Nieuws

Oplossing vereist voor zonnepanelen die frequent uitvallen

13 oktober 2021
zonnepanelen stroomnet

Regelmatig krijgen wij een klacht binnen van een abonnee wiens zonnepanelen meer dan eens uitvallen. De nieuwste cijfers in de pers geven aan dat het niet om alleenstaande gevallen gaat. Er dringen zich maatregelen op. Een schadevergoeding voor de consument die schade lijdt, is niet te veel gevraagd.

Een installatie met zonnepanelen beschikt ook over een omvormer. Die moet de opgewekte stroom “bruikbaar” maken voor de elektrische huishoudtoestellen die op je eigen stroomkringen zijn aangesloten. Tegelijk heeft de omvormer een veiligheidsfunctie.

Zonnepanelen uitgeschakeld, geen opbrengst meer

Bij onder meer een te hoge spanning schakelt de omvormer de zonnepaneleninstallatie uit. Als 253 V gedurende 10 minuten wordt overschreden bijvoorbeeld. En zelfs meteen als de spanning de 264,5 V overschrijdt.

Op dat moment wordt de installatie van het stroomnet ontkoppeld en ga je ook geen stroom meer op het net kunnen steken. Vaak net wanneer de zon het meest licht geeft.

Je loopt dus een vergoeding mis: een terugleververgoeding als je over een digitale meter beschikt, de normale compensatie voor wie nog een terugdraaiende teller heeft. Soms loopt het verlies extra op doordat je geen productie kunt toevoegen voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten.

Wat te doen?

Allereerst kun je contact opnemen met je eigen installateur. Die kan onder meer nagaan of de omvormer niet strikter is ingesteld dan de hierboven vermelde waarden. Hij kan ook nagaan of de kabel tussen panelen en omvormer een voldoende doorsnede heeft.

Bij een driefasige installatie kan het bovendien aangewezen zijn om over een driefasige omvormer te beschikken.

Biedt de installateur geen oplossing, dan kun je nog proberen de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk zelf te verbruiken op de momenten dat de kans op overbelasting van het net het grootst is. Dat kan door dan je zware huishoudtoestellen zoals een wasmachine, vaatwasser of droogkast te laten draaien, zoals wordt aangegeven in ons dossier over het verhogen van je zelfverbruik.

Naar ons dossier over zelfverbruik verhogen

Ook een thuisbatterij kan helpen om de geproduceerde stroom tijdelijk op te slaan en zo stroompieken te vermijden, kwestie van uitval te vermijden. Helaas is een thuisbatterij volgens onze berekeningen zelden rendabel.

De verantwoordelijkheid van Fluvius

Het probleem van de uitvallende zonnepanelen is echter dat het elektriciteitsnet in sommige streken of wijken onvoldoende is aangepast aan de nieuwe werkelijkheid met steeds meer fotovoltaïsche installaties.

Hoe dan ook doe je er goed aan om het probleem aan Fluvius te signaleren. Dan kan er iemand langskomen om te bekijken of er een snelle oplossing mogelijk is, bv. een dikkere kabel die de verbinding met het stroomnet maakt of een aanpassing in de elektriciteitscabine in de buurt. Als er echter zwaardere aanpassingen aan het stroomnet moeten gebeuren, kan de oplossing wel eens een tijd op zich laten wachten.

Intussen lijd je als consument wel verlies aan productie en dus aan geld. De Vlaamse Ombudsman heeft al eerder een schadevergoeding bepleit voor dit soort verlies. En wij kunnen ons daarbij aansluiten. Het kan niet dat men aan de ene kant burgers aanmoedigt om zonnepanelen op hun dak te plaatsen en aan de andere kant hen in de steek laat als het stroomnet hun geproduceerde elektriciteit niet kan verwerken.