Modeldocument

Model voor een negenjarige huurovereenkomst voor een woning

01 januari 2016

01 januari 2016

Model voor een negenjarige huurovereenkomst voor een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurder.

Opgelet! Door de gewijzigde huurwetgeving vanaf 1/1/2018 is deze modelovereenkomst momenteel niet geschikt voor gebruik in het Brussels gewest. Binnenkort vind je hier een modelcontract dat aan de nieuwe regels voor woningverhuur in Brussel beantwoordt.

Je kunt ons modeldocument hieronder downloaden en als basis gebruiken om je document op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Het document bevat ook:

  • een toelichting;
  • de verplichte bijlagen waarvan sprake op het einde van de overeenkomst, meer bepaald het Koninklijk Besluit van 8/7/1997 en de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 4/5/2007. 

Zie daarnaast ook het model voor een huurovereenkomst van korte duur (maximaal 3 jaar).

Wanneer kun je dit document gebruiken?

Bij de (ver)huur van een huis of een appartement als het voor de huurder om zijn hoofdverblijfplaats gaat.

Met een paar kleine aanpassingen kunnen deze overeenkomst ook worden gebruikt voor een woning die niet de hoofdverblijfplaats vormt van de huurder maar die wel alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Zowel huurders als verhuurders kunnen het initiatief nemen om de overeenkomst te gebruiken.

Wat zijn de grootste troeven?

  • De bepalingen zijn conform het Burgerlijk Wetboek.
  • De looptijd van de overeenkomst; de voorwaarden bij vervroegde opzegging; de indexeringsformule; de huurwaarborg; de regeling voor de lasten, het onderhoud en de herstellingen; de regeling bij vroegtijdig overlijden van de (ver)huurder; de bezoekuren na de opzegging; enz.

Disclaimer - auteursrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om deze overeenkomst te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm ook, toe te staan. Alleen de tekst die in pdf-formaat op onze website wordt gepubliceerd en die welke door onze diensten op papier wordt verspreid, geldt als authentieke tekst. Test-Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst.


Afdrukken Versturen via e-mail