Persbericht

Test Aankoop roept regeringen op om consumenten te beschermen tegen de stijgende energieprijzen

15 september 2021

Prijzen die ontploffen

Test Aankoop volgt al maandenlang de prijsstijgingen op de energiemarkt op, met de daaruit voortvloeiende stijging van de energiefacturen van gezinnen die hebben gekozen voor variabele tarieven hebben gekozen of waarvan de vaste contracten aflopen. Deze prijsstijgingen worden ook bevestigd door de federale energieregulator, de CREG, in zijn laatste verslag.

De CREG berekende dat voor deze gezinnen de jaarlijkse prijsstijging in de afgelopen twee jaar (van augustus 2019 tot augustus 2021) 133€ bedroeg, indien men uitgaat van een verbruik van 3.500 kWh/jaar aan elektriciteit en 23.260 kWh/jaar aan gas.  Een stijging die nog opvallender is wanneer de tarieven van het laatste jaar worden vergeleken.  Tussen augustus 2020 – tijdens de pandemie toen de prijzen op hun laagste peil stonden door de verminderde activiteit en de lage energievraag – en augustus 2021, bedraagt de stijging 181 €.

Maar de impact zou nog veel groter kunnen worden indien de prijsstijgingen blijven aanhouden in de herfst en de winter. En hoewel de evolutie van de energieprijzen voorspellen onbegonnen werk is, ziet het er meer en meer naar uit dat een prijsdaling er de komende maanden niet meteen in zal zitten. De werkelijke meerkosten voor consumenten kunnen dus nog een stuk hoger liggen.

 

Advies aan de consument

Test Aankoop gaat er gewoonlijk van uit dat men beter een contract met variabel tarief kiest wanneer de energieprijzen hoog staan, om zo sneller van een prijsdaling te kunnen profiteren. Maar niets zegt dat de prijzen niet zullen blijven stijgen.

Als consumenten geen risico’s wensen te nemen, kunnen ze beter voor een contract met vast tarief opteren. Maar gezien de hoge prijzen op dit moment is het des te belangrijker om de evolutie van de prijzen op de markt te blijven volgen om snel je contract op te zeggen en naar een ander te switchen als de prijzen toch zouden zakken. Mits een opzeggingstermijn van 1 maand kun je steeds kosteloos van contract veranderen.

Wie toch een variabel contract wenst te behouden, raadt Test Aankoop aan te anticiperen op de mogelijk hogere afrekeningsfactuur door de maandelijkse voorschotten licht te verhogen en na te gaan of het afgesloten contract nog steeds tot de meest competitieve op de markt behoort. Test Aankoop biedt hiervoor een tool aan: www.testaankoop.be/energyguide.

 

Oproep aan de regeringen

Deze situatie riskeert de situatie van energiearmoede, waarin 1 op de 5 gezinnen in België zich al bevindt, nog wat te verergeren. Reden waarom Test Aankoop aan de alarmbel trekt. De consumentenorganisatie vraagt de verschillende bevoegde regeringen om snel maatregelen te nemen om de huidige situatie het hoofd te bieden. We weten dat de minister van Energie de mogelijkheid bestudeert om de voorwaarden om van het sociaal energietarief te genieten, uit te breiden en de effecten ervan te verlengen, wat door Test Aankoop wordt toegejuicht. Zij herinnert ook aan haar verzoek, wat door meer dan 115.000 mensen wordt gesteund, om een BTW van 6% aan te rekenen op een eerste schijf voor een deel van de consumptie dat als onsamendrukbaar wordt beschouwd, namelijk de consumptie die nodig is om in de basisbehoeften te voorzien.

Meer algemeen, herhalen wij onze vraag om de factuur niet te beschouwen als een verkapte belastingbrief”, reageert Simon November, woordvoerder van de organisatie.  “Vandaag bestaat slechts 30% van de elektriciteitsfactuur en 55% van de gasfactuur uit reële energiekosten.  De rest bestaat uit belastingen en transportkosten.  Dit ondermijnt de transparantie die nochtans nodig is om de aanrekening te begrijpen en essentieel is om te voorkomen dat onnodig te veel wordt betaald voor energie. Het maakt de Belgische elektriciteitsfactuur ook een van de duurste in Europa sinds jaren.”

Met het oog op de verdere ontplooiing van de Europese klimaatstrategie, waaronder de uitbreiding van het Europese systeem voor CO2-emissierechten, en de aanzienlijke investeringen die hiervan het gevolg zullen moeten worden gedaan, benadrukt Test Aankoop het belang om het probleem van de prijzen op een structurele manier aan te pakken, zodat ze betaalbaar blijven voor de gezinnen. "Wij vragen dat, na een democratisch debat, de financiering van hernieuwbare energie en investeringen in infrastructuur gefinancierd wordt door belastingen volgens het inkomen van de belastingbetaler, of door een klimaatfonds, en niet langer via de energiefactuur op forfaitaire wijze of volgens verbruik", besluit Simon November.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.