Nieuws

De prijs van stookolie is gestegen na mijn bestelling, mag de leverancier dat verrekenen?

06 oktober 2021
stookolie mazout energie

Bezorgde consumenten signaleren ons dat hun leverancier van stookolie een hogere prijs factureert dan de prijs bij de bestelling. Mag dat?

Nu het kwik weer aan het zakken is, slaan veel mensen een voorraad stookolie in. Helaas werd stookolie niet gespaard van de prijsstijgingen die de hele energiesector treffen. We krijgen steeds meer vragen van bezorgde consumenten die zien dat de prijs bij levering hoger is dan de prijs die de leverancier meedeelde bij de bestelling.

Afhankelijk van het contract

Er moet altijd een duidelijke prijs bepaald worden in het contract, zoveel is wettelijk verplicht. Een leverancier mag dus niet zomaar eender welke prijs aanrekenen op een later moment, bijvoorbeeld bij levering.

Helaas is daar niet alles mee gezegd. Veel contracten bepalen een basistarief en stipuleren dat de prijs later nog aangepast kan worden op basis van objectieve criteria. Zo kan je contract bijvoorbeeld voorzien in een prijsindexering op basis van de marktprijs van stookolie. Dit mag wél, aangezien de prijs hier niet eenzijdig bepaald wordt door de leverancier, maar enkel kan verhogen op basis van elementen die de leverancier zelf niet onder controle heeft.

Zo’n contractueel beding moet wel voldoende duidelijk zijn, zodat je als consument weet waar je aan toe bent. Het moet dan ook expliciet vermelden dat de prijs kan wijzigen, en op welke manier.

Onrechtmatig beding

Kijk in je contract goed na welke prijsafspraken vastgelegd werden. Als daarin staat dat prijswijzigingen mogelijk zijn op basis van een objectieve maatstaf, dan kan je daar helaas weinig aan doen. Als er echter geen duidelijke afspraken gemaakt werden (geen basistarief, geen objectieve methode) en de prijs dus grotendeels afhangt van willekeur, is er sprake van een “onrechtmatig beding”. In dat geval kun je eisen dat de leverancier je bestelling levert tegen de oorspronkelijke prijs die bij de bestelling opgegeven werd.

Heb je vragen?

Heb je vragen over je bestelling bij een stookolieleverancier, bel dan met onze juristen op 02 542 34 34.

bel 02 542 34 34