Nieuws

Toestand op Brusselse energiemarkt zorgwekkend: leveranciers haken af door te strikte regelgeving

03 augustus 2021
energieleverancier Brussel

De Brusselse energiemarkt kampt al enkele jaren met een lage concurrentiegraad. Tal van leveranciers laten het Brussels gewest liever links liggen. Dat is slecht nieuws voor de consument. Kleinere spelers Octa+ en Mega trekken nu ook aan de alarmbel en beslissen om hun aanbod in Brussel tijdelijk op te schorten en gesprekken aan te knopen over de regelgeving.

De Brusselse energiemarkt werd in 2007 geliberaliseerd. Sindsdien kunnen consumenten hun energieleverancier vrij kiezen. Toch kunnen we de laatste jaren met moeite spreken van een bloeiende vrijgemaakte markt aangezien steeds meer leveranciers hun rug keren naar de Brusselse markt.

Te weinig leveranciers

Vandaag zijn slechts zes energieleveranciers actief in onze hoofdstad. Ter vergelijking: in Vlaanderen en Wallonië heb je er twee tot drie keer zoveel. Bovendien stellen sommige leveranciers voorwaarden die ervoor zorgen dat hun aanbod niet voor iedereen toegankelijk is. Om klant te worden bij de coöperatieve Energie2030 bijvoorbeeld, dien je eerst aandelen te kopen. Enkele eisen dat je betaalt via automatische domiciliëring of via elektronische facturen.

In de praktijk leidt dit ertoe dat ruim 90% van de Brusselse markt in handen is van Engie, Lampiris en Luminus. Maar die laatste biedt sinds 2018 gedeeltelijk geen contracten meer aan particulieren in Brussel (enkel één duur contract via Mediamarkt winkels) aan. Eerder verdwenen ook al andere spelers van de Brusselse markt.

Tijdelijke opschorting Mega en Octa+

Deze maand lieten twee kleinere spelers op de markt, Mega en Octa+, weten dat ze tot oktober geen contracten meer zullen aanbieden aan nieuwe Brusselse klanten. Voor bestaande klanten verandert er niets en men benadrukt dat het om een tijdelijke terugtrekking gaat. In tussentijd willen deze spelers gesprekken aanknopen met verschillende partijen, waaronder de Brusselse regering en energieregulator Brugel. Als reden verwijzen ze naar het strenge regelgevend kader dat de leefbaarheid voor kleinere leveranciers steeds meer in gevaar brengt. 

Vooral het feit dat de leveranciers als enige het financiële risico dragen van wanbetaling is een doorn in het oog. Daarbij zijn zij aansprakelijk voor de bedragen die wel via de energiefactuur geïnd worden maar verschuldigd zijn aan andere partijen, met name netbeheerder en overheid. De leveranciers worstelen ook met de invorderingsprocedure voor wanbetalers via de vrederechter. Energieregulator Brugel merkt ook een toename van het aantal wanbetalingen sinds de coronacrisis, wat de financiële gezondheid van bepaalde leveranciers onder druk zet.

Situatie niet nieuw

De situatie in Brussel is al enkele jaren zorgwekkend en de huidige impasse komt niet als een verrassing. De Brusselse regulator wijst al langer op de toenemende desinteresse van energieleveranciers in de Brusselse consument. Ook Test Aankoop uitte al meermaals zijn bezorgdheid. Zo wezen we in 2018 al op het risico dat in de toekomst twee of drie spelers de markt zouden delen.

Minder concurrentie is slecht nieuws voor elke consument. Het leidt niet alleen tot een beperkter aanbod, maar mogelijk ook tot hogere prijzen. Daarnaast vormt het ook een risico voor kwetsbare gezinnen die bij gebrek aan aanbod zonder energievoorziening dreigen te vallen.

Volgens ons is het aan de verantwoordelijke overheden om dringend een duurzame oplossing uit te werken. Die moet een evenwicht nastreven tussen een maximale bescherming van de Brusselse consument enerzijds en het aantrekkelijk houden van de markt voor voldoende leveranciers anderzijds. Dit moet toelaten dat de concurrentie optimaal kan spelen.

Vind de beste tarieven

Vandaag swingen de energieprijzen de pan uit en is het meer dan ooit belangrijk om energietarieven te vergelijken als je contract ten einde loopt. De gemiddelde besparing is nog steeds aanzienlijk en kan oplopen tot enkele honderden euro’s op jaarbasis. Wil je snel het voor jou meest voordelige energietarief terugvinden, dan kun je terecht op ons Energieplatform.