Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

DE TEST-AANKOOP WERELD

Hangende zaken

Verzamelen van gegevens op agressieve wijze: Test-Aankoop interpelleert Whatsapp

24 jul 2017

Nadat de Europese Commissie en de Italiaanse autoriteit voor mededinging Whatsapp respectievelijk een boete van 110 miljoen euro en 3 miljoen euro hebben opgelegd, heeft nu ook Test-Aankoop een schrijven gericht aan het Amerikaanse bedrijf.  Hierin vraagt de consumentenorganisatie om te stoppen met deze omstreden praktijk en de noodzakelijk maatregelen te nemen om de gevolgen ervan recht te zetten.

Hangend
Mobiliteit

Hoorzitting Test-Aankoop: transportplan

21 jan 2016

Hangend

Het spaarboekje, populair product ondanks zijn complexiteit

Het vergoedingssysteem van spaarrekeningen dat bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie is ingewikkeld en mist leesbaarheid. Test-Aankoop pleit voor een herziening van het vergoedingsmechanisme van de spaarrekening opdat het werkelijke rendement zou overeenkomen met het door de banken geafficheerde rendement.

Hangend
Geschillen en verhaal

Een goede alternatieve geschillenbeslechting

Al vele jaren is Test Aankoop een grote voorstander van  alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen. Het is belangrijk dat de overheid hiervan een topprioriteit maakt en de initiatieven dienaangaande goed omkadert.

Hangend
Consumentenkrediet

Consumentenkrediet

Test-Aankoop is voorstander van een strikte reglementering van de kredietopeningen om zo op een efficiënte manier de strijd aan te binden met overmatige schuldenlasten. 

Aanvaard
Wettelijke waarborg

Een consumentvriendelijkere garantiewetgeving

Hoewel de wet in theorie voorziet dat de wettelijke garantie 2 jaar is, is ze enkel echt effectief de eerste 6 maanden aangezien de consument vanaf dan een defect moet kunnen aantonen: wat zeer moeilijk is. Test-Aankoop vraagt daarom een grondige herziening van de wetgeving.

Hangend
Voedseladditieven

Additieven in voedingsmiddelen moeten strenger gereglementeerd worden

Waarvoor dienen ze? En zijn ze allemaal onschadelijk? Een stand van zaken. Test-Aankoop vindt dat het gebruik van additieven moet beantwoorden aan strikte voorwaarden en moet worden vermeld op het etiket van het product.  

Hangend
Vrijmaking van de energiemarkt & evolutie van de prijzen

Concurrentie op de energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt is geen volledig succes.  Test-Aankoop doet concrete voorstellen ter verbetering van de gas –en elektriciteitsmarkt met in het achterhoofd de belangen van de consumenten. 

Hangend
Roaming Netneutraliteit

Europees voorstel tot volmaking van een geüniformiseerde telecommarkt

De Europese Commissie heeft het ambitieuze plan opgevat om een geüniformiseerde telecommarkt op poten te zetten. Onder de meest opvallende voorstellen vindt men de afschaffing van de roamingkosten. Daarnaast plant men om de contracten te uniformiseren, het buitenlandse operatoren te vergemakkelijken diensten aan te bieden in een andere lidstaat en de operatoren een verplichting op te leggen om de « netneutraliteit » te respecteren.

Hangend
EU-consumentenrecht

Geen alternatief Europees kooprecht

De Europese Commissie wil de grensoverschrijdende handel bevorderen met een experimentele wetgeving in de vorm van een alternatief koop- en verkooprecht. Wanneer een consument iets koopt, zou de mogelijkheid bestaan dat die handeling niet aan de nationale rechtsregels is onderworpen, maar aan een alternatief recht. Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt. Daardoor dreigen deze minder efficiënt te worden.

Hangend