Dossier

Zonneboiler: voor grote warmwaterverbruikers

Alternatieven voor de zonneboiler

Het is niet omdat het in sommige situaties rendabel is om zonneboiler te installeren, dat je dat zonder meer altijd moet doen.

Elektrische boiler altijd vervangen door zonneboiler?

Heb je een elektrische boiler? Bekijk dan eerst of er in jouw woning geen ander systeem van warmwaterproductie mogelijk is dat goedkoper uitvalt, bv. een systeem op stookolie of gas dan wel met een warmte­pomp.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Een gezin van 4 personen verwarmt zijn warm water met een boiler die aan een verwarmingsketel is gekoppeld en betaalt daarvoor jaarlijks ongeveer € 230. Als u de boiler die gekoppeld is aan de verwarmingsketel, zou vervangen door een combinatie van een zonneboiler met een bijverwarming door een elektrische weerstand, zou de jaarlijkse factuur voor het warm water oplopen tot € 260, dus € 30 meer... ondanks een voorafgaande in­vestering van duizenden euro’s in een zonneboiler! Kortom, als je kan kiezen tussen een elektrische boiler en een warmwater­productie op stookolie of gas en je uiteraard over een van beide brandstoffen kan be­schikken, zijn die laatste voordeliger. Dan pas stelt zich de vraag van een mogelijke combinatie met een zonneboiler.

Of toch een warmtepompboiler?

Een ander systeem van hernieuwbare ener­gie om warm water aan te maken, is de warmtepompboiler. Die is interessanter dan een klassieke elektrische boiler, en dat des te meer naarmate het warmwaterverbruik hoger ligt. Uiteindelijk is de warmtepomp­boiler bij een doorsnee warmwaterverbruik van een gezin van 4 personen zelfs iets voor­deliger dan een zonneboiler in combinatie met bijverwarming door een elektrische weerstand. Als de bijverwarming afkomstig is van een verwarmingsketel op stookolie of aardgas, valt de warmtepompboiler dan weer iets duurder uit. Voor een meer pre­cieze berekening kan je ook terecht op de rekenmodule Warm water: welk systeem  op onze website.

Hou er rekening mee dat je redelijk wat plaats moet voorzien voor een warmte­pompboiler en je bv. voor een luchttoevoer en -afvoer moet zorgen.

Elektrische boiler in combinatie met zonnepanelen?

Misschien ben je geneigd om jouw warm wa­ter te laten opwarmen met de elektriciteit die wordt geproduceerd door fotovoltaïsche zonnepanelen?

Weet alvast dat je een (extra) vermogen van 4 kilowattpiek (kWp) aan fotovoltaïsche zonnepanelen nodig hebt om enkel en al­leen een elektrische boiler te voeden.Je moet ongeveer 20 m² panelen plaatsen, wat niet op elk dak zal kunnen. En vooral, je dreigt geen stroomproductie meer over te hebben voor wat uw prioriteit is, namelijk het verbruik van jouw elektrische huishoudtoestellen!

Een voordeel van een zonneboiler is dan weer dat hij minder last heeft van schaduw, terwijl die bij fotovoltaïsche zonnepanelen uit den boze is. Een schoorsteen of een ver­lichtingspaal die in de weg staat, kan aldus jouw keuze sturen.

Als we tot slot het financieel rendement bekijken, kan de combinatie van fotovol­taïsche zonnepanelen met een elektrische boiler concurreren met de optie van een zonneboiler met bijverwarming (ongeacht het type bijverwarming). Als er bovendien financiële steun is voor het fotovoltaïsche systeem (groenestroomcertificaten in Brus­sel), wordt dit het meest voordelige systeem. Maar als er geen premies (meer) zijn en een netvergoe­ding aan de orde is, zoals nu in Vlaanderen en het Waals Gewest, wordt het fotovoltaïsche systeem duurder.

We stellen vast dat het principe van de terugdraaiende elektriciteitsmeter momenteel in vraag wordt gesteld en dat de idee van een netvergoeding steeds meer ingang lijkt te vinden. Dit soort zaken heeft een negatieve impact op de financiële rentabiliteit van fotovoltaïsche systemen. Daarom lijkt het ons risicovol om nu extra te investeren in zonnepanelen om met de stroomproductie ervan het verbruik van een elektrisch systeem van warmwaterproductie te compenseren.