Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

DE TEST-AANKOOP WERELD

Brieven aan de overheid

Open brief Arco-groep

12 jul 2017

Al jaren wachten meer dan 800.000 Arco-coöperanten op de uitvoering van beloften van opeenvolgende regeringen. Hoewel vaak gezegd werd dat de Arco-beleggingen veilig waren en een kapitaalbescherming boden, is de waarheid helaas helemaal anders : meer dan 800.000 consumenten riskeren elk duizenden euro’s aan spaargeld kwijt te geraken. Test-Aankoop eist daarom in een open brief duidelijkheid en transparantie in dit dossier van de premier en de regering. U vindt de brief in bijlage bij deze mail.

170713_charles michel_arco_nl.pdf

Verzonden aan: Eerste minister Charles Michel

Afschaffing "Tampon taks"

08 mei 2017

Test-Aankoop en het collectief "Belgisch en Regelvrij" hebben beslist de krachten te bundelen en te ijveren voor de afschaffing van de zo genoemde “tampontaks”, die bepaalt dat op tampons, maandverbanden en menstruatiecups 21% belastingen wordt geheven, wat het geval is voor niet-noodzakelijke producten.  Wij vragen dan ook een daling tot 6% BTW op tampons, maandverbanden en menstruatiecups die ons inziens dienen te worden beschouwd als noodzakelijke producten.

tampontaks_federale minsiters.pdf

Verzonden aan: de ministers van de federale regering

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Brussel

05 mei 2017

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de leden van het Brussels Hoofdstedelijk parlement om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.

brussels parlement_statiegeld_hd.pdf

Verzonden aan: Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Vlaanderen

05 mei 2017

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de Vlaamse parlementsleden om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.

vlaams parlement_statiegeld_hd.pdf

Verzonden aan: Leden van het Vlaams Parlement

De veroordeling van de firma Aspen door de Italiaanse mededingingsautoriteit

28 okt 2016

Het farmaceutisch bedrijf Aspen had in Italië extreme prijsverhogingen doorgevoerd, tot maar liefst 1500%, voor verschillende geneesmiddelen die een gevestigde waarde zijn bij de behandeling van bepaalde kankers van het bloed. De overheid aanvaardde deze prijsverhogingen omdat Aspen ermee dreigde de medicijnen in kwestie niet meer op de markt te brengen in Italië. Na een klacht van onze zusterorganisatie Altroconsumo concludeert de mededingingsautoriteit nu dat het bedrijf misbruik gemaakt heeft van zijn dominante positie als de enige producent van deze geneesmiddelen en legt Aspen een boete op van € 5 miljoen.

 

161005_mededingingsautoriteit_aspen.pdf

Verzonden aan: Belgische mededingingsautoriteit, minister Kris Peeters, minister Maggie De Block

Steunbrief voorontwerp van wet over groepsvorderingen

De invoering van een procedure tot groepsvordering is een belangrijk programmapunt voor de huidige regering. Test-Aankoop schreef naar de Vice-Premiers van de regering om haar steun uit te drukken voor het voorontwerp van wet dat voorbereid werd door de minister van Economie in samenwerking met de minister van Justitie. In deze brief verschaften we wat duiding omtrent de belangrijkste principes die op het spel staan bij de invoering van een groepsvordering. We gaven ook aan of we de in het voorstel gemaakte keuzes al dan niet adequaat vonden.

130605_vdl_loi action collective.pdf

Verzonden aan: Vice-Premiers

Auto ‘s en CO2 : onderschatte uitstoot

De autotests van zes consumentenorganisaties tonen aan dat de werkelijke CO2-uitstoot van voertuigen 17 tot 45 % hoger is dan de constructeurs beweren.  Test-Aankoop, Altroconsumo, UCO, Deco-Proteste, UFC-Que Choisir en Consumentenbond hebben een gemeenschappelijke brief gestuurd naar de nationale en Europese beleidmakers waarin ze hun zorg uitdrukken omtrent de noodzaak van een nieuw testprotocol  om het brandstofverbruik van auto’s te meten  (WLTP).

2013-06-13 -joint letter car fuel consumption- ta - ocu - deco p- altro - ufc - cb.pdf

Verzonden aan: Bevoegde Ministers voor Leefmilieu, Europese Volksvertegenwoordigers van de Commissie Leefmilieu, vaste vertegenwoordigers van de Europese Staten van de Europese Unie.

ares 2100741 de halleux test achats.pdf

De kabinetschef van Europees Commissaris voor Leefmilieu Connie Hedegaard heeft geantwoord op onze brief van 13/06/2013 die werd verstuurd uit naam van 5 consumentenorganisaties. Hij wijst erop dat de Commissie zicht bewust is van het toenemende verschil tussen de cijfers van de autoconstructeurs en de realiteit. Hij duidt erop dat de Commissie zal reageren door vóór 2017 een testprotocol in te voeren om het brandstofverbruik van auto’s te meten (WLTP).

Test-Aankoop strijdt voor minder additieven

Wij hebben aan de Europese Commissie (DG Sanco) ons negatief advies overgemaakt  over de toelating van 2 addititieven :  het gebruik van fosfaten als additieven in diepgevroren hamburgervlees evenals het algemeen gebruik van « coatings » op fruit en groenten.  

l2012_058 cpe food additives.pdf

De Europese Commissie kan zich vinden in onze analyse en heeft deze twee aanvragen tot toelating niet goedgekeurd. Onze tussenkomst was bijgevolg succesvol. 

Transfer «geneesmiddelen en medische technologie» naar DG Industrie en Interne Markt

Test-Aankoop en de vertegenwoordigers van patiënten zijn verbolgen over de beslissing van voorzitter Juncker om de bevoegdheden geneesmiddelen en medische technologie van het Directoriaat-Generaal Gezondheid te transfereren naar het Directoriaat-Generaal Industrie en Interne Markt. Deze transfer geeft aan de burgers en patiënten het signaal dat de economische belangen en de concurrentie van de industrie op de eerste plaats komen en dus belangrijker zijn dan de volksgezondheid. Door middel van verschillende brieven aan politieke ‘decision makers’ en verkozenen hebben wij bij hoog en laag ons ongenoegen geuit over deze transfer. Onze opluchting was dan ook groot om te vernemen dat de bevoegdheid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in handen blijft van het Commissariaat Gezondheid. 

2,-d-,3,-d-,27 transfer dg gezondheid.zip

Verzonden aan: Commissie Volksgezondheid Parlement, leden Europees Parlement, voorzitters Belgische partijen midden september

Geneesmiddelen

Test-Aankoop heeft de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, aangeschreven naar aanleiding van een grondig onderzoek rond de effectieve werking van geneesmiddelen. Dit onderzoek is gevoerd over meerdere jaren door een team van artsen en apothekers.  De resultaten van dit onderzoek waren verontrustend. We hebben de Minister dan ook gevraagd om snel de nodige maatregelen te nemen.

2,-d-,3,-d-,17,-d-, onkelinx medicaments zip.zip

Verzonden aan: Minister Laurette Onkelinx