Nieuws

Octa+ verlaat de Brusselse energiemarkt

29 december 2021
Hand holding a lamp

Octa+ beëindigt alle gas- en elektriciteitscontracten in de hoofdstad. Om de marktconcurrentie in leven te houden, ligt de bal meer dan ooit in het kamp van de overheid. En wat zal er gebeuren met de 17 000 klanten die zonder leverancier vallen?

In juli besliste Octa+ al om geen nieuwe energiecontracten meer te sluiten. Vandaag gaat de leverancier helaas een stap verder en beslist hij ook om de contracten van de 17 000 huidige klanten te beëindigen. De oorzaak voor de opeenvolging van leveranciers die zich uit de markt terugtrekken is onveranderd: de wetgeving waardoor de leveranciers langer dan elders opdraaien voor onbetaalde facturen blijkt nefast voor de kleinere spelers.

Waarom we niet verrast zijn

We haalden in juli al het probleem aan van leveranciers die het financiële risico dragen voor niet-betaalde energiefacturen. Bovendien wordt die factuur uitgebreid met verschuldigde bedragen aan andere partijen zoals de netwerkbeheerder of de overheid. In afwachting van een uitspraak in een procedure voor het vredegerecht worden de leveranciers in Brussel bovendien verplicht om energie te blijven leveren aan de wanbetalers. Door de zich opstapelende kosten komen sommige leveranciers in financiële problemen.

De explosie van de energieprijzen, de steeds groter wordende onbetaalde facturen en het vooruitzicht van nog meer onbetaalde facturen schetsen voor een leverancier als Octa+ uiteraard geen rooskleurig toekomstbeeld. Vandaar de beslissing om het risico op nog grotere verliezen drastisch in te perken. 

De bal ligt in het kamp van de overheid

Sinds enkele jaren baart de situatie in Brussel zorgen en de beslissing van Octa+ is daarom geen grote verrassing. Net als de Brusselse regulator hebben we al verschillende keren gewaarschuwd voor de steeds verder krimpende energiemarkt in Brussel. Sinds 2018 wijzen we op het risico dat er maar twee of drie energieleveranciers zullen overblijven. We kunnen alleen maar onze vraag aan de overheid herhalen om dringend een duurzame oplossing te vinden. Er moet absoluut een evenwicht worden gevonden tussen de Brusselse consument maximaal beschermen enerzijds en de markt interessant genoeg houden voor voldoende leveranciers anderzijds. Alleen zo kan er een echte concurrentiestrijd zijn. 

Concrete gevolgen voor de klanten van Octa+

Laten we er eerst en vooral aan herinneren dat enkel Brusselse klanten van Octa+ worden getroffen en dat niemand zonder energie dreigt te vallen. Octa+ heeft beloofd om een eindafrekening te sturen naar zijn klanten in Brussel. Wie nog geld moet krijgen, zal dat zonder dralen ontvangen. Er wordt gezocht naar een vervangingsleverancier en bij gebrek daaraan zal Engie de zaken overnemen.

Het aanbod, welk het ook is, zal niet noodzakelijk het meest interessante zijn voor jouw profiel en je hebt er belang bij om alle tarieven op de markt te vergelijken. Helaas betekent “alle tarieven” in Brussel niet zo veel. Voor nieuwe klanten in de hoofdstad is de keuze beperkt tot Engie, Lampiris en drie andere leveranciers met een beperkt aanbod: Aeco (waar je mede-aandeelhouder van moet worden), Brusol (voor eigenaars van zonnepanelen) en Luminus (contract af te sluiten via telefoon of in een winkel van Mediamarkt).

Vergelijk de tarieven op ons energieplatform

Een 0800-lijn voor al jouw vragen

Veel informatie over energie is al te vinden op ons energieplatform en het energiegedeelte van onze website. Maar je kunt met jouw specifieke vragen ook terecht op ons gratis nummer 0800 503 32 (van maandag tot vrijdag, van 9h tot 12h30 en van 13h tot 17h - vrijdag tot 16h).

BEL ONS OP 0800 503 32