Persbericht

Testaankoop is bezorgd over financiële gevolgen van afbouw sociaal tarief

12 mei 2023

Vanaf 1 juli zullen enkele honderdduizenden gezinnen niet meer kunnen genieten van het sociaal tarief voor energie. De toepassingsvoorwaarden werden uitgebreid in februari 2021 en worden nu teruggeschroefd. Testaankoop is niet akkoord met de afbouw, en maakt zich bovendien zorgen over de gevolgen voor de getroffen consumenten. Het ziet er namelijk naar uit dat leveranciers niet hun goedkoopste contracten zullen voorstellen aan deze klanten.

Liever een hervorming

Testaankoop is altijd voorstander geweest van het uitgebreidere sociaal tarief. Het geeft de mogelijkheid aan gezinnen met een laag inkomen om niet in energie-armoede te vallen. Dat de regering nu toch beslist om die uitbreiding terug te draaien en terug te keren naar het systeem van voor de energiecrisis, betreurt Testaankoop.

De oude regeling kent het sociaal tarief namelijk toe op basis van een statuut. Enkel wie geniet van een bepaalde uitkering of tegemoetkoming heeft er dan recht op. Onder de uitbreiding konden ook gezinnen met een laag inkomen genieten van het sociaal tarief. Testaankoop zou graag hebben dat dit criterium structureel wordt ingeschreven, zodat iedereen met een laag inkomen beschermd is tegen hoge energieprijzen.

 

Goedkoopste product?

Testaankoop heeft ook verduidelijkingen gevraagd aan Minister voor energie Tinne Van der Straeten over hoe de overstap voor alle getroffen gezinnen zal gebeuren. In de wetgeving staat dat leveranciers hen het goedkoopste product moeten aanbieden, maar die formulering blijkt nog marge voor interpretatie te laten. TotalEnergies heeft bijvoorbeeld al gecommuniceerd dat zij het contract Pixel Blue zal voorstellen, een contract waarbij de consument telefonisch advies krijgt. Maar het contract Pixel, een internettarief, is goedkoper.

Bovendien moeten de leveranciers die contracten ook maar toepassen voor een periode van drie maanden. Testaankoop vraagt zich af waarom die beperking is ingeschreven in de wet. Het gaat om bestaande contracten met een normale looptijd van een jaar of langer, dus er is geen reden om die te beperken tot drie maanden.

 

Het is onbegrijpelijk dat men deze groep mensen in het duister laat over wat er hen te wachten staat vanaf 1 juli”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “De overstap kan een grote financiële impact hebben, en we vragen aan de minister en de leveranciers om dit zo vlot en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Het aangeboden contract moet effectief het goedkoopste zijn, en de consumenten moeten ook duidelijk weten wat ze na die drie maanden moeten doen. Wij raden hen alvast aan om goed te vergelijken wanneer ze het voorstel van hun leverancier ontvangen. En in de tussentijd blijven wij ijveren voor een hervorming van het sociaal tarief.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.