Dossier

Fotovoltaïsche panelen en elektrische verwarming: niet het winnende duo dat je zou verwachten

12 september 2016
fotovoltaïsche elektrische verwarming

De combinatie "fotovoltaïsche installatie + elektrische verwarming" wekt de belangstelling van consumenten die hun verwarmingsfactuur willen verlagen. Is dit wel echt een winnende oplossing? Wel, schijn bedriegt.

Twee specifieke gevallen

Zoals we in de inleiding aanhaalden, zouden sommige situaties toch de combinatie van fotovoltaïsche panelen met elektrische verwarming kunnen rechtvaardigen.

  • Als je al elektrische verwarming hebt: 

de installatie is er al, overschakelen op een andere verwarmingsinstallatie is niet gemakkelijk.

De bedenkingen in verband met de prijs voor het gebruik van het net blijven evenwel, en er stellen zich andere vragen: er is gewoonlijk een dag- en nachtmeter of een exclusieve nachtmeter en een verandering van meter kan kopzorgen met zich brengen. Als je alles op een normale meter (enkelvoudig tarief) plaatst, kan de factuur met 35 tot 65% stijgen voor het gedeelte dat niet wordt gedekt door de fotovoltaïsch installatie. Men moet dus vaak de dag- en nachtmeter behouden en het restverbruik verdelen over de "nacht"(daluren) en "dag" (piekuren). Een evenwichtsoefening die niet altijd eenvoudig is.

  • Woon je in een zeer lage energiewoning (van het type "passiefwoning"), 

dan is de verleiding groot om het verbruik van de verwarming (maximaal 2 000 tot 3000 kWh), het warm water, de elektronische huishoudapparatuur en de verlichting te dekken met een (groot) fotovoltaïsch systeem.

Het probleem van het gebruik van het net blijft actueel, maar voor een lager verbruik en lagere capaciteit. Ook al is er geen enkele wonderoplossing, toch bestaan er systemen die rationeler zijn in termen van energiegebruik, zoals een pelletkachel (of gaskachel) of een warmtepomp.

Kortom

De toekomst van zonnepanelen voor woningen ligt wellicht in het zo veel mogelijk zelf verbruiken van de geproduceerde energie. Elektrische verwarming past niet in dit plaatje, omdat je veel verbruikt wanneer er weinig zon is (’s morgens, ’s avonds en in de winter). Batterijen kunnen dit slechts heel gedeeltelijk oplossen.

Denk dus goed na voordat je kiest voor elektrische verwarming. De combinatie met fotovoltaïsche panelen is een stuk minder optimaal dan algemeen wordt aangenomen.