste functionarissen, waaronder Belgisch minister voor Telecom en Digitale Agenda, nagedacht over de rol die de consument kan en zou moeten spelen.  Meteen ook de gelegenheid voor deze consumentenorganisaties om steun te vragen voor een manifest en verklaring op www.mijndata.be.  Doelstelling van deze verklaring is om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en de privacy van de consument worden gerespecteerd en hem de kans te bieden een sleutelrol te vertolken in deze nieuwe economie.  Deze Verklaring zal ook worden overhandigd aan spelers binnen de digitale economie

Gevaarlijke chemische producten

Onkruid verdelgen ? Goed advies ver zoek

01 jun 2017

In maart 2017 informeerden mysteryshoppers van Test-Aankoop in 54 tuincentra en doe-het-zelfzaken naar middelen om onkruid te verwijderen van een afhellende oprit en het voetpad. De resultaten vallen te betreuren.  In amper 6 winkels werd correct advies verstrekt dat overeenkomt met wat de wetgeving voorschrijft.  In 80% van de gevallen gaf men het advies gebruik te maken van een product op basis van glyfosaat, waarvoor nochtans een verbod in de maak is.  Het toekomstig verbod op de verkoop van glyfosaat, dat door minister Borsus zou worden opgemaakt zou de situatie voor de hele Belgische markt moeten uitklaren. 

Energie

Test-Aankoop lanceert haar derde groepsaankoop voor zonnepanelen!

31 mei 2017

De voorbije twee jaar hebben meer dan 2 500 consumenten zonnepanelen geplaatst via Test-Aankoop. Met haar derde groepsaankoop op rij zet de consumentenorganisatie opnieuw de geïnteresseerde consumenten aan om voor die vorm van hernieuwbare energie te kiezen. Intekenen om een vrijblijvende offerte te krijgen kan vanaf 1 juni tot en met 3 september. Nieuw dit jaar is het feit dat twee deelnemers aan de groepsaankoop hun installatie gratis zullen krijgen.  Meer info op www.mijnhernieuwbareenergie.be.