Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

Brieven aan de overheid

E-privacy regulation - een stemming in het belang van de Europese consument

13 okt 2017

In het kader van de huidige onderhandelingen en de aanstaande stemming in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) betreffende het voorstel tot verordening van Privacy en Elektronische Communicatie (e-Privacy Regulation), willen BEUC en Test Aankoop het belang onderstrepen voor de consumenten van deze verordening. 

beucl2017288 mgo mep guy verhofstadt eprivacy regulation a key vote for european consumers.pdf

Verzonden aan: Europees Parlementslid en voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, Dhr. Guy Verhofstadt

Klacht tegen Ryanair

22 sep 2017

Test Aankoop dient klacht in tegen Ryanair omdat de Ierse lowcostmaatschappij "adviseert" dat klachten in het Engels worden opgesteld.  Iets waar onze consumentenorganisatie niet mee kan akkoord gaan.

lobby pro_spf eco_ryanair.pdf

Verzonden aan: Dhr. Wim Van Poucke, directeur van de Economische Inspectie

Naleving van de wetgeving hypothecair krediet

30 aug 2017

Brief gericht aan Miniter van Consumentenzaken naar aanleiding van het artikel gepubliceerd in Budget & Recht betreffende de naleving van de wetgeving inzake het hypothecair krediet.

170807_peeters_hypothecair krediet.pdf

Verzonden aan: Minister van Consumentenzaken Kris Peeters

Open brief Arco-groep

12 jul 2017

Al jaren wachten meer dan 800.000 Arco-coöperanten op de uitvoering van beloften van opeenvolgende regeringen. Hoewel vaak gezegd werd dat de Arco-beleggingen veilig waren en een kapitaalbescherming boden, is de waarheid helaas helemaal anders : meer dan 800.000 consumenten riskeren elk duizenden euro’s aan spaargeld kwijt te geraken. Test-Aankoop eist daarom in een open brief duidelijkheid en transparantie in dit dossier van de premier en de regering. U vindt de brief in bijlage bij deze mail.

170713_charles michel_arco_nl.pdf

Verzonden aan: Eerste minister Charles Michel

Afschaffing "Tampon taks"

08 mei 2017

Test-Aankoop en het collectief "Belgisch en Regelvrij" hebben beslist de krachten te bundelen en te ijveren voor de afschaffing van de zo genoemde “tampontaks”, die bepaalt dat op tampons, maandverbanden en menstruatiecups 21% belastingen wordt geheven, wat het geval is voor niet-noodzakelijke producten.  Wij vragen dan ook een daling tot 6% BTW op tampons, maandverbanden en menstruatiecups die ons inziens dienen te worden beschouwd als noodzakelijke producten.

tampontaks_federale minsiters.pdf

Verzonden aan: de ministers van de federale regering

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Vlaanderen

05 mei 2017

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de Vlaamse parlementsleden om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.

vlaams parlement_statiegeld_hd.pdf

Verzonden aan: Leden van het Vlaams Parlement

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Brussel

05 mei 2017

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de leden van het Brussels Hoofdstedelijk parlement om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.

brussels parlement_statiegeld_hd.pdf

Verzonden aan: Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De veroordeling van de firma Aspen door de Italiaanse mededingingsautoriteit

28 okt 2016

Het farmaceutisch bedrijf Aspen had in Italië extreme prijsverhogingen doorgevoerd, tot maar liefst 1500%, voor verschillende geneesmiddelen die een gevestigde waarde zijn bij de behandeling van bepaalde kankers van het bloed. De overheid aanvaardde deze prijsverhogingen omdat Aspen ermee dreigde de medicijnen in kwestie niet meer op de markt te brengen in Italië. Na een klacht van onze zusterorganisatie Altroconsumo concludeert de mededingingsautoriteit nu dat het bedrijf misbruik gemaakt heeft van zijn dominante positie als de enige producent van deze geneesmiddelen en legt Aspen een boete op van € 5 miljoen.

 

161005_mededingingsautoriteit_aspen.pdf

Verzonden aan: Belgische mededingingsautoriteit, minister Kris Peeters, minister Maggie De Block

Melkzuurbehandeling voor runderkarkassen

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het gebruik van melkzuurbehandelingen bij runderkarkassen toe te laten.  Test-Aankoop bracht de Belgische overheid op de hoogte van haar bedenkingen.   Wij vrezen dat de toelating van melkzuurbehandelingen voor rundsvlees de deur opent voor de goedkeuring van andere antimicrobische behandelingen die nog voor meer problemen kunnen zorgen.  Wij hebben bijgevolg omtrent deze problematiek actief « gelobbyd » bij de Belgische Europarlementairen.

lacticacid_courrier_minlar - 2_avn.pdf

Verzonden aan: Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid; Mevrouw Sabine LARUELLE, Minister van Middenstand, MP’s, Zelfstandigen en Landbouw

Claims op plantenpreparaten moeten wetenschappelijk worden bewezen

De Europese Commissie heeft aan de Europese lidstaten voorgesteld om 1 548 zogenaamde “botanische claims ” toe te laten. Het gaat om uitspraken over de effecten van bereidingen op basis van planten. Een van de voorstellen is om dit louter op basis van « traditioneel gebruik » toe te laten. Dit zou betekenen dat ze niet aan een wetenschappelijke analyse onderworpen moeten worden, hetgeen normaal gezien vereist is bij elke toegelaten claim. Dit is onaanvaardbaar voor Test-Aankoop en wij hebben de Minister aangeschreven om ons standpunt hieromtrent over te maken.

20120912 - courrier ministre o,-d-, - allégations nutritionnelles et de santé sur les « produits à base de plantes.pdf

Verzonden aan: Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Premier – Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid