Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

DE TEST-AANKOOP WERELD

Publicaties over Consumentenrechten

Fipronil eieren : nog steeds is niet alles duidelijk

16 aug 2017

De saga rond de fipronil eieren kent geen einde. Iedere dag duikt er nieuwe en soms tegenstrijdige informatie op. Test Aankoop eist dat er duidelijkheid wordt gecreëerd op alle fundamentele punten.

Fipronil in eieren: De regering spreekt met dubbele tong

09 aug 2017

In het eieren-fipronil schandaal ligt het voedselagentschap (FAVV) zwaar onder vuur. Terecht : vooral wat transparantie en communicatie betreft, kan het veel beter. Maar het agentschap kan natuurlijk maar roeien met de riemen die het heeft en deze werden gevoelig ingekort wanneer 2016 met 2011 wordt vergeleken.  In die periode daalde het totale budget van het FAVV met maar liefst 11%, de overheidsdotatie daalde zelfs met 18%. Deze daling doet zich volledig voor vanaf 2015 onder de periode van de regering Michel en erger nog, vertaalt zich in een terugloop met 8.5% van het aantal uitgevoerde controles. Test Aankoop vindt dit een verontrustende evolutie en het verhaal van een aangekondigde crisis.

Fipronil in eieren, TA eist dat de lotnummers van de gecontamineerde eieren publiek worden gemaakt

07 aug 2017

Door haar gebrek aan communicatie en transparantie heeft het FAVV het omgekeerde bereikt van wat ze beoogde, in plaats dat deze crisis op een serene manier verloopt heerst er grote verwarring en onduidelijkheid. De consumenten zitten met heel wat vragen waarop er nu eindelijk duidelijke antwoorden moeten komen. Ook al blijkt uit alle analyses dat het gevaar voor de gezondheid minimaal is, toch is het noodzakelijk dat de lotnummers van de gecontamineerde producten, net zoals in Nederland, onmiddellijk publiek worden gemaakt . De consument moet zelf kunnen beslissen of hij de betrokken eieren consumeert of niet.

Test-Aankoop lanceert class action tegen Groupon in Luierbox-dossier

07 aug 2017

Test-Aankoop lanceert vandaag een collectieve rechtsvordering tegen het bedrijf Groupon in de affaire ‘Luierbox’. De consumentenorganisatie vordert bij de marketingonderneming voor elke gedupeerde consument de terugbetaling van de initiële som (300 €) die werd betaald aan de firma ‘Luierbox’ voor de levering van luiers. Groupon heeft steeds geweigerd de slachtoffers in deze fraudezaak te vergoeden. Test-Aankoop voegt nu de daad bij het woord en stapt naar de rechter. Inschrijven kan op www.test-aankoop.be/groupon

Test-Aankoop daagt ook VIAGOGO voor de rechter

16 mei 2017

Test-Aankoop zet haar strijd tegen sites die concerttickets doorverkopen tegen woekerprijzen verder. Eerder startte de consumentenorganisatie al een groepsvordering tegen acht (Nederlandse) doorverkoopsites. Nu wil de organisatie ook Viagogo, een andere naam die vaak opduikt in de klachten, voor de rechter brengen.  Vorige week is een dagvaarding vertrokken richting de Zwitserse doorverkoopsite.

Consumentenbeleid in het hart van de toekomst van Europa

03 mei 2017

67 jaar geleden, op 9 mei 1950, legde Robert Schuman met zijn beroemde verklaring de basis voor de oprichting van de Europese Unie (EU). Rond dezelfde tijd ontstonden ook de eerste consumentenorganisaties in Europa. Er was zich een nieuwe en dynamische markteconomie aan het ontwikkelen, met heel wat opportuniteiten voor zowel bedrijven als consumenten. Hoe meer mogelijkheden en keuzes zich aandienden, hoe meer consumenten nood kregen aan betrouwbaar en onafhankelijk advies. Wanneer ze een koelkast wilden kopen, op zoek waren naar een wasmachine, en later ook wanneer ze verzekeringen of hypotheken wilden aangaan.

Rechten van vliegtuigpassagiers in 25% van de gevallen gerespecteerd!

27 apr 2017

Een internationaal onderzoek waaraan Test-Aankoop heeft meegewerkt, brengt aan het licht dat 1 vlucht op 4 met vertraging aankomt en dat 1 op de 10 passagiers zijn bagage verliest.  Nog erger is het feit dat de rechten van de vliegtuigpassagiers slechts in 25% van de gevallen worden gerespecteerd.  Test-Aankoop stelt vooral vast dat luchtvaartmaatschappijen profiteren van de onwetendheid van de betrokken passagiers.  Het is aan de autoriteiten om dit te controleren en te bestraffen indien nodig.  In geval van problemen, staat de consumentenorganisatie ter beschikking van passagiers (02 892 37 05 of www.test-aankoop.be/klagen).

Schadevergoeding voor consumenten die het slachtoffer zijn van inbreuken op het mededingingsrecht

26 apr 2017

Vandaag werd in de commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd over een wetsontwerp dat consumenten meer mogelijkheden geeft in geval van inbreuken op het mededingingsrecht. Dit wetsontwerp heeft tot doel de richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor rechtsvorderingen tot schadevergoeding volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht  van de lidstaten en van de Europese Unie om te zetten.

Test-Aankoop vordert compensatie van Groupon in Luierbox-saga

13 apr 2017

Test-Aankoop stelt vandaag het bedrijf Groupon in gebreke in het dossier ‘Luierbox’. De consumentenorganisatie vordert bij de marketingonderneming voor elke gedupeerde consument de terugbetaling van de initiële som (300 €) die werd betaald aan de firma ‘Luierbox’ voor de levering van luiers. Groupon heeft steeds geweigerd de slachtoffers in deze fraudezaak te vergoeden. Test-Aankoop dreigt nu met gerechtelijke stappen als de Amerikaanse firma niet op haar eisen ingaat.

Nieuwe tests teruggeroepen VW-wagens tonen verhoogde NOx-uitstoot

11 apr 2017

#Dieselgate #Demandjustice: de strijd gaat voort

Sinds de start van de terugroepactie heeft Test-Aankoop, samen met haar Italiaanse collega’s, drie teruggeroepen wagens van de Volkswagen-groep getest. In alle drie de gevallen werd na de software-update een significant hogere NOx-uitstoot vast gesteld dan op het gelijkvormigheidsattest staat. Consumenten krijgen dus niet de wagen terug waar ze voor hadden getekend. Dit bevestigt de noodzaak van de campagne #Dieselgate #Demandjustice en van de juridische acties van Test-Aankoop tegen de Volkswagen-groep. Alle gedupeerde consumenten moeten worden gecompenseerd. Dat is gerechtigheid!

#Dieselgate #Demandjustice