Dossier

Fotovoltaïsche panelen en elektrische verwarming: niet het winnende duo dat je zou verwachten

Belangrijke elementen

Zulle enkele elektrische radiatoren en zonnepanelen op het dak echt jouw verwarmingsfactuur tot nul kunnen herleiden? Wel, niets is minder waar en wij vertellen waarom.

Installatieprijs

Het plaatsen van zonnepanelen is niet gratis. Voor een productie van 10 000 kWh elektriciteit heb je een perfect georiënteerde installatie nodig met een prijskaartje van ongeveer € 13 000. Dit betekent zo’n € 500 tot 650 per jaar in een vereenvoudigde afschrijvingsberekening.

Gebruik en netvergoeding

Wie elektrische verwarming en zonnepanelen heeft, zal nooit onafhankelijk zijn van het net. Van oktober tot maart zal de stroomproductie van panelen goed zijn voor slechts 10 tot 20% van de energie die nodig is voor de verwarming, en dat zijn dan nog optimistische cijfers. 80 tot 90% van de vereiste energie wordt dus van het net afgenomen.

Dit is een niveau van zelfverbruik dat twee keer lager ligt dan dat van de elektrische huishoudapparatuur, dat varieert van 35 à 50% (zonder batterijen).
Van april tot september, dus buiten het stookseizoen, wordt 75% van de fotovoltaïsche elektriciteit geproduceerd.

Zon

In Vlaanderen is er bovendien al een netvergoeding (prosumententarief) en in het Waals Gewest is die aangekondigd tegen 2020. In het voorbeeld van 10 000 kWh moet aldus een vergoeding van ongeveer € 800 tot 1100 per jaar worden betaald boven op de afschrijving van de panelen. Ter vergelijking, 10 000 kWh aardgas kost € 500 (de kosten van ketel en radiatoren buiten beschouwing gelaten).

In Brussel beperkt het maximum van 5 kW sterk de mogelijkheid om elektrische verwarming met zonnepanelen te combineren. Aangezien de "compensatie"binnenkort zal wegvallen, zal dit steeds minder denkbaar zijn.

Tot slot vergt elektrische verwarming een hogere aansluitcapaciteit. Tot nu toe betaalt de Belg weinig voor een hogere capaciteit, maar dat kan in de toekomst - vanaf 2021? - veranderen en de factuur voor de eigenaar van elektrische verwarming nog doen oplopen. 

Meer ruimte voor ander verbruik

Om een (minimaal geïsoleerde) woning te verwarmen is 8 tot 10 000 kWh aan energie nodig. Als we daar het basisgebruik voor elektronische huishoudapparatuur en verlichting aan toevoegen, overschrijden we de dekkingslimiet voor een binnenlandse fotovoltaïsche installatie, die +/- 10 000 kWh is in Vlaanderen en in Wallonië, voor een zeer goed georiënteerde installatie. Dus met elektrische verwarming zal het niet mogelijk zijn om het verbruik te dekken van alle toepassingen die enkel op elektriciteit werken en waarvoor de fotovoltaïsche installatie rendabel (en prioritair) was.

Community

Hernieuwbare energie

Gerelateerde discussies