Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Persberichten

Consumentenrechten

Bagagecrisis in Zaventem: ook de compensatie laat op zich wachten!

22 aug 2019

Op zaterdag 3 augustus liet het bagage-afhandelingssysteem op de luchthaven van Zaventem het afweten. Nog maar eens. Duizenden passagiers moesten zonder of met beperkte bagage vertrekken. Eerder deze zomer had er zich ook al een technische panne voorgedaan die leidde tot belangrijke vertragingen en ongemakken. Ook tijdens de zomer van 2018 was dit trouwens reeds het geval.  Tot op vandaag moet het merendeel van de getroffen passagiers het stellen met verontschuldigingen of loze beloftes. Op een of twee uitzonderingen na bleven compensaties uit. Test Aankoop ontving een laconieke reactie van Brussels Airport en zal nu de betrokken luchtvaartmaatschappijen aanspreken. Getroffen passagiers kunnen bellen naar 02 892 37 05. Test Aankoop zal hen bijstaan om een compensatie te verkrijgen.
 
 

Bankrekeningen

Test Aankoop wil dat rekeninguittreksels 10 jaar beschikbaar blijven

13 aug 2019

Voor Test Aankoop is het duidelijk : als banken het systeem van elektronische rekeninguittreksels willen veralgemenen, moeten ze dergelijke documenten 10 jaar lang beschikbaar houden, iets wat nu niet altijd het geval is. De consumentenorganisatie roept de sector op om het nodige te doen opdat consumenten gedurende 10 jaar bewijzen van betaling zouden kunnen opvragen en nodigt mensen uit om de petitie te tekenen tegen verdere stijging van de bankkosten. Reeds 16 000 mensen zetten al hun handtekening.

 www.testaankoop.be/stopbankkosten

Consumentenrechten

Test Aankoop v. Ryanair : al meer dan 1.000 inschrijvingen

08 aug 2019

Sinds de lancering van de class action van consumentenorganisatie Test Aankoop tegen Ryanair, meldden zich al 1.040 mensen op de website van de verbruikersorganisatie. Aanleiding van de rechtzaak is de beslissing van Ryanair om geen schadevergoedingen toe te kennen aan de passagiers die vorige zomer het slachtoffer zijn geworden van stakingen van het eigen personeel van de lagekostenmaatschappij. Op 13 september vindt een eerste, inleidende zitting plaats, in de zaak. Gedupeerde personen kunnen zich nog steeds registreren op www.testaankoop.be/actieryanair.

Concurrentie op de telecommarkt

Consument vraagt telecom-innovatie en krijgt prijsverhogingen

01 aug 2019

De voorkeuren van de consument op het vlak van internetgebruik en telefonie veranderen in sneltempo. Operatoren zien dat gebeuren en reageren met klassieke prijsverhogingen voor bundelpaketten, een strategie om deels retentie te garanderen. De stappen naar meer concurrentie op het vlak van lichtere bundelpaketten met enkel snel internet en mobiele telefonie laten op zich wachten.

Gezondheid

Test Aankoop zet gehoorbescherming eerst met groepsaankoop #Eartoprotect

26 jul 2019

De cijfers over jongeren die gehoorschade oplopen zijn alarmerend, maar liefst 75% heeft af en toe last van een tuut in de oren. Het festivalseizoen draait op volle snelheid en Test Aankoop wil daarom zoveel mogelijk mensen sensibiliseren. Om de stap naar de kwalitatieve gehoorbescherming voor iedereen mogelijk te maken wordt een groepsaankoop georganiseerd.

Farmaceutische producten

TA dient klacht in bij Belgische Mededingingsautoriteit over prijs van geneesmiddel Spinraza

24 jul 2019

Spinraza is een weesgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) en wordt op de markt gebracht door het farmagroep Biogen.  Voor Test Aankoop, dat het dossier samen met Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo bestudeerde, is het verschil tussen de kosten voor het op de markt brengen van dit product en de vraagprijs door het bedrijf helemaal niet in verhouding.  Beide organisaties hebben een klacht ingediend bij hun respectievelijke mededingingsautoriteit wegens misbruik van een machtspositie.

Betalingsdiensten

Libra: consumenten stellen 10 vragen aan Marc Zuckerberg

16 jul 2019

Iedereen heeft het erover : de nieuwe munteenheid « Libra », voorgesteld door Facebook, wordt geacht een revolutie te veroorzaken in de wereld van het betalingsverkeer.  Er rijzen heel wat vragen, met name met betrekking tot veiligheid, concurrentie en privacy.  De echte vraag is echter of de Libra een toegevoegde waarde zal betekenen voor de consument?  Of betreft het slechts de laatste speculatie van een speler die reeds een dominante positie heeft door misbruik te maken van consumentengegevens, en die nu zijn platform wil gebruiken om zijn wereldwijde dominantie ten gelde te maken?  Test Aankoop en haar zusterorganisaties vragen harde bewijzen en noodzakelijke garanties om ervoor te zorgen dat dit project wordt uitgevoerd in het belang van de consument.  De organisaties tonen zich dan ook bereid om de consument te vertegenwoordigen in de Libra Foundation.

#ConsumerpowerCollectieve vordering Onrechtmatige bedingen in de contracten van de luchtvaartmaatschappijen

Test Aankoop start een class action tegen Ryanair

11 jul 2019

Vorige zomer besliste het personeel van Ryanair verschillende keren te staken met als gevolg dat tal van passagiers hun vlucht vertraagd of geannuleerd zagen.  Hoewel de Europese regelgeving en jurisprudentie betreffende deze materie heel duidelijk zijn, weigert Ryanair hen schadeloos te stellen.  Na verschillende individuele rechtszaken te hebben opgestart tegen de Ierse maatschappij, heeft Test Aankoop nu beslist om een versnelling hoger te schakelen en een groepsvordering te beginnen  Geïnteresseerde personen kunnen zich registreren op www.testaankoop.be/actieryanair.

Farmaceutische producten

ISDIN: vervolg maar niet het einde

09 jul 2019

Ingevolge een test van 14 zonnesprays uitgevoerd door Test Aankoop door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium, werd de spray ‘ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+’ in quarantaine geplaatst door de FOD Volksgezondheid omdat bleek dat de zonnefactor slechts 15 was waar die normaal meer dan 50 diende te zijn.  Vorige week donderdag werd de quarantaine opgeheven na de bekendmaking van nieuwe testresultaten, uitgevoerd in Spanje, waaruit bleek dat de correcte beschermingsfactor weldegelijk werd gehaald.  Volgens de FOD Volksgezondheid zou de in Spanje uitgevoerde test hebben uitgewezen dat in geval van bepaalde nieuwe producten zoals sprays verschillende resultaten kunnen worden bekomen afhankelijk van de methodologie, zelfs al wordt dezelfde ISO-norm gerespecteerd.  Deze norm, daterend uit 2010, moet dus dringend worden herzien.

Veilige digitale omgeving

Camera’s om te beveiligen niet helemaal veilig

03 jul 2019

Vanop afstand je huis of tuin in de gaten te houden ? Een IP-beveiligingscamera kan je daarbij helpen. Via een app op je smartphone kan je dan makkelijk een oogje in het zeil houden. Uit onderzoek van Test Aankoop blijkt echter dat meerdere modellen niet goed beschermd zijn tegen hackers. Met enige moeite kan een crimineel de camera’s overnemen, platleggen of een inbraak plannen. De consumentenorganisatie vraagt strengere veiligheidsnormen waaraan fabrikanten moeten voldoen alvorens hun product op de markt te brengen.