Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Hangende zaken

Mobiliteit

Test Aankoop stuurt Ryanair een ingebrekestelling aangaande vouchers

03 okt 2017

Sinds de eerste golf van annuleringen en de ongemakken die daar voor duizenden passagiers uit voortvloeiden, vernam Test Aankoop dat Ryanair bepaalde benadeelde passagiers een voucher van € 40 of € 80 aanbiedt.  Onze organisatie is van mening dat het gebruik van deze voucher aan heel beperkende voorwaarden is onderworpen.  Met name dat de termijn waarbinnen deze travel vouchers moeten worden gebruikt en de reisperiode veel te kort zijn.  We richtten dan ook een schrijven aan de Ierse luchtvaartmaatschappij.


Hangend

Verzamelen van gegevens op agressieve wijze: Test-Aankoop interpelleert Whatsapp

24 jul 2017

Nadat de Europese Commissie en de Italiaanse autoriteit voor mededinging Whatsapp respectievelijk een boete van 110 miljoen euro en 3 miljoen euro hebben opgelegd, heeft nu ook Test-Aankoop een schrijven gericht aan het Amerikaanse bedrijf.  Hierin vraagt de consumentenorganisatie om te stoppen met deze omstreden praktijk en de noodzakelijk maatregelen te nemen om de gevolgen ervan recht te zetten.

Hangend
Mobiliteit

Hoorzitting Test-Aankoop: transportplan

21 jan 2016

Hangend
Wettelijke waarborg

Een consumentvriendelijkere garantiewetgeving

Hoewel de wet in theorie voorziet dat de wettelijke garantie 2 jaar is, is ze enkel echt effectief de eerste 6 maanden aangezien de consument vanaf dan een defect moet kunnen aantonen: wat zeer moeilijk is. Test-Aankoop vraagt daarom een grondige herziening van de wetgeving.

Hangend
Vrijmaking van de energiemarkt & evolutie van de prijzen

Concurrentie op de energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt is geen volledig succes.  Test-Aankoop doet concrete voorstellen ter verbetering van de gas –en elektriciteitsmarkt met in het achterhoofd de belangen van de consumenten. 

Hangend

Het spaarboekje, populair product ondanks zijn complexiteit

Het vergoedingssysteem van spaarrekeningen dat bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie is ingewikkeld en mist leesbaarheid. Test-Aankoop pleit voor een herziening van het vergoedingsmechanisme van de spaarrekening opdat het werkelijke rendement zou overeenkomen met het door de banken geafficheerde rendement.

Hangend
Voedseladditieven

Additieven in voedingsmiddelen moeten strenger gereglementeerd worden

Waarvoor dienen ze? En zijn ze allemaal onschadelijk? Een stand van zaken. Test-Aankoop vindt dat het gebruik van additieven moet beantwoorden aan strikte voorwaarden en moet worden vermeld op het etiket van het product.  

Hangend
Roaming Netneutraliteit

Europees voorstel tot volmaking van een geüniformiseerde telecommarkt

De Europese Commissie heeft het ambitieuze plan opgevat om een geüniformiseerde telecommarkt op poten te zetten. Onder de meest opvallende voorstellen vindt men de afschaffing van de roamingkosten. Daarnaast plant men om de contracten te uniformiseren, het buitenlandse operatoren te vergemakkelijken diensten aan te bieden in een andere lidstaat en de operatoren een verplichting op te leggen om de « netneutraliteit » te respecteren.

Hangend
Hypothecair krediet

Hypotheekleningen strenger gereglementeerd

Hypotheekleningen hebben een grote impact op het budget van consumenten.  Test-Aankoop is voorstander van een herziening van de regelgeving van hypothecair krediet om de ontlener een betere bescherming te bieden en de praktijken van de banken beter te omkaderen.   

Hangend
EU-consumentenrecht

Geen alternatief Europees kooprecht

De Europese Commissie wil de grensoverschrijdende handel bevorderen met een experimentele wetgeving in de vorm van een alternatief koop- en verkooprecht. Wanneer een consument iets koopt, zou de mogelijkheid bestaan dat die handeling niet aan de nationale rechtsregels is onderworpen, maar aan een alternatief recht. Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt. Daardoor dreigen deze minder efficiënt te worden.

Hangend