Nieuws

Test Aankoop kent voor het eerst label “Beste van de Test” toe aan energieleverancier

14 september 2021
beste energieleverancier, beste van de test, elektriciteitsleverancier, gasleverancier

“Welke energieleverancier bevelen jullie mij aan?”, is ongetwijfeld één van de meest gestelde vragen van consumenten die van energiecontract willen wisselen. Een simpele vraag met vaak een complex antwoord. Tot vandaag want wij selecteerden voor jou de Beste van de Test.

Hoe bepaal je welke leverancier aan te raden is? Op vlak van het product dat ze leveren is er geen onderscheid mogelijk: de kwaliteit van elektriciteit en aardgas is bij elke leverancier identiek. Prijs dan maar? Ook niet eenvoudig. De meeste leveranciers bieden allerlei tariefplannen aan. Welk tariefplan voor jou het meest interessant is, is niet noodzakelijk het beste tarief voor je buur. Veel hangt af van je verbruiksprofiel (welk verbruik, type meter, zonnepanelen…) en je persoonlijke wensen (groen contract, online beheer van je dossier, domiciliëring of overschrijving…). 

Toch moeten we een antwoord op de vraag welke leverancier we aanraden niet langer schuldig blijven. Onze experts staken de koppen bij elkaar en identificeerden vijf criteria waaraan de meest voorbeeldige energieleverancier moest voldoen. Op basis hiervan mag één energieleverancier zich nu tot “Beste van de Test” kronen. Die eer valt dit jaar te beurt aan Lampiris. 

Onze vijf criteria

  • Toegankelijk voor iedereen

Iedereen binnen een bepaald gewest moet klant kunnen worden bij de leverancier. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Zo bestaan er verschillende coöperatieven die zich vooral richten op hernieuwbare energie, wat lovenswaardig is, maar ze eisen wel dat je eerst coöperant wordt en een aandeel koopt alvorens je klant kunt worden.

  • Transparante tariefstructuur

De leverancier moet een eenvoudige en heldere tariefstructuur voorstaan. Sommige leveranciers bieden een veelvoud van tariefplannen aan, tot zelfs een 10-tal enkel en alleen voor elektriciteit. Vergelijken wordt er hierdoor niet eenvoudiger op. Wij vinden 5 actieve tariefplannen voor elektriciteit het absolute maximum. Daardoor vielen er 5 leveranciers af: Engie, Mega, Eneco, Luminus en Octa+.

  • Consumentenakkoord

De leverancier moet het Consumentenakkoord hebben ondertekend. Dat is een gedragscode die de consument moet beschermen tegen bedenkelijke praktijken van energieleveranciers, zoals onder meer de deur-aan-deurverkoop en een ondermaatse klachtenbehandeling. 
Sommige kleinere spelers (zoals Ecopower, Ebem, Elegant…) willen verder gaan dan dit akkoord en hebben het daarom niet ondertekend, wat wij betreuren. 

  • Vaste vergoeding pro rata

Naast de energieprijs per verbruikte kWh, de nettarieven en de heffingen, rekenen leveranciers een jaarlijkse vaste vergoeding aan. Die dekt de administratieve kosten van de leverancier, zoals de opmaak van de facturen. Een aantal leveranciers (zoals Engie, Elegant en Lampiris) rekent de vaste vergoeding enkel pro rata het aantal dagen aan dat je bij hen klant ben geweest, wat voor ons essentieel is. 

Andere leveranciers (zoals Vlaamse Energieleverancier, Eneco en Luminus) rekenen de vaste vergoeding integraal aan tijdens het eerste jaar dat je klant bent en pro rata vanaf het tweede jaar. Nog anderen rekenen de vaste vergoeding volledig aan per begonnen contractjaar (Essent, Mega en Octa+ bijvoorbeeld). Het volledig aanrekenen van de vaste vergoeding vormt een verdoken verbrekingsvergoeding die de consument belemmert om te switchen. Wij vinden dit een slechte zaak en pleiten al jaren voor een verbod hierop.

  • Hoge tevredenheid

Jaarlijks peilen we naar de tevredenheid van onze leden over hun energieleverancier. Ook dit jaar herhaalden we de oefening bij meer dan 11 000 leden. Op die manier kunnen we een betrouwbare tevredenheidsscore berekenen voor elke energieleverancier voor zover minstens 30 van hun klanten deelnamen, wat helaas niet het geval was voor Antargaz, Dats24, Trevion en Watz, die goed scoren op de vier andere punten. 

Over het algemeen laten de respondenten trouwens een hoge tot zeer hoge mate van tevredenheid over hun energieleverancier blijken. Enkele kleinere leveranciers scoren zelfs vrij hoog bij onze leden (zoals Cociter en Ecopower voor elektriciteit). 
Om in aanmerking te komen voor ons label, moet een leverancier een minimale tevredenheid van 65 op 100 behalen. Een score waaraan de meeste leveranciers voldoen, behalve het dit jaar overgenomen Essent. 

Onze aanbeveling: Lampiris

Op basis van deze 5 criteria gaat er 1 leverancier met de eer lopen: Lampiris. Hij ontvangt dit jaar als enige ons label van “Beste van de Test” in de 3 gewesten van ons land, zowel voor de categorie elektriciteit afzonderlijk als voor de combinatie van elektriciteit en aardgas. Dit doordat de leverancier op alle 5 criteria zeer goed scoort: hij is toegankelijk voor iedere consument, beschikt over een transparante tariefstructuur, ondertekende het consumentenakkoord, rekent de vaste vergoeding pro rata aan én behaalt een goede tevredenheidsscore. Je vindt meer informatie over deze aspecten in ons dossier "Hoe jouw gas- en elektriciteitsleverancier te kiezen?"

Je vindt het nieuwe label en de tevredenheidsscores in onze koopwijzer die alle tariefplannen van alle actieve leveranciers bevat.

NAAR ONZE PRIJSVERGELIJKER ENERGIE