Nieuws

Ben ik aansprakelijk voor de schade die mijn hond maakt?

01 oktober 2021
hondje heeft zetel kapot gemaakt

Het baasje van een hond wordt verantwoordelijk geacht voor schade dat het dier veroorzaakt. Er bestaan daarbij wel een aantal gevallen waarbij je kunt worden vrijgesteld van jouw aansprakelijkheid…

Tenzij je een goudvis hebt, is het altijd mogelijk dat je huisdier brokken maakt. En hoewel de schade meestal klein is, kan de factuur gepeperd zijn. De eigenaar van een dier wordt systematisch verantwoordelijk geacht voor schade dat het veroorzaakt (beten, krassen, gescheurde kleding, beschadigde auto enz.). En die aansprakelijkheid blijft, ook al tref je geen schuld. Stel nu dat je een tuin hebt waarvan een stukje langs de stoep loopt. Je hond rent hier graag rond en blaft naar voorbijgangers. Op een dag schrikt een voetganger zo hard van het geblaf van je hond, dat hij struikelt en zich verwondt. Jij bent aansprakelijk!

 

Vrijstelling van aansprakelijkheid

In enkele (zeldzame) gevallen kun je gedeeltelijk of volledig worden vrijgesteld van jouw aansprakelijkheid:

  • Als het slachtoffer zelf een fout beging. De persoon kwam bijvoorbeeld op je eigendom, ondanks een duidelijk bord met “Opgepast, gevaarlijke hond”. In dat geval kan hij de aansprakelijkheid voor het ongeval delen.
  • Als er meerdere dieren verantwoordelijk zijn voor de schade. Bijvoorbeeld: verschillende honden die vrij rondliepen in het park hebben de jas van een wandelaar beschadigd. Omdat het onmogelijk is om precies te weten welke hond wat heeft gedaan, zal elke eigenaar in principe medeaansprakelijk zijn.
  • In het geval van overmacht.
  • In het geval van een zware of opzettelijke fout van het slachtoffer (zoals een diefstal in of op de eigendom). Dat is ook het geval als het slachtoffer de agressieve reactie van het dier bewust heeft uitgelokt.

    De verantwoordelijke van het dier, die de schade zal moeten betalen, is trouwens niet noodzakelijk de eigenaar van het dier. Dat kan een andere persoon zijn aan wie het werd toevertrouwd, voor zover die er daadwerkelijk de verantwoordelijkheid en beheersmacht over heeft.

 

Een familiale verzekering voor je hond

Als je dier schade maakt, dan zul je diep in de buidel moeten tasten om het slachtoffer te vergoeden. Daar kun je dan maar best op anticiperen door een familiale verzekering af te sluiten. Die polis dekt alle huisdieren. Let op: dit is niet hetzelfde als je huisdier verzekeren tegen ziekte

De familiale verzekering omvat altijd twee luiken. Om te beginnen is er een luik dat de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Dit is uiteraard de voornaamste reden van de verzekering: je beschermen als je burgerlijk aansprakelijk bent voor schade die het gevolg is van een schadegeval in je privéleven. Opgelet: het mag enkel gaan om schade bij een derde persoon. De verzekering dekt geen schade veroorzaakt bij personen die door dezelfde polis worden gedekt, zoals je kinderen. En dan is er nog het luik van de juridische bescherming, die de kosten van een rechtszaak dekt. Met andere woorden: het waarborgt de terugbetaling van je advocaatkosten als je zaak voor de rechter wordt gebracht, zolang het geschil maar betrekking heeft tot de familiale verzekering. 

Er bestaan veel overeenkomsten tussen de contracten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. En dat is niet meer dan logisch, want ze moeten zich aan minimale wettelijke voorwaarden houden. Eigenlijk bestaan er dus geen slechte contracten: alle verzekeraars voorzien een hoger minimum dan het wettelijk verplichte minimum. Ook de premie verschilt heel weinig van verzekeraar tot verzekeraar. Zo’n verzekering is niet duur. Je bent al verzekerd voor enkele tientallen euro’s per jaar (minder dan 100 euro).

Bekijk ons platform huisdieren