Nieuws

Amper nog vaste energietarieven: ook Eneco stopt ermee

05 januari 2022
vaste energieprijzen, variabele energieprijzen, energiecontract

Steeds meer leveranciers bieden nog amper vaste tariefplannen aan. Als consument ben je dus vooral aangewezen op variabele tariefplannen waarbij verdere prijsstijgingen volledig voor jouw rekening zijn. Wij dringen bij de politiek aan op maatregelen om de energiefactuur betaalbaar te houden. 

We stelden in september vorig jaar al vast dat verschillende leveranciers tijdelijk hun schaar zetten in het vaste tarievenaanbod. Vandaag zien we dat deze trend zich verder heeft gezet: er zijn nog amper vaste tariefplannen te vinden op de energiemarkt. Ook grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco beslisten om voorlopig hun vaste tariefplannen uit de etalage te halen of ze niet meer actief te promoten waardoor je ze online moeilijk kunt terugvinden.

Verschraald aanbod

De energieleveranciers wijzen naar de forse prijsstijgingen op de groothandelsmarkten als oorzaak. Daardoor is het voor een leverancier niet interessant meer om nog vaste prijzen aan te bieden. Het risico is immers te groot, onder meer omdat het de verwachting is dat consumenten massaal zullen switchen zodra de prijzen opnieuw dalen. De leverancier blijft dan zitten met de energie die hij vooraf heeft ingekocht tegen de hoge prijzen van vandaag.

Daarom pleiten de energieleveranciers onomwonden voor de herinvoering van de verbrekingsvergoeding als een contract met vaste prijs vroegtijdig wordt stopgezet door een consument, een voorstel waar wij tegen zijn. De huidige energiecrisis treft niet alleen de leveranciers maar ook de consumenten zeer sterk. Een herinvoering van restricties die consumenten het switchen belemmeren, is volgens ons niet het juiste antwoord op en zou een stap achteruit betekenen op vlak van consumentenbescherming. Overigens rekenen verschillende leveranciers vandaag ook al de vaste jaarvergoeding integraal aan.

Door de beslissing om enkel nog variabele tariefplannen aan te bieden, legt men het risico op verdere prijsstijgingen volledig bij de consument. Bovendien is het jammer genoeg allesbehalve evident om variabele energietarieven correct te vergelijken doordat leveranciers zich baseren op tal van verschillende indexeringsparameters en -frequenties.

Stopzetting lopend contract?

Ook Eneco biedt nieuwe klanten voorlopig enkel nog variabele tariefformules aan. Maar tegelijkertijd ontvangen we getuigenissen van bestaande klanten van Eneco die een bericht van hun leverancier krijgen met de boodschap dat hun lopend contract wordt overgeschakeld naar een actief variabel tarief. 

Dit is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe regelgeving die slapende energieproducten verbiedt vanaf 2022. Het gaat om oude tariefformules waarop sommige leveranciers hun bestaande klanten steeds stilzwijgend verlengden nadat hun contract afloopt. Bij Eneco gaat het vaak nog om oude Eni-contracten. De nieuwe regelgeving bepaalt dat consumenten met zo’n slapend en vaak duur product moeten worden omgezet naar een actief product. Maar in de huidige marktsituatie met sterk gestegen prijzen kan dit uiteraard financieel nadelig zijn voor de consument die een vast tarief had.  

Belangrijk hierbij is dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen contracten van bepaalde en van onbepaalde duur. Voor contracten van onbepaalde duur moeten de leveranciers inderdaad in 2022 starten om hun klanten met een slapend contract te verwittigen en een actief product voor te stellen. Zij hebben daarvoor de tijd tot 1 maart 2022. Maar als er sprake is van contract van onbepaalde duur met een lopende prijsgarantie (bijvoorbeeld een vaste prijs voor 3 jaar), dan moet dit uiteraard ook gerespecteerd worden. Voor contracten van bepaalde duur is het wachten tot de einddatum van het contract. Wie dus een lopend contract heeft van bepaalde duur of een contract van onbepaalde duur met een geldige prijsgarantie, moet dit kunnen uitdoen. Eneco heeft ons intussen bevestigd dit ook te honoreren.

Politiek moet maatregelen nemen

Wij blijven hameren op politieke maatregelen om de gezinnen meer te ondersteunen, zoals de verlaging van de btw op een basisverbruik aan energie. Wie vandaag een variabel energiecontract heeft of zijn aflopend vast contract moet vernieuwen, betaalt ongeziene bedragen. In december sneuvelde op de groothandelsmarkt immers het ene prijsrecord na het andere. 

De CREG berekende dat je voor een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik nu al tot zo’n 1.400 euro extra op jaarbasis zult moeten betalen. Als de stijgingen zouden aanhouden tot juni 2022, kan het bedrag oplopen tot zo’n 3.000 euro extra! Schrikwekkende bedragen die veel gezinnen in financiële moeilijkheden zullen brengen. 

Onze oplossingen voor een betaalbare energiefactuur stelden we eind vorige maand al voor aan de politiek tijdens een hoorzitting voor de Kamercommissie Energie. Ook onze petitie voor een betaalbare energiefactuur kun je nog steeds ondertekenen.

TEKEN MEE ONZE PETITIE