Nieuws

Hervorming Brusselse energiemarkt op til: opnieuw meer concurrentie?

07 februari 2022
Brusselse energiemarkt

De Brusselse regering wil de energiemarkt in het Hoofdstedelijk Gewest structureel aantrekkelijker te maken voor leveranciers, zonder evenwel de consumentenbescherming te verzwakken. De intentie is mooi, maar het blijft afwachten of de hervorming leveranciers over de streep zal trekken.

Met de torenhoge energieprijzen blijft het advies om te vergelijken meer dan ooit gelden. Alleen is er nog amper keuze voor de Brusselse consument die een nieuwe leverancier zoekt.

Quasi duopolie in Brussel

Verschillende energieleveranciers haakten al af. In 2018 besliste Luminus om geen online contracten meer aan te bieden. Mega schortte vorige zomer zijn aanbod voor nieuwe klanten in Brussel op. Eind 2021 zette Octa+ abrupt al zijn elektriciteits-en gascontracten in de hoofdstad stop. Hierdoor hebben twee spelers vandaag in feite een quasiduopolie: Engie en TotalEnergies hebben samen meer dan vier vijfde van de energiemarkt in handen.

De leveranciers beweren dat het strenge regelgevende kader hun leefbaarheid in het gedrang brengt. Vooral het feit dat zij volledig het financiële risico dragen van wanbetaling is hun een doorn in het oog. Zij zijn immers aansprakelijk voor de bedragen die via de energiefactuur worden geïnd voor de netbeheerder en de overheid. De leveranciers worstelen ook met de invorderingsprocedure voor wanbetalers die via de vrederechter moet gebeuren.

Universele dienstverlening

Brussels Minister van Energie Alain Maron werkt al een tijdje aan een ordonnantiewijziging om de energiemarkt te reorganiseren. Die hervormingen zijn nu goedgekeurd door de Brusselse regering en zullen binnenkort worden voorgelegd aan het Brussels Parlement. 

Zo zal er een universele dienst komen in de vorm van een “gewaarborgde levering”. Die moet de meest kwetsbaren met schulden toegang tot energie garanderen. Concreet zullen deze gezinnen via het OCMW bij netbeheerder Sibelga terechtkomen, waar ze een sociaal tarief betalen voor een hernieuwbare periode van twaalf maanden. 

Daarnaast worden vermogensbegrenzers afgeschaft. Dit systeem dat zorgt voor een minimale continue levering, werd geplaatst op vraag van de energieleverancier bij wie niet in staat was om zijn stroomfactuur te betalen. Volgens minister Maron bleek dit “een duur en ondoeltreffend mechanisme om de schuldenlast van de betrokken huishoudens te beperken”.

Tot slot zullen de energieleveranciers duidelijker en transparanter moeten communiceren zodat consumenten over de juiste informatie kunnen beschikken over hun verbruik en hun contracten. Netbeheerder Sibelga zal ook een gratis instrument ontwikkelen voor de opvolging van de verbruiksgegevens zodat consumenten beter in staat zijn om met de juiste keuzes de energiefactuur te verlagen.

Meer concurrentie?

Wij drongen eerder aan op een duurzame oplossing die een evenwicht nastreeft tussen een maximale consumentenbescherming enerzijds en een aantrekkelijke Brusselse energiemarkt voor voldoende leveranciers anderzijds. Voor de consument zijn deze nieuwe maatregelen een goede zaak, zeker nu het risico op energiearmoede een reëel probleem is voor veel gezinnen. 

Alleen blijft het de vraag of de hervormingen zullen volstaan om leveranciers te overtuigen om naar de Brusselse energiemarkt terug te keren. Meer concurrentie is nochtans absoluut noodzakelijk om te hoge energieprijzen te vermijden. FEBEG, de federatie van de energiebedrijven, liet alvast weten positieve elementen te zien maar heeft ook bedenkingen. Onder meer over de procedure via het vredegerecht, die ongewijzigd blijft, en die ze ondoeltreffend vindt. Het blijft voor de Brusselse consument afwachten of er zich weldra nieuwe spelers zullen aandienen.

VERGELIJK ENERGIETARIEVEN OP ONS PLATFORM