Dossier

Zonneboiler: voor grote warmwaterverbruikers

Terugverdientijd en premies

Met een goed zonneboilersysteem dat 4 m² panelen op het dak telt en geregeld wordt benut, kan je een equivalent van 120 tot 160 liter stookolie per jaar uitsparen. In een systeem met één boiler kan je een ex­tra winst boeken als je de verwarmingsketel buiten het stookseizoen uitgeschakeld kan laten; dan kan de potentiële besparing tot 200 liter stookolie per jaar oplopen.

De vraag is of dat volstaat om het systeem rendabel te maken. Een zonneboi­ler is immers niet gratis. Een volledig systeem kost rond de € 3 000, btw exclusief. Met het werk, de aansluitstukken en de btw erbij kom je uit op € 4 500 tot € 6 000 voor een complete installatie. En op termijn kan er wat onderhoud aan de orde zijn: bv. een klein onderhoud om de 5 jaar en een groter om de 10 jaar (eventuele vervanging van de circulatiepomp en andere stukken).

Wij hebben tal van situaties en scenario’s uitgewerkt om na te gaan wanneer een zonneboiler interessant kan zijn en wanneer niet. Die oefening deden wij voor enkele typegezinnen in elk van de drie gewesten. De resultaten kunnen heel erg uiteenlopen, zo blijkt. Daarbij is de financiële steun van de gewesten van belang om de terugverdientijd in te perken.

Terugverdientijd volgens scenario’s

Soms zal de balans van de investering na 20 jaar negatief uitvallen, terwijl die in andere gevallen tot meer dan € 5 000 kan opleveren. Het financiële rendement over 20 jaar varieert van -4 % tot een mooie 7 %. En qua terugverdientijd komen wij afhankelijk van de scenario’s op 7 tot meer dan 25 jaar uit.

De kortste terugverdientijd doet zich voor met een hoog jaarlijks warmwaterverbruik van het gezin. Hoe groter het gezin en/of hoe groter het individuele warmwaterverbruik – bv. vaak een bad nemen in plaats van een douche of geregeld onder een douche met hydrojets gaan staan – hoe groter immers de mogelijke winst.

Een niet onbelangrijk gegeven is ook of de zonneboiler de oude boiler kan worden vervangen op een ogenblik dat die aan vervanging toe is. Dan mag je de kosten, plaatsing inbegrepen, van het oude exemplaar – reken op € 750 voor een elektrische boiler en op € 1 500 voor een boiler gekoppeld aan een verwarmingsketel – immers in mindering brengen van de totale investering. Dat scheelt een slok op de borrel.

In wat volgt hebben wij onze besluiten ge­bundeld, afhankelijk van het feit of je ver­trekt van een elektrische boiler dan wel van een verwarmingsketel met boiler. Die opsplitsing is belangrijk. De prijs van elek­triciteit om warm water (bij) op te warmen ligt immers 3 tot 4 keer zo hoog als die van stookolie of gas. Met een elektrische boiler zal je je keuze voor een zonneboiler door­gaans sneller terugverdienen.

Premies

Op dit ogenblik geven alle gewesten wel een financieel ruggensteuntje aan wie een zonneboiler plaatst.

In het Brussels en het Waals gewest kan de premie nog hoger uitval­len afhankelijk van het gezinskomen. Hou er rekening mee dat de premie in alle gewesten gekoppeld is aan een reeks voorwaarden zoals een maximumbedrag of een maximaal percentage van de factuur, de ouderdom van de woning enz. Bij nieuw­bouw is er momenteel trouwens alleen in het Brussels Gewest een premie voorzien. Doe ook altijd navraag bij uw gemeente of stad of ze geen premie in petto hebben voor een zonneboiler. 

Terugverdientijd zonneboiler als u een elektrische boiler hebt

Zonneboilers

Hoog warmwaterverbruik: verbruik van een gezin van meer dan 4 personen of van een gezin van 3 tot 4 personen dat veel baden of grote douches (bv. met hydrojets) neemt. Gemiddeld warmwaterverbruik: doorsneeverbruik van een gezin van 3 à 4 personen.

Terugverdientijd zonneboiler als u een verwarmingsketel met boiler hebt

Zonneboilers

Hoog warmwaterverbruik: verbruik van een gezin van meer dan 4 personen of van een gezin van 3 tot 4 personen dat veel baden of grote douches (bv. met hydrojets) neemt.
Gemiddeld warmwaterverbruik: doorsneeverbruik van een gezin van 3 à 4 personen.